תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" - .M.A בגאוגרפיה וסביבת האדם - מסלול כללי הכולל את תחום הסביבה הפיזית: אקלים והידרוכימיה

עודכן: 18.08.2020

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

המסלול הכללי כולל קורסים מתחום הסביבה הפיזית: אקלים, מים וקרקע. קורסים אלו עוסקים בתהליכים פיזיים בכדור הארץ כגון היבטים של אקלים וסביבה והשפעתם על הסובב האנושי. בנוסף , המסלול מאפשר לתלמידים להיחשף למגוון של קורסים משני תחומי ידע נוספים, הנלמדים בחוג במסגרת התמחות:  לימודי "גאו-אינפורמטיקה" ולימודי "סביבה, חברה ותכנון".

 

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" - .M.A בגאוגרפיה וסביבת האדם - מסלול כללי הכולל את תחום הסביבה הפיזית: אקלים והידרוכימיה

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות. חלק מהקורסים אינם מתקיימים כל שנה.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4699

זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית

2

 

0349.4286

סמינר מחלקתי

 

לא ייחשב במניין השעות לתואר. אחת לשבועיים

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4288

סמינר מחלקתי

 

לא ייחשב במניין השעות לתואר. אחת לשבועיים

 
 

רשימת קורסי הבחירה לתואר שני

 

ניתן לבחור מרשימת הקורסים להלן. יש לבחור בהתאם למסלול: מחקרי - 26 ש"ס, עיוני - 34 ש"ס.

 

סמסטר א' + ב' - תחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4244

ניתוח טופולוגי- מרחבי של סביבה עירונית 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

 

 

סמסטר א'  - תחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4842

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות [1]

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.4434

חישה מרחוק למתקדמים

4

יסודות החישה מרחוק

0349.4428

ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק, 

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות,

יסודות החישה מרחוק

0349.4354

טכנולוגיות מיקום ואיתור מתקדמות [2]

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב'

0349.4117

חידושים במודלים גאוגרפיים [2]

2

שיטות מחקר כמותיות

 
 

סמסטר א'  - תחום אקלים, קרקע, מים

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4625

תכנון תואם אקלים וסביבה

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.4484

הכשרת הקרקע באזורים הרריים  בא"י [2]

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 

 

סמסטר א'  - תחום סביבה, חברה ותכנון

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4899

ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון [2]

4

תכנון עירוני

0349.4522

חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים

2

 

0349.4511

מיומנות בתכנון

4

תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל,

שיטות מחקר איכותניות

0349.4266

ניידות, תחבורה וקיימות

2

 

0349.4119

פרקטיקה בתכנון פרויקט תשתית לאומית: תחבורה ואנרגיה

2

 

 
 

סמסטר ב'  - תחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4426

ניטור זיהום אוויר בחישה מרחוק אקטיבית ופסיבית

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

יסודות החישה מרחוק

0349.4493

הקמת מערכות מידע גאוגרפיות (GIS)

2

מערכות מידע גאגרפיות מתקדמות

0349.4312

חישה מרחוק היפרספקטרלית

4

חישה מרחוק למתקדמים

0349.4772

קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS

2

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות

 

 

סמסטר ב'  - תחום אקלים, קרקע, מים

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4890

ניהול אגמים ואגני היקוות [2]

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.4362

 טיפול במים ושפכים

4

 תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה (קורס מתואר ראשון ומוכר לתואר שני)

0349.4433

אירועי מז"א קיצוניים א' - ההיבט הגלובלי

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.4435

אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי ב' – ההיבט המקומי [2]

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.4384

אקלים העיר [2]

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.4626

סדנה בתכנון תואם אקלים וסביבה

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

 
 

סמסטר ב'  - תחום סביבה, חברה ותכנון

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4236

זהויות, תכנון והעיר הנאו ליברלית

2

תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל

0349.4255

היסטוריה עירונית בראי התכנון

2

 

0349.4867

תיאוריות בתכנון: מורכבות, אינפורמציה והעיר

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.4235

תכנון אזורי ומטרופוליני

2

תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל

0349.4334

אפידמיולוגיה סביבתית

2

 

0349.4177

תכנון עירוני בעידן של קונפליקטים, אלימות ופשע [2]

2

תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל

0349.4174

אתגרים בתכנון: תעשייה [2]

2

תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל

0349.4360

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית [2]

2

ניתוח טופולוגי של מערכת גאוגרפית

0881.6005

אוטופיה כמתודולוגיה חשיבה ותכנון 

2

תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל

0881.6040

המרחב הציבורי [2]

4

תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל

0349.4110

תרחישים לתחבורה וניידות [2]

2

 

 

 

 

[1]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   לא יילמד בתש"ף.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>