תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח

עודכן: 18.08.2020

 

שעות לימוד: 161 ש"ס (בפיזיקה – 121 ש"ס לשקלול – 117 ובמדעי המוח – 40 ש"ס) *

 

תוכנית זו מתמקדת בלימודי הפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח. התלמיד ירכוש את הכלים המתמטיים והפיזיקליים המשמשים את הפיזיקאי תוך מתן כלים יחודיים למחקר במדעי המוח. התוכנית מפתחת יכולת חשיבה ולימוד עצמאיים ומקנה את הבסיס התיאורתי והנסיוני עליו מושתתת הפיזיקה תוך שילובם עם מדעי המוח. תלמידי התוכנית הזו יוכלו להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים בפיזיקה ובמדעי המוח ללא צורך בהשלמות.

 

תנאי מעבר משנה לשנה: המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בציון ממוצע של 75 לפחות בפיזיקה ו- 80 לפחות בחטיבה במדעי המוח. בנוסף, במקרה שסטודנט ייכשל באחד הקורסים, יערך דיון בועדת הוראה בנוגע להמשך לימיו בתוכנית. שני כישלונות יהוו סיבה להפסקת הלימודים במסלול.

 

יועצי התוכנית:

יו"ר ועדת ההוראה - בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, ד"ר מרק שיין איידלסון – בית סגול למדעי המוח.

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 4 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1]

1

2

 

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

4

2

 

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים [2]

4

3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

סמסטר ב' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1 ,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2  במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

 

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

 

סה"כ שעות לימוד: 22

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

לימודי חטיבה במדעי המוח

 

 חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם / הערות

1500.1010

סמינר סוגיות במדעי המוח

2

 

 

 

1500.1002

מבוא לביולוגיה של התא למדעי המוח

2

 

 

 

1500.1003

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

1

 

 

 

1500.1012

מבוא לכימיה

1

 

 

 

1500.1004

מבוא למדעי הפסיכולוגיה - מקוון

2

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 8

סה"כ שעות משוקללות: 8

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה

2

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2, מחשבים לפיזיקאים

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

סמסטר ב' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

 

הסתברות וסטטיסטיקה,

מכניקה אנליטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

הסתברות וסטטיסטיקה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,        

מעבדה בפיזיקה ב'1

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

 

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

לימודי חטיבה במדעי המוח

 

חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

1500.2004

מבוא לפיזיולוגיה

2

1

 

 

1500.2005

מבנה המוח

4

 

 

 

1500.2006

מבנה המוח – מעבדה

2

 

 

 

1500.2000

נוירוביולוגיה

3

1

 

 

1500.2010

סמינר מדעי המוח- אוריינות מדעית

2

 

 

 

1500.2061

מעבדת פרויקט במדעי המוח [3]

6

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 21

 

 

תלמידי שנה ב' העומדים בדרישות הקדם יוכלו, באישור מראש של היועץ, להשתתף בקורסי הבחירה של תלמידי שנה ג'.

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3808

מעבדה בפיזיקה ג' [4]

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

יחסות פרטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

 

קורסי בחירה ממגוון הקורסים בפיזיקה [5]

9

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

לימודי חטיבה במדעי המוח

 

חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

1501.1005

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית

3

(1)*

 

 

1500.3010

סמינר מדעי המוח ג'

2

 

 

בכל סמסטר 1 ש"ס

1500.3001

מעבדה בפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה [6]

3

 

 

 

 

קורס בחירה בקורסי מדעי המוח

3

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 11

 

 

קורסי הבחירה במדעי המוח

להשלמת 40 ש"ס במדעי המוח יש להירשם לקורסי בחירה ממגוון הקורסים ברשימת הקבצי הבחירה המופיעים באתר בית הספר סגול למדעי המוח.

 

 

 

 *   על שעות אלה יש להוסיף 4 ש"ס במסגרת "כלים שלובים". 

 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[3]    הפרויקט (בשנה ב') יהיה בתחום מדעי המוח ויתבצע בכל אחת מהמעבדות החברות בבית הספר למדעי המוח. לפני תחילת הפרויקט יש לקבל אישור על נושא הפרויקט מיועץ אקדמי של התוכנית. ניתן לבצע פרויקט אחד ולהרחיבו ל-10 ש"ס. לשם כך יש לקבל אישור בכתב מיועצי התוכנית הן על הפרויקט והן על ההרחבה.

[4]   ניתן גם ללמוד בסמסטר ב' של שנה ג'. המעבדה  תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס מתוך סה"כ  שעות המעבדה.

[5]   רשימת קורסי הבחירה מתפרסמת בתוכנית הלימודים החד-חוגית בפיזיקה.

*  תרגיל רשות ללא ניקוד.

[6]   ניתן להמיר בקורס בחירה – כפוף לאישור יועץ התוכנית.                                       

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>