תוכנית לימודים בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

עודכן: 18.08.2020

 

(שעות לימוד בפיזיקה בלבד: 105-101 ש"ס, שעות לשיקלול: 97-93 ש"ס) *

 

תוכנית הלימודים בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה מופעלת במשותף על ידי בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, והפקולטה להנדסה - המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. מטרת שילוב לימודים אלה היא להכשיר עתודת חוקרים ומהנדסים, אשר חלקה ימשיך בלימודים לתארים גבוהים, ואשר תוכל לתפוס תפקיד חשוב, הן במחקר האקדמי המדעי והן בפיתוח והנהגה של התעשייה עתירת הטכנולוגיה בארץ. משך הלימודים הוא ארבע שנים ובסיומן תוענק לבוגרים תעודה אחת של תואר ראשון (B.Sc.) בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

 

סטודנטים שיבקשו לסיים את לימודיהם  בתואר כפול (קבלת שני תארים במקביל) יידרשו להוסיף עוד 12 שעות לימוד בקורסים בפיזיקה ובהנדסת חשמל, מעבר לתוכנית המופיעה בידיעון (223 שעות + 12 שעות), ואז יוכלו לקבל תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ותואר ראשון בפיזיקה. סטודנטים שיהיו מעוניינים באפשרות זאת יוכלו להגיש בקשה לאישור מעבר למסלול תואר כפול החל מהסמסטר השלישי ללימודים.

 

הקבלה מותנית בציון ההאתמה ובמספר המקומות בתוכנית. קריטיריון הקבלה יהיה גבוה מזה המקובל בשתי התוכניות הנפרדות.

 

מבנה הלימודים

 • תוכנית הלימודים המומלצת מבוססת על שילוב קורסים הניתנים על ידי בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה (מס' 0321.xxxx) וקורסים המוצעים לתלמידי המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (מס' 0512.xxxx). את דרישות הקדם ואת תכני הקורסים ניתן למצוא בידיעוני הפקולטה למדעים מדויקים והפקולטה להנדסה.
   

 • עומס הלימודים הממוצע גבוה במקצת מהעומס הנהוג בתוכניות הנפרדות לתואר בוגר בפיזיקה או לתואר בוגר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה (החיסכון בשעות ההוראה מתאפשר על ידי שילוב קורסים חופפים הנמצאים בשתי התוכניות).
   

 • מכסת השעות המינמלית בתוכנית זו – 223 שעות ו-4 שעות מתוכנית "כלים שלובים".

 • בסמסטר השישי יבחרו הסטודנטים שני מסלולי בחירה בהנדסה. מסלול אחד יהיה מתוך שלושת המסלולים בתחומי האלקטרוניקה הפיזיקלית: אלקטרואופטיקה, התקנים אלקטרוניים, אלקטרומגנטיות וקרינה. המסלול השני יהיה כל אחד ממסלולי הבחירה המוצעים במגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (תנאי קדם לבחירה במסלול אנרגיה ואלקטרוניקת הספק הוא הקורס המרת אנרגיה).

 • בסמסטרים 6, 7, 8, על התלמידים ללמוד 4 קורסי בחירה בפיזיקה או בהנדסה. ע"י קורסים אלה ניתן להשלים מסלול נוסף מכל מבחר המסלולים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

 • סטודנטים בתוכנית מצטיינים יוכלו לבצע פרויקט מחקר ולהתחיל אותו כבר בשלב מוקדם של הלימודים.

 • תנאי מעבר משנה לשנה: מצב לימודים תקין בכל הקורסים וממוצע ציונים 70 ומעלה בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון.

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 4 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

פיזיקה והנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תוכנית לימודים מומלצת

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' (1) - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

 

 

4

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

4

2

 

 

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים [1]

4

3

 

 

 

0509.1724

אלגברה לינארית

5

2

 

6

 

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

סמסטר ב' (1) - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה

ומצבי צבירה

3

1

 

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

 

 

4

3

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1 ,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1840

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול המשולב [2]

4

2

 

3

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, 

אלגברה לינארית

0509.1820

תכנות פייתון

2

2

 

3

 

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

3

1

 

3.5

אלגברה לינארית

 

סה"כ שעות לימוד: 27

סה"כ שעות משוקללות: 24.5

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' (3) - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

 

 

4

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2,

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

 

3.5

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0512.2506

מבוא להתקנים

2

1

 

2.5

פיזיקה קלאסית 2,

 אלגברה לינארית

0512.2832

מעגלים ומערכות לינאריות

4

2

 

5

מד"ר,

פיזיקה 2

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

סמסטר ב' (4) - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

 

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה, 

שדות אלקטרומגנטיים במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

 

4

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2103

קוונטים 1

3

2

 

 

מכניקה אנליטית,

אלגברה לינארית,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

שדות אלקטרומגנטיים במקביל

0512.2508

התקנים אלקטרוניים

4

2

 

5

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

0512.2525

שדות אלקטרומגנטיים

 

3

1

 

3.5

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0512.2835

אותות ומערכות

3

1

 

3.5

מעגלים ומערכות לינאריות,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' (5) – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0512.2510

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

 

3.5

תכנות פייתון,

מערכות לוגיות ספרתיות

0512.3513

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

4

2

 

5

התקנים אלקטרוניים,

מעגלים ומערכות לינאריות

0512.3526

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

3

1

 

3.5

שדות אלקטרומגנטיים

0512.3591

אלקטרוניקה - מעבדה (1)

 

 

4

2

התקנים אלקטרוניים,

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים במקביל,

תמסורת גלים במקביל

0512.3543

מבוא לתורת הבקרה

2

1

 

2.5

מעגלים ומערכות לינאריות,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

2

 

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

אותות ומערכות

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 20.5

 

 

סמסטר ב' (6)

 • בסמסטר השישי יבחרו הסטודנטים שני מסלולי בחירה בהנדסה.  מסלול אחד יהיה מתוך שלושת המסלולים  בתחומי האלקטרוניקה הפיזיקלית: אלקטרואופטיקה, התקנים אלקטרוניים, אלקטרומגנטיות וקרינה. חובה להשלים 2 קורסים (לא כולל מעבדה) כשאחד מהם מוגדר "ליבה במסלול". המסלול השני יהיה כל אחד ממסלולי הבחירה המוצעים במגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (תנאי קדם  לבחירה במסלול אנרגיה ואלקטרוניקת הספק הוא הקורס המרת אנרגיה). חובה לקחת לפחות קורס אחד המוגדר כ"ליבה במסלול".
 • בסה"כ יש להשלים לפחות 6 קורסי מסלול בהנדסה.
 •  

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

 

 

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0321.3809

מעבדה בפיזיקה ג' [3] [4]

 

 

12

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2,

אלקטרוניקה - מעבדה (1) במקביל

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

3

1

 

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות,

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

0512.3592

אלקטרוניקה - מעבדה (2)

 

 

4

2

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים, אלקטרוניקה - מעבדה (1)

 

2 קורסי מסלול בהנדסה

8

 

 

7

 

 

קורס בחירה בפיזיקה או בהנדסה

4

 

 

3.5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 36

סה"כ שעות משוקללות: 229

 

 

שנה ד'

 

סמסטר א' (7) - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

 

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

 

3.5

תכנות פייתון,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0512.3593

אלקטרוניקה - מעבדה (3)

 

 

4

2

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים,

אלקטרוניקה - מעבדה (2)

0512.4000

פרוייקט

4

 

 

6

לימוד קורסים בהיקף 130 ש"ס לפחות

 

2 קורסי מסלול בהנדסה

8

 

 

7

 

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 28.5

 

 

סמסטר ב' (8) - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

 

מעבדה מתקדמת בהנדסה (במסלול באלקטרוניקה פיזיקלית)

 

 

3

1.5

 

 
 

חובה לבחור 1 מקורסי הפיזיקה הבאים:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0321.3108

 

 

 

או

0321.3804

מבוא לאסטרופיזיקה [5]

 

 

 

או

מבוא לחלקיקים וגרעין

3

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

1

 

4

 

 

 

 

4

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מכניקה אנליטית,

קוונטים 1

 

קוונטים 1

 

1 קורס בחירה בפיזיקה או בהנדסה (סמסטר א' או ב' לבחירה)

8-6

 

 

7-6

 

 

2 קורסי מסלול בהנדסה

8

 

 

7

 

 

סה"כ שעות לימוד: 21-23

סה"כ שעות משוקללות: 18.5-19.5

 

 

מסלול התקנים אלקטרוניים

 

המסלול מיועד לסטודנטים המתכננים להשתלב בתעשיית המיקרואלקטרוניקה, אחת מתעשיות "הצמיחה" הגדולות בעולם, בתפקידי ייצור, תכנון, בקרה ומו"פ. ניתן בו רקע מתאים על התקנים וחומרים אלקטרוניים, שיטות ייצור ותכנון. הקורסים מרחיבים ומעמיקים את הידע שהושג בקורסים הבסיסיים.

 

סמסטר 8-6 - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש

ת

מ

מש'

דרישות קדם

ניתן
בסמסטר

0512.4601

מבוא ללייזרים

3

1

 

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק או התקנים אלקטרוניים וקוונטים 1

7

0512.4700

טכנולוגיות במיקרו וננו אלקטרוניקה[6]

3

1

 

3.5

התקנים אלקטרוניים

7/5

0512.4702

מבוא למערכות מיקרו - אלקטרוניות - מכניות

3

1

 

3.5

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק או התקנים אלקטרוניים וקוונטים 1

8/6

0512.4703

מבוא לתכנון מעגלי  VLSI (קורס ליבה)

3

1

 

3.5

מערכות לוגיות ספרתיות,

התקנים אלקטרוניים,

מעגלים ספרתיים במקביל

8/6

0512.4704

התקני מצב מוצק

(קורס ליבה)

3

1

 

3.5

התקנים אלקטרוניים

8

0512.4705

התקנים אלקטרוניים מתקדמים (קורס ליבה)

3

1

 

3.5

התקנים אלקטרוניים

6

0512.4706

מעגלים אנאלוגיים משולבים

3

1

 

3.5

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

7

0512.4790

מעבדה מתקדמת להתקנים

 

 

3

1.5

תמסורת גלים,

התקנים אלקטרוניים מתקדמים במקביל

8/7

0512.4803

התקנים מיקרוגלים אקטיביים

3

 

 

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

התקנים אלקטרוניים

8

 

 

 

מסלול אלקטרומגנטיות וקרינה

 

גלים אלקטרומגנטיים משמשים להעברת אינפורמציה במערכות שידור-קליטה ובמערכות חישה שונות. מסלול זה עוסק בשיטות אנליזה, תכנון ומימוש של מערכות אלקטרומגנטיות בתדרי רדיו, מיקרוגל וגלים מילימטריים, החל מרמת המקורות, דרך מערכות התמסורת ומעגלי המיקרוגל, הרכיבים והאנטנות, וכלה בהתפשטות הגל ופיזורו ממטרות.

 

סמסטר 8-6 - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש

ת

מ

מש'

דרישות קדם

ניתן
בסמסטר

0512.4803

התקנים מיקרוגלים אקטיביים

3

 

 

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

התקנים אלקטרוניים

8

0512.4800

הנדסת מיקרוגלים  (קורס ליבה)

3

1

 

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

6

0512.4802

התקני מיקרוגלים פסיביים

3

1

 

3.5

הנדסת מיקרוגלים

7

0512.4861

אנטנות וקרינה

3

1

 

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7

0512.4862

התפשטות ופיזור גלים

3

1

 

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7

0512.4890

מעבדה מתקדמת למיקרוגלים

 

 

3

1.5

מבוא למיקרוגלים

8/7

 

 

 

מסלול אלקטרו-אופטיקה

 

מערכות אלקטרו-אופטיות ממלאות כיום תפקידים מרכזיים בחישה, אחסון נתונים ותקשורת, כאשר צפויים בעתיד יישומים אחרים בנושא עיבוד אותות.

מטרת המסלול היא הקניית מושגים וידע בסיסי בהתקנים ומערכות אלקטרו-אופטיות. המעבדה המתקדמת מאפשרת חשיפה ישירה לחלק ממערכות אלו.

 

סמסטר 8-6 - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש

ת

מ

מש'

דרישות קדם

ניתן
בסמסטר

0512.4601

מבוא ללייזרים

(קורס ליבה)

3

1

 

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

או התקנים אלקטרוניים וקוונטים 1

7

0512.4602

מבוא לתקשורת אופטית

(קורס ליבה)

3

1

 

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

אותות אקראיים ורעש

8

0512.4603

מערכות הדמייה ועיבוד אופטי של נתונים

3

1

 

 

אופטיקה קלאסית

7

0512.4660

אופטיקה קלאסית

(חובה במסלול)

3

1

 

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרומגנטיים

6

0512.4690

מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה

 

 

3

1.5

אופטיקה קלאסית

8/7

0512.4704

התקני מצב מוצק

3

1

 

3.5

התקנים אלקטרוניים

8

0512.4862

התפשטות ופיזור גלים

3

1

 

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

7

 

 

 

 

[1]   חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[2]   התלמידים ישתתפו בהרצאות ובתרגילים במחצית הראשונה של הסמסטר בלבד.

[3]    ניתן ללמוד באחד משני הסמסטרים.

[4]   המעבדה  תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס מתוך סה"כ שעות המעבדה.

[5]    תלמידים מצטיינים יכולים לקחת את הקורס בשנה ב' סמסטר ב' באישור ועדת הוראה.

[6]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>