תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובכימיה

עודכן: 18.08.2020

 

(שעות לימוד: 180-172 ש"ס, שעות לשיקלול: 174-169 ש"ס) *
(בכימיה: 66-58 ש"ס, לשקלול: 65-57 ש"ס)
(בפיזיקה: 120-108 ש"ס, לשקלול: 115-106 ש"ס)

 

יועץ התוכנית:

פרופ' יעל רויכמן (כימיה)

 

מגוון רב של תחומי מחקר מדעי ופיתוח טכנולוגי דורשים ידע והבנה מעמיקים גם בפיזיקה וגם בכימיה. תוכנית זו מיועדת לסטודנטים המעוניינים לרכוש ידע נרחב בשני התחומים. מהתלמיד נדרש מאמץ ניכר כדי לעמוד בדרישות העיקריות של שני החוגים. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.  תואר בוגר בתוכנית זו, עם ממוצע ציונים מתאים, מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר מוסמך בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות.

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובפיזיקה

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

4

2

6

 

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים  [1]

4

3

7

 

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 33

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה [2]

3

1

1

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

4

 

1

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

1

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

1

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

1

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

4

2

1

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

חדו"א 1א' לפיזיקאים

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

7

 

1

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

1

כימיה כללית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 36

סה"כ שעות משוקללות: 35

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [3]

 

1

2

3

 

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

4

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

4

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

4

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

5

גלים, אור ואופטיקה,

הסתברות וסטטיסטיקה,

מכניקה אנליטית

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

5

הסתברות וסטטיסטיקה,

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

4

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2,

מעבדה בפיזיקה ב'1.

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

4

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

 כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1א' לפיזיקאים

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

4

 

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה,

קינטיקה במקביל,

גלים, אור ואופטיקה

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה

2

2

4

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מחשבים לפיזיקאים

0321.3101

קוונטים 2

4

2

6

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

4

פיזיקה תרמית,

קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0321.3108

או

0321.3804

מבוא לאסטרופיזיקה

או

מבוא לחלקיקים וגרעין

4

 

4

 

4

 

4

מכניקה אנליטית,

יחסות פרטית,

קוונטים 1

 

מכניקה אנליטית,

יחסות פרטית,

קוונטים 1

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

4

פיזיקה קלאסית 2,

יחסות פרטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

0321.3808

 

או

0351.3206

מעבדה בפיזיקה ג' [4]


 

או

מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית

12

 

 

6

 

9

 

 

6

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

 קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים  1,

קוונטים 2

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים 1

0351.3816

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

4

 

4

קוונטים 1,

תרמודינמיקה,

קינטיקה,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 41-35

סה"כ שעות משוקללות: 38-35

 

 

סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

כל קורסי הבחירה בכימיה שניתנים ע"י מורי ביה"ס לכימיה ובכפוף לדרישות הקדם [5]

פרט לקורסים: מבוא לתורת המצב מוצק, תרמודינמיקה סטטיסטית ושיטות מתמטיות.

קורסים מומלצים: 'כימיה קוונטית', 'מבוא לדינמיקה כימית' ו' מבוא לתופעות אקראיות'

סה"כ שעות משוקללות: 8-6

 

 


 

[1]  הקורס מחושב במסגרת השעות בפיזיקה. חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[2]    הקורס מקביל לקורס פרקים בפיזיקה קלאסית שנלמד בשנים עברו.

[3]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד באנגלית.

[4]  ניתן ללמוד באחד משני הסמסטרים. המעבדה תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס מתוך סה"כ שעות המעבדה.

[5]   כפי שמפורט בתוכנית החד-חוגית בכימיה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>