תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי הרוח

עודכן: 18.08.2020

 

(שעות לימוד: 161-158 ש"ס - בפיזיקה – 135-132 ש"ס לשקלול – 130-127 ובמדעי הרוח – 26 ש"ס) *

 

יועץ התוכנית: יו"ר ועדת ההוראה

 

תוכנית זו מתמקדת בלימודי הפיזיקה ומשלבת חטיבה במדעי הרוח. מטרת התוכנית ליצור בוגר בעל תשתית מתמטית ופיזיקאלית שיכול להשתלב בכל תחומי הפיזיקה ויחד עם זאת רב תחומי בעל יכולת הבעה ורטוריקה כנדרש במדעי הרוח. התלמיד ירכוש את הכלים המתמטיים והפיזיקליים המשמשים את הפיזיקאי תוך מתן כלים יחודיים למדעי הרוח. תלמידי התוכנית הזו יוכלו להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים בפיזיקה ללא צורך בהשלמות.

 

 

*   על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי הרוח

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א' 1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1]

1

2

 

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

4

2

 

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים [2]

4

3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

סמסטר ב' – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א' 2

4

 

3

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1 ,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

 

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

לימודי חטיבה במדעי הרוח - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0662.1011

או

0662.1308

או

0618.1032

מבוא למחשבה הומניסטית

או

לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות

או

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

 

 

 

0662.1450

או

0662.2235

מבוא לרטוריקה

או

רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים

2

 

 

 

0662.1010

כתיבה אקדמית (סדנה)

2

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 6

סה"כ שעות משוקללות: 6

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה

2

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

מחשבים לפיזיקאים

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

סמסטר ב' – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

 

3

2

 

הסתברות וסטטיסטיקה,

מכניקה אנליטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

 

פרקים בפיזיקה קלאסית,

הסתברות וסטטיסטיקה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א' 1,

מעבדה בפיזיקה א' 2,

מעבדה בפיזיקה ב' 1

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

 

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

לימודי חטיבה במדעי הרוח שנים ב' – ג'  יש לבחור 6-5 קורסים, 2 סדנאות ו-2 סמינרים במהלך השנתיים (20 ש"ס) - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0618.1041

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

 

 

 

0662.2607

משחקי מחשב – היסטוריה ותיאוריה

2

 

 

 

0659.2118

היסטוריה של המדעים הפיזיקאליים (א)

2

 

 

 

0662.2119

הפילוסופיה של הטכנולוגיה

2

 

 

 

0662.2255

רטוריקה מעשית (סדנה)

2

 

 

 

0662.2604

אתיקה יישומית

2

 

 

 

0618.1059

מבוא לאסתטיקה

2

 

 

 

0662.2603

תרבות הסייבר ומדע בדיוני

2

 

 

 

0618.1037

מבוא לתורת ההכרה והמטאפיזיקה

2

 

 

 

0659.5155

שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה

2

 

 

 

0659.4613

פילוסופיה של המדע המשלך

2

 

 

מבוא לפילוסופיה של המדע

0659.2119

היסטוריה של המדעים הפיזיקאליים (ב)

2

 

 

היסטוריה של המדעים הפיזיקאליים (א)

0662.2619

עבודת צוות וקבלת החלטות (סדנה)

 

2

 

 

 

 

סמינרים:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0662.3125

עובדות ופרשנות במדעי הרוח ובמדעים המדוייקים

2

 

 

 

0662.3126

תרבות אלגוריתמית

2

 

 

 

0662.3120

תורת המחלוקות

2

 

 

 

0659.2146

מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות

4

 

 

 

0659.2134

מושג האינדוקציה ובעיית אינדוקציה: על ההיסקים מהניסיון

4

 

 

 

0659.2502

פילוסופיה של בינה מלאכותית

4

 

 

 

0659.2572

נורמות חברתיות

4

 

 

 

0659.1994

המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנליטית

4

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

תלמידי שנה ב' העומדים בדרישות הקדם יוכלו, באישור מראש של היועץ, להשתתף בקורסי הבחירה של תלמידי שנה ג'.

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

יחסות פרטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

0321.3808

מעבדה בפיזיה ג'[3]

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

סמסטר ב' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3005

פרויקט

3

 

 

 

0321.3108

 

 

או

0321.3804

מבוא לאסטרופיזיקה

 

 

או

מבוא לחלקיקים וגרעין

3

1

 

מכניקה אנליטית,

יחסות פרטית,

קוונטים 1

 

קוונטים 1

 

סה"כ שעות לימוד: 7

סה"כ שעות משוקללות: 7

 

 

קורסי  בחירה בפיזיקה שנה ג' – סמסטר א' או ב'

במהלך שנה ג' יש ללמוד 3 קורסי בחירה בפיזיקה בהיקף של 12-9 ש"ס לפחות.

רשימת קורסי הבחירה מתפרסמת בתוכנית הלימודים החד-חוגית בפיזיקה.

 

 

 

1   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס ייינתן בשפה האנגלית.

2   חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[3] המעבדה  תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס  מתוך סה"כ שעות המעבדה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>