תוכנית לימודים משולבת בפיזיקה ובמתמטיקה

עודכן: 18.08.2020

 

(שעות לימוד: 175-170 ש"ס, שעות לשיקלול: 167-162 ש"ס) *

 

פיזיקאים משתמשים במתמטיקה כשפת עבודה ונדרשים לידע מתמטי מקיף. המסלול המשולב פיזיקה-מתמטיקה מעמיק עוד יותר את השכלתו המתמטית של התלמיד בד בבד עם לימודי הפיזיקה, בהינתן משקל דומה בשני התחומים. תוכנית זו דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר, מאחר שהיא ממלאת את הדרישות העיקריות של שני החוגים. תואר בוגר במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר מוסמך בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות.

 

 

*   על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים משולבת במתמטיקה ובפיזיקה

 

שנה א'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1]

1

2

 

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

4

2

 

אלגברה ליניארית 1 א' במקביל

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [2]

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 36

סה"כ שעות משוקללות: 35

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

4

 

3

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1 ,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1840

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 [3]

4

2

3

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית 1א'

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א' במקביל

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 31

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0365.2100

הסתברות למדעים

3

1

 

חדו"א 2א'

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א'

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 א'

0366.3021

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 32 

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

 

גלים, אור ואופטיקה,

הסתברות למדעים,

מכניקה אנליטית

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2,

מעבדה בפיזיקה ב'1

0366.2105

אנליזה נומרית 1

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.xxxx

 קורס בחירה במתמטיקה [4]

4-3

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 22-21

סה"כ שעות משוקללות: 22-21

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

יחסות פרטית,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

גלים, אור ואופטיקה

0366.xxxx

 קורס בחירה במתמטיקה [5]

4-3

 

 

 

0321.3808

מעבדה בפיזיקה ג' [6]

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 29-30

סה"כ שעות משוקללות: 26-27

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3108

 

 

 

ו/או

0321.3804

מבוא לאסטרופיזיקה [7]

 

 

 

ו/או

מבוא לחלקיקים וגרעין

3

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

1

 

יחסות פרטית,

מכניקה אנליטית,

קוונטים 1

 

 

קוונטים 1

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

1

 

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

תורת הפונקציות המרוכבות 1  במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 8

סה"כ שעות משוקללות: 8

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.xxx

3 קורסי בחירה נוספים במתמטיקה במהלך שנה ג'[8]

9-12

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 12-9

סה"כ שעות משוקללות: 12-9

 

 

קורסי בחירה במתמטיקה

 

לאורך התואר, יש ללמוד 5 קורסי בחירה במתמטיקה מבין הקורסים הניתנים לתלמידי מתמטיקה, בהיקף של 20-15 ש"ס, כלהלן: קורס אחד בשנה ב', סמסטר ב', קורס אחד בשנה ג', סמסטר א', ושלושה נוספים במהלך שנה ג'. להלן רשימת קורסים מומלצים, מומלץ להתייעץ עם יועץ המסלול ממתמטיקה לגבי בחירת הקורסים. לא כל הקורסים נלמדים בכל שנה. יש לבדוק במערכת השעות.

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2103

תאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

אלגברה לינארית 1א',

הסתברות למדעים

0366.2104

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2

3

 

 

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

0366.2106

פונקציות ממשיות

3

1

 

חדו"א 2א'

0366.2115

טופולוגיה

3

1

 

חדו"א 1א',

מבוא לתורת הקבוצות

0366.2132

אלגברה ב' 1

3

1

 

אלגברה לינארית 2א'

0366.2133

אלגברה ב' 2

3

1

 

אלגברה ב'1

0366.2140

תורת המספרים

3

1

 

חדו"א 1א'

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

 3

 1

 

חדו"א 2א',

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

אלגברה לינארית 2א'

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

 

חדו"א 3

0366.2219

גיאומטריה דיפרנציאלית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.3022

מבוא לאנליזה פונקציונלית

3

1

 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

0366.3097

אנליזה נומרית 2

3

 

 

אנליזה נומרית 1

0366.3115

אנליזה על יריעות

3

 

 

טופולוגיה,

גיאומטריה דיפרנציאלית,

חדו"א 3

0366.3201

תורת הפונקציות המרוכבות 2

3

 

 

תורת הפונקציות המרוכבות 1

0366.3360

חשבון וריאציות

3

 

 

חדו"א 2א',

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

0366.3362

מבוא לתופעות לא לינאריות

3

 

 

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2,

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1 או במקביל

0366.4942

גלונים ועיבוד אותות מתמטיים

3

 

 

מותנה באישור מראש של המרצה

0366.4658

חבורות ואלגבראות לי

3

 

 

 

0366.4850

נושאים מתקדמים במשוואות דיפרנציאליות חלקיות

3

 

 

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

 

תכני הקורסים הנ"ל נמצאים ברשימת תכני הקורסים של בית הספר למדעי המתמטיקה.

 

 

 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה.  ניתן ללמוד קורס זה גם בשנה ב', אם מערכת השעות מאפשרת זאת. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   ניתן ללמוד קורס זה בשנה א' סמסטר ב' או בשנה ב' בסמסטר א', אם מערכת השעות מאפשרת זאת.

[3]    התלמידים ישתתפו בהרצאות ובתרגילים במחצית הראשונה של הסמסטר בלבד.

[4]   רשימת הקורסים מפורטת בהמשך.

   [5] רשימת הקורסים מפורטת בהמשך.

[6]   ניתן ללמוד באחד משני הסמסטרים. המעבדה  תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס  מתוך סה"כ שעות המעבדה.

[7]   תלמידים מצטיינים יכולים לקחת את הקורס בשנה ב' סמסטר ב' באישור ועדת הוראה.

[8]   רשימת הקורסים מפורטת בהמשך.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>