תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי המחשב ובפיזיקה

עודכן: 18.08.2020

 

(שעות לימוד: 167-158 ש"ס, מתוכן 90-81 ש"ס פיזיקה, שעות לשיקלול: 162-156 ש"ס) *

 

תוכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה בשני התחומים.  התוכנית מכילה את הדרישות העיקריות של שני החוגים, ועל כן היא דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.  תואר בוגר בתוכנית זו עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר מוסמך בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות, בתנאי שיבחר ללמוד בשנה השלישית ללימודי התואר בוגר את הקורס 'מעבדה בפיזיקה ג'' ו/או אחד משני הקורסים: מבוא לאסטרופיזיקה, מבוא לחלקיקים וגרעין.

 

 

*  על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 [1]

4

2

 

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 א' לפיזיקאים 1[2]

4

3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

4

 

3

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה [3]

3

1

 

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 א' לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 31

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0365.2302

חקר ביצועים 1 [4]

4

 

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

הסתברות וסטטיסטיקה,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 א' לפיזיקאים

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

מתמטיקה בדידה או במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

 

הסתברות וסטטיסטיקה,

מכניקה אנליטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית  

3

2

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

הסתברות וסטטיסטיקה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

 

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב,

הסתברות וסטטיסטיקה,

תוכנה 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה [5]

2

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

מבוא מורחב למדעי המחשב

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

 

תוכנה 1 או במקביל

0368.2161

פרויקט תוכנה [6]

2

 

 

מבני נתונים, תוכנה 1

 

סה"כ שעות לימוד: 24

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

 

מבני נתונים

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

 

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מתמטיקה בדידה

0368.35xx

סדנה במדעי המחשב[7] + מעבדה

2

3

 

מבני נתונים

0368.xxxx

קורסים במדעי המחשב [8]

3

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

קורסי בחירה בפיזיקה שנה ג' - סמסטר א' או ב'

 

חובה - 2 קורסי בחירה בפיזיקה:

אחד לפחות מקורסי הבחירה יהיה מתוך הרשימה שלהלן. ניתן לבחור את קורס הבחירה השני מתוך רשימת קורסי הבחירה שמתפרסמת במסגרת תוכנית הלימודים החד חוגית. 

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3108

מבוא לאסטרופיזיקה [9]       

4

 

 

מכניקה אנליטית,

יחסות פרטית,

קוונטים 1

0321.3804

מבוא לחלקיקים וגרעין [9]

4

 

 

קוונטים 1

0321.3808

מעבדה בפיזיקה ג' [10]

(פיזיקה-מחשב סמס' א')

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

סה"כ שעות לימוד: 16-7

סה"כ שעות משוקללות: 16-7   

 

 


 

[1]    הקורס מחושב בשקלול השעות במדעי המחשב.

[2]    חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[3]   הקורס מחושב בשקלול השעות במדעי המחשב.

[4]    תלמידי התוכנית הדו חוגית עם מדעי המחשב ופיזיקה יכולים להמיר את הקורס 'חקר ביצועים 10365.2302 באחד מקורסי הליבה או בחירה ממדעי המחשב.

[5]   הקורס מחושב במניין השעות של מדעי המחשב.

[6]    + 2 ש"ס תרגיל- רשות.

[7]    הסדנה תינתן בשפה האנגלית.

[8]    לתלמידים המעונינים להמשיך ללמוד לתואר מוסמך במדעי המחשב, מומלץ ללמוד את הקורסים  'סיבוכיות' ו-'לוגיקה למדעי המחשב'. ראה פירוט קורסי בחירה במדעי המחשב. ניתן ללמוד את הקורסים הנ"ל גם בסמסטר א'.

[9]    תלמידי שנה ג' המעוניינים בלימודים לתואר מוסמך בפיזיקה חייבים ללמוד את אחד משני המבואות.

[10]   תלמידי שנה ג' המעוניינים בלימודים לתואר מוסמך בפיזיקה חייבים ללמוד קורס זה. המעבדה תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס  מתוך סה"כ שעות המעבדה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>