תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי כדור הארץ מחקרית למצטיינים

עודכן: 18.08.2020

 

(שעות לימוד: 161 ש"ס, שעות לשקלול: 159 ש"ס) *

​​

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

המסלול המחקרי מיועד לתלמידים מצטיינים הרואים את המשך דרכם במחקר מתקדם במדעי כדור הארץ (מדעי כדה"א). תוכנית הלימודים מתבססת על תוכנית הלימודים החד-חוגית במדעי כדה"א תוך הרחבה והעמקה של היבטים מחקריים, אפשרות ביצוע של פרויקט מחקר בקבוצות שונות בחוג, השתתפות בקורסי בחירה כבר בשנת הלימודים השנייה, והשתתפות בקורסים לתארים מתקדמים בשנת הלימודים השלישית .מנחים אישיים ילוו את תלמידי המסלול במהלך התואר.

 

בסיום התואר תוענק לתלמידים תעודה עם שם התואר:

בוגר אוניברסיטה (B.Sc.) במדעי כדור הארץ בתוכנית המחקרית לתלמידים מצטיינים.

 

תנאי קבלה ומעבר:

ציון 680 התאמה פסיכומטרי ובגרות.  

בגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף 5 יח"ל בציון 90 ומעלה או - במכינה אוניברסיטאית קדם-אקדמית מוכרת במסלול ראלי.

התלמידים למסלול ייבחרו לאחר מיון ראשוני וראיון אישי.

המעבר משנה לשנה יותנה בציון ממוצע גבוה (לא פחות מ-87). 

לתלמידים מצטיינים מהתוכנית החד-חוגית או מהתוכניות הדו-חוגיות שיסיימו שנה א' בממוצע ציונים גבוה במיוחד אשר ייקבע ע"י החוג ( 90 ומעלה) תינתן אפשרות להצטרף לתוכנית בשנה ב'. המעבר מותנה גם בראיון אישי .

 

מלגות:

בשנה א' תינתן לתלמידים במסלול מלגה חד-פעמית מהחוג לגאופיזיקה (תלמידים בעלי ציון התאמה של 700 ומעלה זכאים למלגה נוספת של 5,000 ₪ מהאוניברסיטה).

 

תוכנית הלימודים:

סה"כ היקף השעות בפועל לתואר הוא 161 ש"ס הכוללות את תוכנית הלימודים במסלול החד-חוגי במדעי כדה"א כאשר קורסי חובה: קורסי מבוא במתמטיקה ובפיזיקה נלמדים עם תלמידי הפיזיקה, 127 ש"ס, פרויקט מחקר 6 ש"ס  ועוד 28 ש"ס בחירה (3 ש"ס קורס בחירה מתואר שני ו-25 ש"ס בחירה מתואר ראשון).

התלמידים ישתתפו בסמינרים המחלקתיים או הקבוצתיים ויקבלו נקודת זכות אחרי שיגישו עבודת סיכום על אחד הנושאים שהוצגו בהם וכן יבצעו פרויקט מחקר ניסיוני או תיאורטי בהנחיית מורי החוג. בסיום הפרויקט חובה להגיש עבודה מסכמת בכתב שתיבדק על ידי המנחה. הפרוייקט מקנה 6 נ"ז.

מרכזי המסלול ילוו אישית את התלמידים שיתקבלו לתוכנית במהלך לימודי התואר.

        

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משוקללות במניין השעות לתואר.

 

 

 

תוכנית מחקרית למצטיינים במדעי כדור הארץ

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1]

1

2

3

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

4

2

6

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2221

מבוא לכימיה

4

 

4

 

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה [2]

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

4

 

3

מעבדה בפיזיקה א1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

6

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

4

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה

4

 

4

 

0341.1206

מבוא לגאופיזיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 34

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

4

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.2000

מעבדת שדה בגאולוגיה  (קורס מרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה [3]

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,  

פיזיקה קלאסית 2, 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

מחשבים לפיזיקאים,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2301

מבוא למערכת השמש [4]

4

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2, פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.2008

מבוא לאנליזה נומרית

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מחשבים לפיזיקאים

0341.3105

מכניקת רצף  גאופיזית- מוצקים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,  

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

גלים, אור ואופטיקה

0341.2206

טקטוניקה ואנליזה גאודטית [5]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא למדעי האטמוספירה,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

 

סה"כ שעות לימוד: 16

סה"כ שעות משוקללות: 16

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3214

עיבוד אותות גאופיזיים

3

 

3

מבוא לגאופיזיקה,

מחשבים לפיזיקאים,

מבוא לאנליזה נומרית

0341.3014

מבוא לדינמיקה לא לינארית [6]

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מכניקת רצף גאופיזית – זורמים,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.3207

גאודינמיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה, 

גאולוגיה סטרוקטוראלית,

פיזיקה קלאסית 1,  

פיזיקה קלאסית 2

0341.3106

מבוא ללוויינות [7]

2

 

2

מבוא למערכת השמש

0341.3019

פלנטות מחוץ למערכת השמש 2

3

 

3

מבוא לאסטרופיזיקה

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 16

סה"כ שעות משוקללות: 16

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

 

3

גאודינמיקה,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף - מוצקים

0341.3205

שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

מבוא לעיבוד אותות סייסמיים

0341.3236

מעבדה בסייסמיקה רדודה

3

 

3

מבוא לגאופיזיקה,

שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז במקביל

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

 

4

שניים מתוך המבואות: מבוא לגאופיזיקה,

מבוא למדעי האטמוספירה,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0341.3013

תורת האקלים  

 

3

 

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית,

מבוא למדעי האטמוספירה,

פיזיקה של האטמוספירה,

שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0341.3018

סכנות טבע [3]

3

 

3

שניים מתוך מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא למדעי האטמוספירה

 

 

סה"כ שעות לימוד: 19

סה"כ שעות משוקללות: 19

 

 

שנה ג' – היקף שנתי

 

קורסי חובה

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3020

פרויקט מחקר

6

 

6

 

 

סה"כ שעות לימוד: 6

סה"כ שעות משוקללות: 6

 

 

קורסי בחירה

 

 

יש לבחור 28 ש"ס מבין קורסי הבחירה הבאים בהתאם לדרישות קדם ועל פי ההנחיות להלן:

  1. חובה לבחור קורס אחד בן 3 ש"ס מתוך רשימת קורסי התואר השני המפורסמים בהמשך.

  2. יש לבחור קורסים בהיקף של 25 שעות מתוך רשימת הקורסים לתואר ראשון להלן.

כמו כן ניתן לבחור קורסים אחרים מהפקולטה, וכן מהפקולטה להנדסה, באישור מראש של ועדת ההוראה.

 

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3211

דינאמיקה של מערכות סינופטיות

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מבוא למטאורולוגיה דינמית

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

4

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0910.1100

 

מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית

2

 

2

 

0910.4033

ביו הנדסה סביבתית

2

 

2

 

0910.4017

לימנולוגיה – מדעי המים המתוקים

2

 

2

 

0341.3245

פיזיקה של כוכבים  [9]

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,  

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 
 

סמסטר ב' – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.4009

פיזיקה של שביטים

3

 

3

מבוא למערכת השמש,

פיזיקה קלאסית 1,  

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

מחשבים לפיזיקאים,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0321.3811

כימיה לפיזיקאים

3

 

3

 

0321.3815

אופטיקה מתקדמת

3

 

3

גלים, אור ואופטיקה

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

4

 

3.5

מכניקת הזורמים (1)

0910.1150

אקולוגיה תעשייתית

3

 

3

 

0910.xxxx

סוגיות אקולוגיות בהשפעות האדם על הסביבה [10]

2

 

2

פרקים במבוא לאקולוגיה

0349.2913

הידרוגאולוגיה  כלים כימיים ואיזוטופים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

 

גאולוגיה וגאופיזיקה של הסביבה הימית [11]

 

 

 

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת

 

נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקאלית

 

 

 

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת

0910.4028

חיידקים צמחים וביו-אנרגיה

2

 

2

 

 
 

רשימת קורסי תואר "מוסמך אוניברסיטה" מתוכם יש לבחור קורס אחד בשנה ג'

 

סמסטר א'

מס' קורס

שם קורס

היקף בש"ס

0341.4076

גיאולוגיה של המזרח התיכון

3

0341.4074

גיאולוגיה של רעידת אדמה [12]

3

0341.4192

מיגרציה סייסמית [13]

3

0341.4084

מכניקה מסלולית מתקדמת

2

 

 

סמסטר ב'

מס' קורס

שם קורס

היקף בש"ס

0341.4320

מעבר קרינה [7]

3

0341.4009

פיזיקה של שביטים

3

 

 

 


 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   הקורס מקביל לקורס פרקים בפיזיקה קלאסית שנלמד בשנים עברו.

[3]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[4]   השם הקודם במערכת- "מכניקה מסלולית בסיסית" ונוספה שעה כי נוסף פרק מקורס שירד – "כדור הארץ כפלנטה".

[5]   השם הקודם במערכת - "גאולוגיה סטרקטורלית".

[6]    השם הקודם: מבוא לתורת הכאוס.

[7]   הקורס לא יילמד בתש"ף.

[8]   הקורס לא יילמד בתש"ף.

[9]    הקורס לא יינתן בתש"ף.

[10]   הקורס יינתן החל מתשפ"א. הקורס מוכר לתואר שני.

[11]   הקורס לא יינתן בתש"ף. פתוח לתלמידי ג' בלבד.

[12]   הקורס לא יינתן בתש"ף.

[13]  פתוח לתלמידי ג' בלבד.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>