הפסקה, חידוש והתיישנות לימודים

עודכן: 20.08.2019

 

לאחר פרסום הידיעון ומערכת השעות צפויים שינויים ותוספות. אלה יפורסמו באתר האינטרנט ודינם כדין הודעה אישית המחייבת לכל עניין ודבר.
חלק מההודעות תישלחנה לתלמידים באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

 

החלפת חוג (כפוף לתנאים בכל בית ספר)

תלמידים המעוניינים להחליף מסלול לימודים בתוך בית הספר בו הם לומדים, יפנו את בקשתם באמצעות מזכירות התלמידים. אין צורך לפנות למרכז למרשם.

תלמידים המעוניינים להחליף חוג לימודים מבית ספר אחד לבית ספר אחר בפקולטה, יחויבו בהליך הרשמה מלא. כל זאת באמצעות משרד הרישום באגף רישום ומינהל תלמידים, פרט למסלול המשולב מתמטיקה -פיזיקה ולמעבר מבית הספר למדעי המתמטיקה לבית הספר למדעי המחשב.

 

שינוי מסלול לימודים בתום שנה א'

תלמיד בעל הישגים נאותים בלימודים בשנה א' רשאי להגיש בקשה לשינוי מסלול לימודים.

בקשות אלה תידונה על ידי ועדות ההוראה הרלבנטיות.

 

הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך בהקדם בכתב למדור התלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים. אי מסירת הודעה במועד עלולה לגרום לחיוב התלמיד במלוא שכר הלימוד (ראה בתקנות שכר לימוד). תלמיד המודיע על הפסקת לימודים לאחר תחילת סמסטר, חייב לוודא במזכירות המתאימה, שהרשמתו לקורסים של אותו סמסטר בוטלה (פירוט נוסף מופיע בתקנון הכלל אוניברסיטאי). רק לאחר השלמת כל ההליכים במדור התלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים, יוכל לקבל מסמכים מתיק התלמיד ו/או החזרי שכ"ל, אם מגיעים לו, על פי תקנון האוניברסיטה (פירוט נוסף מופיע בחוברת המידע למועמדים של אגף רישום ומינהל תלמידים).

 

הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות

לימודיו של תלמיד בחוג מסוים יופסקו במקרים הבאים:

  • התלמיד צבר מספר כישלונות למעלה מן המותר בחוג בו הוא לומד.

  • התלמיד לא עמד בכל תנאי המעבר, כמוגדר על ידי חוג לימודיו.

  • התלמיד לא הגיע לרמת "פטור" באנגלית, בפרק הזמן הנדרש.

  • תלמיד בעל תעודת בגרות מחו"ל לא הגיע לרמת "פטור" בעברית, בפרק הזמן הנדרש.

על תלמידים שלימודיהם הופסקו מהסיבות הנ"ל, יחולו המגבלות הבאות:

  1. תלמיד אשר לימודיו באחד מחוגי הפקולטה הופסקו (פרט להפסקה בגין פטור באנגלית ובעברית), ובעתיד יחפוץ להירשם מחדש לאותו חוג או לחוג אחר בפקולטה, יפנה תחילה בקשה לוועדת ההוראה של החוג הרלבנטי לקבלת אישור, קודם שיפנה למרכז למרשם.

  2. תלמיד במסלול חד-חוגי, שהופסקו לימודיו, (פרט להפסקה בגין פטור באנגלית ובעברית) אינו רשאי להמשיך ללמוד לימודים כלליים או לימודי חטיבה ביחידת לימוד אחרת, אלא אם כן התקבל לחוג אחר.

 

חידוש לימודים

תלמיד המעוניין לחדש את לימודיו, גם אם הפסיקם למשך סמסטר אחד בלבד, חייב להגיש בקשה לחידוש לימודים, במזכירות התלמידים. בקשה לחידוש לימודים טעונה אישור של ועדת ההוראה.

תלמיד המחדש את לימודיו, יחויב במלוא תוכנית הלימודים התקפה בזמן החידוש.

במקרים מסוימים, רשאית ועדת ההוראה להכיר בקורסים שלמד התלמיד בעבר, לצורך המשך לימודיו. זאת בהתאם לציוניו, בכפוף לשיקולים נוספים, ובתנאי שהפסקת לימודיו לא עלתה על חמש שנים.

חידוש הלימודים כרוך בתשלום. טפסי הבקשה מצויים באתר ואת התשלום יש לבצע במזכירות תלמידים. את הבקשה בצרוף קבלה על התשלום, רצוי להגיש למזכירות כחודשיים לפני תחילת הסמסטר, או לכל המאוחר חודש לפני תחילת הסמסטר.

 

התיישנות לימודים

אם הפסקת הלימודים התארכה מעבר לחמש שנים, תחול התיישנות מלאה על הקורסים שנלמדו.

במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה להמליץ על הכרה בקורסים מסוימים על פי שיקוליה, ובלבד שהתלמיד השיג בהם ציון "טוב" לפחות. המלצת הוועדה במקרים אלה, טעונה אישור הרקטור או סגנו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>