תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי כדור הארץ

עודכן: 18.08.2020

 

 (שעות לימוד: 144 ש"ס, שעות לשקלול: 143 ש"ס) *

​​

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

הלימודים במדעי כדור הארץ מקנים ידע והבנה על כדור הארץ כפלנטה במערכת השמש, על התהליכים שעיצבו אותו, המבנה וההרכב שלו. במהלך הלימודים, נלמדות שיטות לחקר חלקיו הנסתרים מתחת לפני השטח, נדונות המשמעויות הסביבתיות של הפעילות האנושית, הדרכים למיזעור פגעי טבע ושיטות לניצול המשאבים בצורה חכמה. תחומי המחקר של מדעי כדור הארץ כוללים גאופיזיקה, גאולוגיה, מדעי האטמוספירה, אקלים, אוקינוגרפיה, הבנת הסביבה הפיזית, חקר וניצול החלל, אנרגיה חלופית, הידרולוגיה, זיהום אויר ומים, תכנון ועיצוב עירוני, גאוגרפיה חברתית-תרבותית, מדיניות סביבה ואקולוגיה. בתוכנית הלימודים רוכשים מיומנויות במערכות מידע גאוגרפיות (GIS) תכנות, שיטות אנליזה מתקדמות, שימוש ב-Big Data ו-Machine Learning.

 

בשנה הראשונה ובחלק מהשנה השנייה רוכש התלמיד את הבסיס המתמטי והפיזיקלי הדרוש כדי ללמוד על כדור הארץ ועל השיטות הגאופיזיות שבהן משתמשים לחקור את מבנה והרכב כדור הארץ, לאיתור נפט, גז, מים ואוצרות טבע אחרים, חקר האקלים, מזג האויר ומיגוון התהליכים שהתרחשו בו בעבר ובהווה. בשנים ב׳ וג׳ נלמדים קורסים מתקדמים יותר ומתאפשר לכל תלמיד לבחור מתוך קורסי בחירה על מנת להעמיק באופן ממוקד יותר בחלק מתחומי החוג – גאופיזיקה, מדעי האטמוספירה, או חקר הפלנטות.

 

כל תלמיד חייב להשלים את כל קורסי החובה. מספר השעות הכולל לשקלול הוא 143 ש"ס: 122 ש"ס קורסי חובה ו-21 ש"ס קורסי בחירה. ניתן לקחת קורסי בחירה החל משנה ב'. ניתן לבחור גם קורסי בחירה מיחידות אחרות בפקולטה או מהפקולטה להנדסה ו/או קורסים בין אוניברסיטאים בתחום מדעי כדור הארץ, או מתוך רשימת הקורסים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחוג לגאופיזיקה, ובכל מקרה הדבר כרוך באישור ועדת הוראה.

 

 

הערות:

  1. תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שהחלו לימודיהם מתשע"ט ואילך.
    תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.
     
  2. הקורס 'מעבדת שדה בגאולוגיה (קמפוס)' יתקיים במסגרת סיור מרוכז בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים של שנה ב', ומיועד לתלמידי החוג לגאופיזיקה בלבד שלמדו מבוא למדעי כדור הארץ ומבוא לגאופיזיקה. יש להירשם אליו בסוף הסמסטר השני של שנה א' בתיאום עם מורה הקורס.
     
  3. בחישוב ציון הגמר לתואר יינתן משקל שווה (1/3) ללימודים בכל שנה.

        

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משוקללות במניין השעות לתואר.

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי כדור הארץ

 

שנה א'

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

4

2

6

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ

4

 

4

 

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1] [2]

1

2

3

 

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה [3]

4

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0341.2221

מבוא לכימיה

4

 

4

 

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

6

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה

4

 

4

 

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

4

 

0341.1206

מבוא לגאופיזיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ

 

סה"כ שעות לימוד: 31

סה"כ שעות משוקללות: 31

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

4

 

 0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.2000

מעבדת שדה בגאולוגיה (הקורס יתקיים במרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה [4]

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2301

מבוא למערכת השמש [5]

4

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.2008

מבוא לאנליזה נומרית

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מחשבים לפיזיקאים

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית  - מוצקים

3

 

3

גלים, אור ואופטיקה,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.2206

טקטוניקה ואנליזה גאודטית [6]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מכניקת הרצף - זורמים,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 16

סה"כ שעות משוקללות: 16

 

 

רשימת קורסי בחירה

 

ניתן לקחת קורסי בחירה החל משנה ב'. יש לבחור 21 שעות מהקורסים הבאים:

יש לבחור לפחות שני קורסים בשנה ב' או ג' מרשימת קורסי הגאופיזיקה בהתאם לדרישות קדם.

 

 

קורסי בחירה סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3211

דינאמיקה של מערכות סינופטיות [7]

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מבוא למטאורולוגיה דינמית

 

גאולוגיה וגאופיזיקה של הסביבה הימית [8] 3

3

 

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת

 

נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקאלית [9]

3

 

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת

 

 

קורסי בחירה סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.4009

פיזיקה של שביטים

3

 

3

חדו"א 1ג,

חדו"א 2ג,

אלגברה לינארית 1ג,

פיזיקה כללית א1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב1,

שיטות מתמטיות בכימיה,

 

מבוא למערכת השמש,

 

 
 

יש לבחור את שאר הקורסים מרשימת הקורסים של לימודי סביבה וגאוגרפיה:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.4017

לימנולוגיה – מדעי המים המתוקים

2

 

2

 

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

2

1

2

 סטטיסטיקה

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות  מתקדמות

2

2

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות (בציון 85)

0349.2862

מודלים מתמטיים בגאוגרפיה

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות,

סטטיסטיקה

0349.2913

הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופיים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2748

שינויי אקלים

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2918

חישה מרחוק

2

 

2

 

0542.4122

הסעת מזהמים

4

 

3.5

 

0910.1150

אקולוגיה תעשייתית

3

 

3

 

0910.4033

ביו הנדסה סביבתית

2

 

2

 

0509.4010

ננו לוויינים – בין חינוך למדעים למהפכת החלל [10]

3

 

3

 

 
 

שנה ג'

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3207

גאודינמיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

גיאולוגיה סטרוקטורלית,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2

0341.3019

פלנטות מחוץ למערכת השמש[11]

3

 

3

מבוא לאסטרופיזיקה

0341.3014

מבוא לדינמיקה לא לינארית וכאוס

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מכניקת רצף גאופיזית-זורמים ,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.3214

 עיבוד אותות גאופיזיים

3

 

3

מבוא לאנליזה נומרית,

מחשבים לפיזיקאים,

מבוא לגאופיזיקה

0341.3106

מבוא ללוויינות [8]

2

 

2

 מבוא למערכת השמש

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 16

סה"כ שעות משוקללות: 16

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3205

שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

מבוא לעיבוד אותות סייסמיים

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

 

3

גאודינמיקה,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף  -מוצקים

0341.3013

תורת האקלים

 

3

 

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית,

מבוא למדעי האטמוספירה,

פיזיקה של האטמוספירה,

שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0341.3236

מעבדה בסייסמיקה רדודה

3

 

3

מבוא לגאופיזיקה,

שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז במקביל

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

 

4

מבואות, מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ,

שניים מבין המבואות: מבוא לגאופיזיקה,

מבוא למדעי האטמוספירה,

 

0341.3018

סכנות טבע [12]

3

 

3

שניים מתוך: מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא למדעי האטמוספירה

 

סה"כ שעות לימוד: 19

סה"כ שעות משוקללות: 19

 

 

שנה ג'

 

קורסי בחירה - ראה פירוט בשנה ב'

 

 

 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   הקורס מקביל לקורס פרקים בפיזיקה קלאסית שנלמד בשנים עברו.

[3]   הקורס מקביל לקורס פרקים בפיזיקה קלאסית שנלמד בשנים עברו.

[4]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[5]   השם הקודם במערכת - "מכניקה מסלולית בסיסית" ונוספה שעה כי נוסף פרק מקורס שירד – "כדור הארץ כפלנטה".

[6]   השם הקודם במערכת - "גאולוגיה סטרקטורלית".

[7]   השם הקודם במערכת: "מעבדה במטאורולוגיה סינופטית".

[8]    הקורס לא יתקיים בתש"ף.

[9]   לתלמידי שנה ג' ולתואר שני.

[10]   תתקיים הרשמה מוקדמת לקורס במהלך חודש ספטמבר דרך אתר "מתחברים פלוס". כמו-כן, קבלה לקורס מותנית בעמידה במפגש הכרות והתאמה.  

[11]  הקורס לא יילמד בתש"ף.

[12] הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>