תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי המחשב עם חטיבה במדעי הרוח *

עודכן: 18.08.2020

 

(שעות לשיקלול: 140 ש"ס)

 

תכנית לימודים זו מקנה ידע נרחב במדעי המחשב. התכנית מיועדת לטובי הסטודנטים המעוניינים להתמחות בצורה מעמיקה בתחום מדעי המחשב ובנוסף משלבת חטיבה במדעי הרוח.  מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה תשתית רחבה במתמטיקה ומדעי המחשב ויחד עם זאת יכולת הבעה ורטוריקה כנדרש במדעי הרוח. הסטודנט ירכוש את הכלים היחודיים לשני התחומים. בוגרי תכנית זו יוכלו להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים במדעי המחשב ללא כל השלמות.

 

הנושאים הנלמדים במדעי המחשב כוללים הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו, שפות תכנות וטכניקות תכנות מתקדמות, אלגוריתמים לפתרון בעיות שונות ומודלים מתמטיים למכונות חישוב ושפות.

 

עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר: ציון במדעי המחשב וציון בחטיבה במדעי הרוח.

 

להלן מבנה הלימודים בתכנית זו:

  1. 57 ש"ס קורסי חובה במדעי המחשב.

  2. 36 ש"ס קורסי חובה במתמטיקה וסטטיסטיקה.

  3. 15 ש"ס קורסי בחירה במדעי המחשב.

  4. 8 ש"ס קורס בחירה ממתמטיקה.

  5. 6 ש"ס קורסי חובה במדעי הרוח.

  6. 18 ש"ס חטיבה במדעי הרוח – פירוט הבחירות בחטיבה מופיע בהמשך.

(סה"כ 24 ש"ס במדעי הרוח.)

 

 

* "בכפוף לאישור מוסדות האוניברסיטה".

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי המחשב עם חטיבה במדעי הרוח

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' (1) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

מתמטיקה בדידה או במקביל

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א' או במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2010

מבוא להסתברות

3

2

 

מתמטיקה בדידה,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א' במקביל,

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א',
אלגברה לינארית 1א' במקביל

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב, תוכנה 1 במקביל,

מבוא להסתברות במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

לימודי חטיבה במדעי הרוח

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0662.1011

או

0662.1308

או

0662.1757

או

0618.1032

מבוא למחשבה הומניסטית

או

מבוא לרב-תחומיות

או

מבוא למחשבה ביקורתית

או

מבוא למחשבה לפילוסופיה חדשה

2

 

 

 

0662.1450

או

0662.2235

רטוריקה-היסטוריה ותיאוריה

או

ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים

2

 

 

 

0662.1010

כתיבה אקדמית (סדנה)

 

2

 

 

 
סה"כ שעות לימוד: 6

סה"כ שעות משוקללות: 6

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' (3) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2301

סטטיסטיקה למדעי המחשב

3

1

 

מבוא להסתברות

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

 

תוכנה 1 או

במקביל

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

 

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה [1]

2

 

 

תוכנה 1,

מבני נתונים

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

סמסטר ב' (4) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

 

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

0368.2170

לוגיקה למדעי המחשב

3

1

 

מתמטיקה בדידה,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א',

אלגברה לינארית 2א'

0368.3168

סיבוכיות

3

1

 

אלגוריתמים,

מודלים חישוביים

 

סה"כ שעות לימוד: 12

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 

סמסטר א' או ב' – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.xxxx

קורס בחירה במתמטיקה (מרשימת הקורסים בהמשך)

3

1

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

שנה ג'

 

סמסטר' א' או ב' (5+6) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3133

קומפילציה

3

1

 

מערכות הפעלה,

מודלים חישוביים

0368.35xx

סדנה + מעבדה [2]

2

3

 

 

0368.xxxx

סמינר

2

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 11

 

 

סמסטר' א' או ב' (5+6) – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.xxxx

קורסי בחירה במדעי המחשב

15

 

 

 

0366.xxxx

קורס בחירה במתמטיקה (מרשימת הקורסים בהמשך)

3

 

1

 

 

סה"כ שעות לימוד: 19

סה"כ שעות משוקללות: 19

 

 

לימודי חטיבה במדעי הרוח שנים ב' – ג'

 

קורסי חובה

 

יש לבחור 6-5 קורסים, 2-1 סדנאות, ו-2 סמינרים במהלך השנתיים (18 ש"ס) [3]

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0618.1041

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

 

 

 

0662.2607

משחקי מחשב – היסטוריה ותיאוריה

2

 

 

 

0659.2118

היסטוריה של המדעים הפיזיקאליים (א)

2

 

 

 

0662.2119

הפילוסופיה של הטכנולוגיה

2

 

 

 

0662.2255

רטוריקה מעשית (סדנה)

 

2

 

 

0662.2604

אתיקה יישומית

2

 

 

 

0618.1059

מבוא לאסתטיקה

2

 

 

 

0662.2603

תרבות הסייבר ומדע בדיוני

2

 

 

 

0618.1037

מבוא לתורת ההכרה ומטאפיזיקה

2

 

 

 

0659.5155

תיאוריה חברתית מודרנית

2

 

 

 

0659.4613

פילוסופיה של המדע למתקדמים

2

 

 

מבוא לפילוסופיה של המדע

 

היסטוריה של המתימטיקה

2

 

 

(לא בטוח)

0659.2119

היסטוריה של המדעים הפיזיקאליים (ב)

2

 

 

היסטוריה של המדעים הפיזיקאליים (א)

 

ההיגיון של הברירה הטבעית - מבוא לפילוסופיה של הביולוגיה

 

2

 

(קורס בפיתוח)

 

כתיבה יוצרת: סיפורת (סדנה)

 

2

 

 

 

עבודת צוות וקבלת החלטות (סדנה)

 

 

 

 

 

 

סמינרים:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0662.3125

עובדות ופרשנות במדעי הרוח ובמדעים המדויקים

2

 

 

 

0662.3126

תרבות אלגוריתמית

2

 

 

 

0662.3120

תורת המחלוקות

2

 

 

 

0659.2146

מהי הלשון? תשובות מהפילוסופיה והבלשנות

4

 

 

 

0659.2134

מושג האינדוקציה ובעיית אינדוקציה: על ההיסקים מהניסיון

4

 

 

 

0659.2502

פילוסופיה של בינה מלאכותית

4

 

 

 

0659.2572

נורמות חברתיות

4

 

 

 

0659.1994

המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנליטית

4

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

 


 

[1]    + 2 ש"ס תרגיל - רשות.

[2]   הקורס ינתן באנגלית.

[3]  סטודנטים המעוניינים בכך, רשאים ללמוד גם קורסים אחרים במדעי הרוח, באישור יועץ התוכנית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>