ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ - מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" - .B.A בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

עודכן: 19.08.2019

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים:

התוכנית הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" מאפשרת לתלמידים לימוד והבנה מעמיקים של התהליכים הפיזיים והאנושיים המעצבים את העולם בו אנו חיים ומקנה את הכלים המתודולוגיים שיעזרו במחקר ובעבודה יישומית אל מול האתגרים החברתיים, הסביבתיים והכלכליים של המאה ה-21 (כגון, שינויי אקלים, גידול אוכלוסין, פערים כלכליים וחברתיים וכדומה). התוכנית מציעה העמקת ידע בתחומים הרלוונטיים ויצירת אינטגרציה ביניהם. הכשרה כזו, המבוססת על גישה המשלבת בין התחומים, הינה בעלת ערך תיאורטי ומקצועי גבוה ותשמש את הסטודנטים בהמשך הלימודים המחקריים והיישומיים שלהם. שילוב כזה יציב את התלמידים הלומדים בתוכנית בעמדת יתרון בשוק העבודה לעומת בוגרים ממוסדות אחרים.

 

הלימודים נועדו להקנות לתלמידים הבנה, ידע מעמיק וכלים מתודולוגיים בשלושה תחומים עיקריים:

 

הסביבה הפיזית: אקלים ומשאבי מים וקרקע  

תחום ידע זה עוסק בסביבה הפיזית ובאופן ממוקד בשני תחומים מרכזיים:

  1. אקלים וסביבה - הכוללים את ענפי הקלימטולוגיה הסינופטית, הרגיונלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים.

  2. הידרוכימיה - הגורל הכימי, פיזיקלי וביולוגי של מזהמי מים שונים וכן פיתוח טכנולוגיות חדישות לסילוק ופירוק של מזהמים עמידים.

 

גאו-אינפורמטיקה

תחום ידע זה משלב בין טכנולוגיות חדשניות ליצירה, שמירה, עיבוד והצגה של מידע מרחבי לבין הידע הגאוגרפי והסביבתי. מערכות משולבות של הצגה וכריית נתונים במרחב באמצעות מערכות ממוחשבות, חיישנים ואמצעי תצפית משוכללים הממוקמים על מטוסים ולוויינים הם חוד החנית של תחום זה.

הלימודים בתחום מיושמים למגוון תחומי הגאוגרפיה ובעיקר לתכנון עירוני ואזורי ומכשירים את התלמיד לעסוק במקצועות אלו עם סיום לימודיו.

 

תכנון עירוני ואזורי

תחום זה מציע לתלמיד התמחות רחבה במגוון התחומים המעצבים את העיר והסביבה האנושית: חברתיים, כלכליים, תרבותיים, תחבורתיים ומדיניים-היסטוריים וכן הגורמים הפיזיים והקשרם לתכנון עירוני ואזורי. תחום זה מציע אפשרויות הכשרה והתנסות במחקר ובהיבטים יישומיים וכולל את הנושאים הבאים: תכנון מרחבי וסביבתי ברמת העיר והאזור, קיימות האדם וזכויות אדם בתכנון, האדם במרחב העירוני, עיצוב עירוני, תחבורה ותכנונה ויישומי מידע גאוגרפי וחישה מרחוק בתכנון. לימודים בתחום זה מכשירים את התלמידים בין היתר להשתלבות בעבודה בתחום התכנון בממשל המקומי, האזורי והארצי.

 

 

לימודי התואר הראשון כוללים שלושה נדבכים מרכזיים:

  1. קורסי בסיס - נלמדים בשנה א׳ בשלושת תחומי הידע ומורכבים משיעורי מבואות שנועדו להקנות לתלמידים היכרות והבנה של סביבת האדם ושל התהליכים הפיזיים והאנושיים המעצבים אותה.

  2. קורסי מיומנויות - נלמדים בשנים ב'-ג' וכוללים הקניית מיומנויות באמצעות קורסים מתקדמים בשלושת תחומי הידע. קורסים אלו מתמקדים בדרכים בהן ניתן לשמר ולפתח את הסביבה העירונית לטובת רווחת בני אדם, תוך לימוד כלים מתודולוגים ושימושם ככלי מחקר ותכנון מתקדמים (כמו למשל, מערכות מידע גאוגרפיות - GIS וחישה מרחוק).

  3.  קורסי אינטגרציה - נלמדים בשנה ג׳ ומתמקדים בחיבור בין שלושת תחומי הידע במסגרת סמינריונים אינטגרטיביים. מטרת לימודי האינטגרציה היא לגבש וליישם כלים משני תחומי ידע נבחרים (במסגרת עבודת סמינריון אישית). קורסים אלה מתמקדים ביישום הידע והכלים שנלמדו בשנים א' וב' לתואר, זאת באמצעות פרויקט מחקרי (מיני-מחקר). שני מנחים, מתחומי ידע שונים, מובילים כל קורס  אינטגרציה במסגרתו יגובש נושא כללי המאפשר בחינה של מגוון מימדים תוך יישום היבטים תיאורטיים, מתודולוגיים ויישומיים.

 

 

תוכנית קק"ל למדיניות מקרקעין -בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם משולבים קורסים לתואר ראשון ולתואר שני במסגרת תוכנית קק"ל למדיניות מקרקעין. קורסים הנכללים במסגרת זו בשנה"ל תש"ף הינם: אקלים א"י; קרקעות ישראל; גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה; היסטוריה עירונית בראי התכנון;הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים, חופי הים התיכון של ישראל; תכנון תואם אקלים וסביבה.

 

 

טבלה כללית של לימודי תואר ראשון: 

 

(אחדים מהקורסים ייתנו אחת לשנתיים. בהמשך פירוט קורסי התוכנית)

 

החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

תכנית לימודים לתואר ראשון לשנה"ל תש"ף - *סביבה, גאואינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי

(*שם התכנית בהליכי אישור המל"ג)

 

מכסת שעות לשקלול לתואר ראשון: דו חוגי: 61 ש"ס, חד חוגי: 122-121 ש"ס (104-103 ש"ס בגאוגרפיה + 18 ש"ס חטיבת השלמה מהחוג השני בשנה א').

 

 

שנה א:  בסיס

שנים ב'-ג ':  מיומנויות

שנה ג: אינטגרציה

שנים ב'-ג': שיעורי חובה תומכים

שנים ב'-ג': בחירה מלימודי סביבה

מבנה תכנית הלימודים לתואר ראשון

שיעורי חובה

 

24 ש״ס

והדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה

שיעורי בחירה

 

דו חוגי: 6 ש"ס בכל אחד משלושת תחומי הידע (סה"כ 18 ש"ס)

חד חוגי: 18 ש"ס בכל אחד משלושת תחומי הידע  (סה"כ 54 ש"ס)

סמינריון אינטגרטיבי

 

דו חוגי:

(4 ש"ס)

חד חוגי:

(8 ש"ס)

6 שיעורי חובה לחד ודו חוגי: 13 ש"ס

 

דו חוגי: קורס בחירה אחד מלימודי סביבה (2 ש"ס)

חד חוגי: 2 קורסי בחירה מלימודי סביבה (4 או 5 ש"ס)

סביבה פיזית

מבוא למדעי כדה״א (4 ש"ס)

מבוא לאקלים (4 ש"ס)

 

שינויי אקלים (4 ש"ס)

מטאורולוגיה סינופטית (4 ש"ס)

אזורי אקלים (2 ש"ס)

אקלים א"י (4 ש"ס)

מטאורולוגיה יישומית (2 ש"ס)

הידרולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים (4 ש"ס)

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה (4 ש"ס)

גיאוגרפיה סביבתית של המזה״ת (2 ש"ס)

גיאוגרפיה רפואית וסביבה (2 ש"ס)

גאוגרפיה היסטורית סביבתית של הסביבה (2 ש"ס)

טיפול בפסולת בישראל (2 ש"ס)

חופי הים התיכון של ישראל (2 ש"ס)

סמינריון אינטגרטיבי:

סביבה פיזית ותכנון עירוני ואזורי (4 ש"ס)

או

סביבה פיזית וגאואינפורמטיקה (4 ש"ס)

 

 

 

גאו-אינפורמטיקה

מבוא לגאואינפורמטיקה א' (2 ש"ס)

מבוא לגאואינפורמטיקה ב' (2 ש"ס) + (תרגיל 1 ש"ס לא לשקלול)

סטטיסטיקה לגיאוגרפים (3 ש"ס)  + (תרגיל 2  ש"ס) (1 ש"ס לא לשקלול)

חישה מרחוק (2 ש"ס)

מודלים מתמטיים (2 ש"ס)

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות (4 ש"ס)

חישה מרחוק בסביבה אורבנית (2 ש"ס)

טכנולוגיות ואיתור וניטור (2 ש"ס)

קרקעות ישראל (2 ש"ס)

שיטות לניתוח רשתות מרחביות (2 ש"ס)

חישה מרחוק: סכנות סביבתיות (4 ש"ס)

סמינריון אינטגרטיבי: גאואינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי (4 ש"ס)

או

גאואינפורמטיקה וסביבה פיזית (4 ש"ס)

 

 

 

תכנון עירוני ואזורי

מבוא לסביבת האדם  (4 ש"ס)

מבוא לתכנון עירוני

ואזורי  (4 ש"ס)

תכנון עירוני  (2 ש"ס)

עיור, ערים, עירוניות (2 ש"ס)

עיר ופרבר (2 ש"ס)

גיאוגרפיה כלכלית (2 ש"ס)

גאוגרפיה של תיירות ופנאי (2 ש"ס)

אדם מכונה ומרחב (2 ש"ס)

בריאות, מקום וחברה  (2 ש"ס)

סוגיות בתכנון תחבורה (2 ש"ס)

סמינריון אינטגרטיבי:

תכנון עירוני ואזורי וגאואינפורמטיקה (4 ש"ס) או

תכנון עירוני ואזורי וסביבה פיזית (4 ש"ס)

 

 

שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע

 

 

 

שיטות מחקר כמותיות (2 ש"ס)

שיטות מחקר איכותניות (2 ש"ס)

מיומנויות במחקר

וכתיבה אקדמית (2 ש"ס)

פרקים במבוא

לאקולוגיה (2 ש"ס)

סוגיות אקולוגיות (2 ש"ס) (החל מתשפ"א)

שפת תכנות - פייתון (3 ש"ס)

 

שיעורי בחירה מלימודי סביבה

 

 

 

 

מבוא לאקו פילוסופיה (2 ש"ס)

העולם סביבנו (2 ש"ס)

דיני איכות סביבה (2 ש"ס)

בין חינוך למדעים למהפכת החלל (3 ש"ס) בחירה לחד חוגי בלבד

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>