תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה בשילוב קורסים במדעי הרוח

עודכן: 31.08.2021

 

שעות לימוד: 170 ש"ס לשקלול: 165 ש"ס (בכימיה: 150 ש"ס, לשקלול 145 ש"ס ובמדעי הרוח – 20 ש"ס)

 

 

 

יועץ התוכנית: יו"ר ועדת ההוראה, פרופ' אמיר גולדבורט

 

תוכנית זו מתמקדת בלימודי הכימיה ומשלבת קורסים במדעי הרוח. מטרת התוכנית ליצור בוגר שיכול להשתלב בכל תחומי הכימיה ויחד עם זאת רב תחומי בעל יכולת הבעה ורטוריקה כנדרש במדעי הרוח. התלמיד ירכוש את הכלים המשמשים את הכימאי תוך מתן כלים יחודיים למדעי הרוח.

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה בשילוב קורסים במדעי הרוח

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א'1

4

2

6

 

0366.1124

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג'

4

2

6

 

0366.1130

אלגברה לינארית 1ג'

3

2

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 29

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

סמסטר ב'- קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

 

7

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

4

2

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1ג'

0366.1125

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג'

2

2

4

חדו"א 1ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0351.1115

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

4

חדו"א 1ג',

אלגברה לינארית 1ג' וחדו"א 2ג' במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 27

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

קורסים במדעי הרוח

 

2 קורסי חובה + תרגיל כתיבה אקדמית

 

קורס שלא נלמד כחובה יוכל להחשב כקורס בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0618.1041

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

 

 

 

0662.1011

מבוא למחשבה הומניסטית

2

 

 

 

0662.1450

מבוא לרטוריקה

2

 

 

 

0662.2119

הפילוסופיה של הטכנולוגיה

2

 

 

 

0662.1757

חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה

2

 

 

 

0618.1032

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

 

 

 

0662.2235

רטוריקה בחיי היום יום: טיעונים וכשלים

2

 

 

 

0662.1010

כתיבה אקדמית (תרגיל)

 

2

 

 

 
סה"כ שעות לימוד: 6

סה"כ שעות משוקללות: 6

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0300.5031

מבוא לביולוגיה לכימאים

1

 

1

מומלץ כקורס בחירה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות, מבוא לכימיה אורגנית ותכנות)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0351.2510

מבוא לגלים

2

1

3

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

0351.1811

מעבדה בפיזיקה א' 1

 

4

3

 

0351.2814

מעבדה בכימיה 2

 

7

7

מעבדה בכימיה 1,

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [1]

3

2

4

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג'

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1100

תכנות

2

1

3

 

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות, מבוא לכימיה אורגנית ותכנות),

תרמודינמיקה,

מבוא לגלים

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

 

4

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית ותכנות),

תרמודינמיקה,

מבוא לגלים

0351.2212

אופקים בכימיה [2]

2

 

1

 

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

 

8

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0351.2820

ביוכימיה לכימאים (תש"ף)

3

 

3

2

 

1

4

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל,

מבוא לביולוגיה לכימאים

 

סה"כ שעות לימוד: 33

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

 

קורסי מדעי הרוח

 

שנה ב'

 

לימודי בחירה (4-3 מרשימת הקורסים הבאים):

ניתן לבחור גם בקורסים מרשימת קורסי שנה א' שלא נלמדו.

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0662.2632

אתיקה בעידן הדיגיטלי

2

 

 

 

0662.2603

מדע בדיוני

2

 

 

 

0662.2255

סדנה ברטוריקה מעשית

2

 

 

 

0618.1019

מבוא לפילוסופיה פוליטית

2

 

 

 

0662.1109

מיתולוגיה ואגדות - אז והיום

2

 

 

 

0662.2968

לכתוב בלוג במאה ה 2

2

 

 

 

0662.2246

הגות כלכלית בת זמננו: מליברליזם לניאו-ליברליזם

2

 

 

 

0662.2227

לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית

2

 

 

 

0662.1035

ידעכוחוחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטלית

2

 

 

 

0659.6126

היסטוריה אינטלקטואלית א'

2

 

 

 

0662.2969

אתיקה מעשית

2

 

 

 

0680.1112

התיאוריה של הספרות והתרבות

2

 

 

 

0662.2255

סדנה ברטוריקה מעשית

2

 

 

 

0662.2639

פוליטיקהחברה וסביבה בראי משחקי המחשב

2

 

 

 

0662.2627

סדנת דיבייט

2

 

 

 

0659.4613

פילוסופיה של המדע (המשך)

2

 

 

 

0618.1059

מבוא לאסתטיקה

2

 

 

 

0618.1018

מבוא לפילוסופיה של המוסר

2

 

 

 

0659.2119

היסטוריה של הפיזיקה החדשה

2

 

 

 

0659.5155

שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה

2

 

 

 

0659.2626

תולדות המתמטיקה מיוון העתיקה ועד ניוטון

2

 

 

 

 

 

במידה ולא נבחרו קורסים מתוך הרשימה הנ"ל, ניתן לבחור כל קורס אחר מידיעון התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח או מידיעון החוגים האחרים בפקולטה. בחירת הקורסים תעשה בסיוע ואישור יועץ התוכנית.

 

 

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא  לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0351.3816

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

 

4

4

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה,

קינטיקה,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 7

סה"כ שעות משוקללות: 7

 

 

יש לבחור בקורסים בהיקף של 26 ש"ס (ראה "תוכנית הלימודים" בפרק מידע כללי בתחילת הידיעון). חובה לבחור בשתיים מבין שלוש המעבדות הבאות:'מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית', 'מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית', 'מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית'. ניתן לבחור במעבדה שלישית נוספת.

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [4]

3

2

4

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0351.3001

יישומי מחשב למדעים

4

 

4

תכנות

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה של שנה א'

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [5]

3

 

3

מומלץ תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3305

מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית

 

11

11

מעבדה בכימיה אורגנית (שנה ב'), כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית במקביל

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [6]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3322

סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר נוסף) [7]

6

 

3

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.3410

טכנולוגיה ומקורות הספק אלקטרוכימיים

2

 

2

כימיה כללית 1

1884.0101

יסודות היזמות והניהול [17]

2

 

2

ניתן גם בסמסטר ב'

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

 

סה"כ שעות לימוד: 2

סה"כ שעות משוקללות: 2

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3114

נושאים בכימיה סביבתית

2

 

2

 

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית  [8], [9]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

0351.3206

מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית

 

6

6

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי,

אחד משני הקורסים: כימיה קוונטית או תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [8]  

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [10]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3322

סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר נוסף) [11]

6

 

3

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

4

 

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

0351.3819

כימיה של סוכרים [12]

2

 

2

כימיה אורגנית 2

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות  [13] ,[14]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות [17]

2

 

2

תרמודינמיקה

0351.3409

פרקים נבחרים בכימיה פיזיקלית [4]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

מבוא לספקטרוסקופיה

0351.3411

תולדות הכימיה

2

 

2

 

 

 

קורסים מתואר "מוסמך אוניברסיטה" הפתוחים לתלמידי שנה ג' [15], [16]

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים [17]

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

0351.4055

דינמיקה של נוזלים מורכבים

3

 

3

תרמודינמיקה,

תרמודינמיקה סטטיסטית,

מומלץ מבוא לתופעות אקראיות

0351.4057

סימולציות מולקולריות

3

 

3

קורסי מתמטיקה ופיזיקה שנה א',

תכנות,

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית

2

 

2

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות [17]

3

 

3

כימיה אורגנית 1, 2,

קינטיקה,

תרמודינמיקה או קורסים מקבילים ברפואה, הנדסה באישור מרכז הקורס

0351.4140

כימיה סופראמולקולרית: ממולקולה בתמיסה למערכות ננומטריות

2

 

2

 

0351.4810

מעבדה בכימיה חישובית [18]

 

5

5

 

0351.4820

תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג) בכימיה ובביו-רפואה [22] [17]

3

 

3

 

0351.4821

ספקטרוסקופיה מתקדמת [17]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה [17]

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

 

 

 

קורסי מדעי הרוח שנה ג':

 

לימודי בחירה 4-2 קורסים מקורסי שנה ב'.

סמינר: תלמידי התוכנית נדרשים להשתתף בסמינר אחד (2 או 4 ש"ס) בהתאם לתחומי הלימוד שנבחרו בשנים א' ו ב'. במסגרת הסמינר כותב כל תלמיד עבודת מחקר עיונית בהיקף של כ 20 עמודים. להלן רשימת הסמינרים לשנת תשפ"ב:

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0662.3126

בינה מלאכותית כתופעה תרבותית

2

 

 

 

0659.2622

יצירתה של עובדה מדעית: מדעי החברה על מדעי החיים

4

 

 

 

0659.2625

זמן ומרחב בשפה ובקוגניציה: הבלשנות בין הפילוסופיה למדעי הטבע

4

 

 

 

0659.2430

ההיגיון של הברירה הטבעית - מבוא לפילוסופיה של הביולוגיה

4

 

 

 

0662.3120

תורת המחלוקות

2

 

 

 

0659.2630

מתמטיקה ופילוסופיה קונטיננטלית במאה ה 20

4

 

 

 

 

 

באישור היועץ ניתן לבחור סמינרים אחרים מהפקולטה למדעי הרוח (יש להביא בחשבון דרישות קדם).

 

 

 


 

[1]     קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[2]     הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[3]     לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף.

[4]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[5]   הקורס יילמד באנגלית.

[6]    השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[7]    לתלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.

[8]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה".

[9]   תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[10]   השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[11]   לתלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.

[12]    הקורס יילמד באנגלית.

[13]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה"..

[14]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[15]    חלק מהקורסים ברשימה זו ניתנים אחת לשנתיים.

[16]   ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.

[17]    לא יילמד בתשפ"ב.

[18]    על בסיס מקום פנוי.

[19]    חלק מהקורסים ברשימה זו ניתנים אחת לשנתיים.

[20]    ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.

[21]    לא יילמד בתשפ"ב.

[22]     מי שלמד את הקורס תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג) בכימיה ובביו-רפואה שמספרו 0351.3115 לא יכול ללמוד קורס זה.

[23]     לתלמידים שהחלו לימודיהם משנת תש"ף (מחליף את קורס 0351.2809).

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>