מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב

עודכן: 18.08.2020

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מהלך הלימודים

לימודי התואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי המחשב מיועדים:

 1. להכשיר תלמידי מחקר אשר יוכלו להמשיך לימודיהם לתואר "דוקטור לפילוסופיה"

 2. להכשיר אנשי מקצוע אשר יוכלו לעבוד בצורה עצמאית בתחום התמחותם.

 

סדרי הלימודים

 1. על התלמיד להשתתף בשמונה קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים. בתום כל סמסטר תתקיים בחינה או עבודה בכל אחד מהקורסים.
   

 2. על התלמיד להשתתף בסמינרים בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך.
   

 3. באחריות התלמיד לוודא שבחירת הקורסים שלו מתאימה לדרישות התוכנית, ועליו גם מוטלת האחריות למציאת מנחה. לקבלת עזרה והכוונה ניתן לפנות ליועץ לתואר מוסמך.
   

 4. תוכן קורס מתקדם עשוי להשתנות משנה לשנה. פרטים מדויקים ניתן לקבל ממרצה הקורס.
   

 5. ועדת ההוראה רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד אשר נכשל בשני קורסים סמסטריאליים.
   

 6. החל מתום הסמסטר השני ללימודיו של התלמיד, ועדת ההוראה רשאית להפסיק את לימודיו אם ממוצע ציוניו המצטבר נמוך מ- 70.

 7. השפה העברית אינה תנאי לקבלה ללימודי התואר השני אם התלמיד אינו נדרש להשלמות מהתואר הראשון.

 8. חובת קורסי בטיחות >

 

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא ארבעה סמסטרים ולכל היותר ששה סמסטרים. רק במקרים מיוחדים תשקול ועדת ההוראה לתואר מוסמך לאשר חריגה מפרק זמן זה.

 

מסלולי לימוד:

 

מסלול מן המניין

מסלול לימודים במעמד 'מן המניין' - בתוכנית זמן מלא בביה"ס למדעי המחשב קיימת תוכנית לימודים לתואר שני בהקדשת זמן מלא ללימודים ולמחקר. הסטודנטים בתוכנית ידרשו להתחייב להקדיש זמן מלא ללימודים ולסיים את התואר תוך שנתיים. בתוכנית מחולקת מלגה חודשית של כ-6,000 ש"ח.

 

מסלול לימודים במעמד מיוחד - צבירה

מסלול לימודים ב'מעמד מיוחד' – "צבירה" מיועד לתלמידים שאינם יכולים להקדיש זמן מלא ללימודים.

במעמד זה ניתן ללמוד עד שלוש שנים, או עד לרישום של 22 נקודות בתואר, שהן כ-75% מהנקודות הנדרשות בתואר. מסלול זה מאפשר לצבור במהלך התקופה נקודות מקורסים לפי הקצב האישי של כל תלמיד. בסיום המסלול 'צבירה' התלמיד יועבר למעמד 'מן המניין' ונותרות שנתיים לסיום התואר, בהן על התלמיד לסיים את חובות השמיעה בתואר ואת עבודת הגמר לתואר שני.

 

עבודת גמר

על התלמיד לבחור נושא לעבודת גמר, לקבל את אישור המנחה וועדת ההוראה עד תום השנה הראשונה ללימודיו.

על התלמיד להוכיח תוך ביצוע עבודת הגמר, דרך מחשבה עצמאית וכושר בעיבודו של החומר המדעי ובסיכומו.

 

בחינת הגמר

בחינת הגמר כוללת את נושא עבודת הגמר ונושאים בשטחים הקרובים לנושא העבודה. הבחינה תיערך בע"פ, בנוכחות המנחה ושני בוחנים נוספים. ציוני עבודת הגמר ובחינת הגמר ייקבעו ע"י המנחה ושני הבוחנים.

 

ציון סופי לתואר

הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" מורכב כדלקמן:

 

משקל הציונים בקורסים ובסמינרים - 50%
משקל ציון עבודת הגמר - 40%
משקל ציון בחינת הגמר - 10%

 

החל ממרץ 2009, מעניק בית הספר בכל שנה מספר מצומצם של תארי מוסמך בהצטיינות ובהצטיינות יתרה. אחוז התארים המוענקים בהצטיינות יעמוד על כ-15% ואחוז התארים המוענקים בהצטיינות יתרה יעמוד על כ-5% (כך ש-80% מהתארים יוענקו ללא הצטיינות). בחירת הזוכים בהצטיינות היא תהליך נפרד מתהליך שיפוט עבודת הגמר, ומתבצעת על ידי ועדה המתכנסת פעם בשנה. הועדה מסתמכת, בין השאר, על חוות הדעת ומכתבי ההמלצה מהשופטים ומהמנחה, ציוני התלמיד בקורסים, ופרסום בכנסים המובילים בתחום. חשוב להדגיש שציון עבודת הגמר הוא רק גורם אחד בשיקולי הוועדה, וציון גבוה אינו מבטיח הצטיינות.

 

מהלך הלימודים

תלמיד מדעי המחשב נדרש ללמוד 8 קורסים. קורסים אלו צריכים להיבחר מרשימות הקורסים המופיעות בהמשך (כלומר מרשימת הקורסים לתואר מוסמך במדעי המחשב ומרשימת הקורסים המוכרים). לפחות 6 מהקורסים צריכים להיות מרשימת הקורסים לתואר מוסמך במדעי המחשב ניתן ללמוד עד שני קורסים מרשימת הקורסים לתואר בוגר ומחוגים אחרים.

 

בנוסף, יש להשתתף בשלושה סמינרים (בהיקף 6 ש"ס), שמהם שניים עם מספר 0368.4xxx ואחד עם מספר 0368.5xxx. לחילופין, ניתן לקחת סמינר אחד עם מספר 0368.4xxx ועוד סמינר עם מספר 0368.5xxx למשך שנה אקדמית אחת. את הסמינר עם מספר 0368.5xxx יש לבחור בהתאם לדרישות המנחה. בנוסף, במידה שהתלמיד החליט לקחת סמינר 0368.5xxx למשך סמסטר אחד בלבד ובמידה שהדבר מוסכם על מארגן הסמינר, אין התלמיד מחויב לתת הרצאה בסמינר זה. 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

 

קורסים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב [1]

 

חלק מהקורסים יינתנו בשפה האנגלית.

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

לא כל הקורסים יינתנו בכל שנה.

 

בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0368.4041

אלגוריתמים מקוונים ומקורבים

3

0368.4051

ניתוח מתקדם של שפות תכנות

3

0368.4131

תורת הקריפטוגרפיה (2) - נושאים מתקדמים

3

0368.4132

 פונקציות בוליאניות, קושי של קירוב

3

0368.4139

שיטות אלגוריתמיות

3

0368.4141

אימות תוכנה וחומרה

3

0368.4155

האם BPP  שווה ל - P

3

0368.4159

קורס ראשון בדרנדומיזציה

3

0368.4162

יסודות הקריפטוגרפיה (ד.ק. 0368.3049)

3

0368.4167

אלגוריתמים בזמן תת-לינארי

3

0368.4177

לוגיקות אלטרנטיביות

3

0368.4179

נושאים מתקדמים באוטומטים, לוגיקה ומשחקים

3

0368.4188

סיבוכיות אלגברית

3

0368.4194

נושאים בתורת הצפינה: לוקלאליות ואינטראקציה

4

0368.4195

אלגברה מופשטת במדעי המחשב

3

0368.4196

קודים אלגבריים – גאומטריים לתיקון שגיאות

3

0368.4201

משחקים על גרפים

3

0368.4202

אלגוריתמים מתקדמים

3

0368.4203

סריגים - Lattices

3

0368.4204

אלגוריתמים תת-ליניאריים ויעילי זכרון

3

0368.4206

שיטות מתקדמות בעיבוד שפה טבעית

3

0368.4207

כלים בסיסיים בדרנדומיזציה: גרפים מרחיבים, מזקקים וקודים מתקני שגיאות

3

0368.4208

אלגברה חישובית

4

0368.4209

נושאים מתקדמים בלמידת מכונה ואופטימיזציה

3

0368.4222

ניתוח אלגוריתמים

3

0368.4283

חישוב מוגבל זכרון

3

0368.4355

נושאים במודלים של מערכות תוכנה

3

0368.4359

פניני מחקר בתיאוריה של מדעי המחשב

3

0368.4429

חישוב מבוזר

3

0368.4472

נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ובתורת המשחקים החישובית

3

0368.4474

אבטחת מידע- תיאוריה בראי המציאות

3

0368.4483

תורת המשחקים האלגוריתמית

3

0368.4485

אלגוריתמים מתקדמים

3

0368.4486

יישומים במדעי המחשב של תורת האינפורמציה

3

0368.4491

סיבוכיות תקשורת ואינפורמציה

3

0368.4492

שיטות אלגבריות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה

3

0368.4493

אלגוריתמים דינמיים

3

0368.4010

רובוטיקה אלגוריתמית ותכנון תנועה

3

0368.4111

אלגוריתמים להדפסה תלת מימדית ותהליכי יצור נוספים

3

0368.4154

אלגוריתמים למידול, ייצור והדפסת גופים תלת מימדיים

3

0368.4178

אימות אוטומטי של מערכות

3

0368.4180

שיטות מתקדמות בלמידה חישובית

3

0368.4078

משפטי אי שלמות של גדל

3

0368.4183

נושאים מתקדמים בארכיטקטורה ותוכנה של מעבדים מרובי ליבות

3

0368.4190

אלגוריתמים לניתוח נתוני עתק במדעי החיים וברפואה

3

0368.4355

נושאים במודלים של מערכות תוכנה

3

0368.4361

קורס מתקדם במערכות מחשב

3

0368.4472

נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ובתורת המשחקים החישובית

3

0368.4479

ניתוח ואימות תוכנה

3

0368.4488

 למידה עמוקה

3

0368.4506

מבוא לתורת הקודים לתיקון שגיאות

3

0368.4510

קורס מתקדם בחישוב מקבילי

3

0368.4513

משפט ה- PCP ושימושיו

3

 

 

 

קורסים מוכרים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב [2]

 

קורסים מתואר "בוגר אוניברסיטה" במדעי המחשב

 

בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0366.3267

תורת הגרפים [3]

3

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

4

0368.3062

ניהול נתונים באינטרנט

3

0368.3171

קודים, בולאניות וסיבוכיות של אלגוריתמי קירוב

3

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית [4]

4

0368.3065

מבוא לאבטחת מידע

4

0368.3072

קודים מתקני שגיאות [5]

3

0368.3073

מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי

3

0368.3074

יסודות המתמטיקה ומיכון הוכחות בה

3

0368.3075

למידה ממוחשבת מחיזוקים [8]  

4

0368.3076

אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות

3

0368.3077

עיבוד שפה טבעית [6] [7]

3

0368.3080

יסודות הלמידה העמוקה

4

0368.3081

עיצוב מערכות מתקדם

4

0368.3082

נושאים מתקדמים במבנה התקני זכרונות הבזק ואבטחתם

2

0368.3102

גנומיקה חישובית 

4

0368.3123

היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה

3

0368.3131

יסודות התוכנה בשפת Coq

4

0368.3133

קומפילציה

4

0368.3169

אלגוריתמים בפעולה [8]

3

0368.3173

גיאומטריה  חישובית [9]

3

0368.3174

שיטות וכלים לשיפור יעילות בתהליך פיתוח של תוכנה

3

0368.3236

יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה

3

0368.3239

יסודות כריית מידע [8]

3

0368.3241

שפות תכנות 

4

0368.3311

התאוריה שמאחורי בלוקצ'יינס

4

0368.3312

רשתות קונבולוציה עמוקות

3

0368.3319

מבוא למדעי המידע

3

0368.3469

תכנות מעבדים רבי ליבות

4

0368.3170

גרפים מרחיבים פסאודו-אקראיות ודרנדומיזציה

3

 

 

 

קורסים מתקדמים מהחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים [10]

 

בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0365.4063

למידה סטטיסטית

3

0365.4125

זרימה ברשתות

3

0365.4409

אנליזה קמורה ואופטימזציה

3

0365.4414

אלגוריתמים באופטימזציה רציפה

3

0365.4436

תורת התורים

3

0365.4542

תכנות בשלמים

3

 
 
 

קורסים מתקדמים מבית הספר למדעי המתמטיקה 1

 

בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0366.4913

שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה

3

 

 

 

 

 

[1]   לא כל הקורסים יילמדו בתש''ף. יש לבדוק במערכת השעות.

[2]    לא כל הקורסים יילמדו בתש''ף. יש לבדוק במערכת השעות.

[3]   בסמסטר א' הקורס יועבר בשפה האנגלית ב-9-8 השיעורים הראשונים ע"י ד"ר סמוטי.

[4]   קורס זה לא ייספר במניין הקורסים המותרים לתואר ראשון.

[5]   קורס זה מחליף קורס שמספרו 0368.4145 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3072.

[6]   לא יספר במניין הקורסים המותרים מתואר ראשון. קורס זה מחליף קורס שמספרו 0368.4211 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3173.

[7]    הקורס יינתן באנגלית.

[8]   קורס זה לא ייספר במניין הקורסים המותרים לתואר ראשון.

[9]   לא יספר במניין הקורסים המותרים מתואר ראשון. קורס זה מחליף קורס שמספרו 0368.4211 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3173.

[10]  לא כל הקורסים יילמדו בתש"ף. יש לבדוק במערכת השעות.  הרישום לקורסים על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>