מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה - .M.A. / M.Sc

עודכן: 28.07.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

 

מרכזת מזכירות הסטודנטים ורכזת תואר שני מחקרי: גב' אליה יאיר

דוא"ל: eliay@tauex.tau.ac.il, טלפון: 03-6405154

 

רכזת התוכנית לתואר שני ללא תזה: גב' דורית לנדמן

דוא"ל: dorlan@tauex.tau.ac.ilטלפון: 03-6408116

 

רכזת התוכנית הבינלאומית: גב' לי מורי

דוא"ל: leemori4@tauex.tau.ac.il, טלפון: 03-6406616 

 

 

תנאי קבלה

תואר שני עם עבודת גמר

 • רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר "בוגר" (תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג מכל תחום, בציון גמר 80 לפחות.

 • כמו כן, רשאין להגיש מועמדות בעלי תואר "בוגר" ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון נמוך מ-80 אך לא פחות מ-75. מועמדותם תישקל על ידי ועדת הקבלה של בית הספר.

 • הקבלה מותנת במציאת לפחות מנחה אחד, איש סגל של אוניברסיטת ת"א, לפני תחילת הלימודים. באישור המנחה ובאישור ועדת הוראה של בית הספר.

 

למסלול MSC

 • רשאין להגיש מועמדות לתוכנית MSC מועמדים בעלי תואר ראשון BSc בלבד. מכל תחום ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון גמר 80 לפחות.

 • כמו כן, רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר ממוסד אקמדי מוכר על ידי המל"ג, בציון נמוך מ-80 אך לא פחות מ-75. מועמדותם תישקל על ידי ועדת הקבלה של בית הספר.

 • הקבלנ מותנת במציאת לפחות מנחה אחד, איש סגל של אוניברסיטת ת"א, מאחת מהפקולטות הבאות: מדעים מדויקים (למעט החוג לגאוגרפיה) /הנדסה/מדעי החיים/רפואה, לפני תחילת הלימודים, באישור המנחה ובאישור ועדת הוראה של בית הספר.

 • על כל המועמדים להגיש שני מכתבי המלצה, לפחות אחד מאיש אקדמיה, מסמך קורות חיים הכולל (אם יש) ניסיון בתחום סביבה, מסמך המעיד על מיקום ציון המועמד במחזור המסיימים, וכן על המועמד לצרף מכתב הצהרת כוונות על תחומי התעניינותו, והסבר על בחירתו במסלול המסוים. יש להגיש את המסמך מודפס, עד עמוד ברווח 1.5.

 

תואר שני ללא עבודת גמר

 • יתקבלו לתוכנית מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, מתחומים שונים  בציון 80 לפחות.

 • כמו כן, רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בציון נמוך מ- 80 אך לא פחות מ- 75. מועמדותם תישקל על ידי ועדת הקבלה של התוכנית.

 • על כל המועמדים להגיש שני מכתבי המלצה, לפחות אחד מאיש אקדמיה, מסמך קורות חיים הכולל (אם יש) ניסיון בתחום סביבה, מסמך המעיד על מיקום ציון המועמד במחזור המסיימים, וכן על המועמד לצרף מכתב הצהרת כוונות על תחומי התעניינותו, והסבר על בחירתו במסלול המסוים. יש להגיש את המסמך מודפס, עד עמוד ברווח 1.5.

 

תוכנית בינלאומית ללא עבודת גמר

 • יתקבלו לתוכנית מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, מתחומים שונים  בציון 80 לפחות.

 • כמו כן, רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בציון נמוך מ- 80 אך לא פחות מ- 75. מועמדותם תישקל על ידי ועדת הקבלה של התוכנית.

 • מציון TOEFL 79 מבוסס מחשב, 550 מבוסס ניירת, ושכל חלקי הבחינה יהיו מעל רמת B2.

 

מכסת השעות בתוכנית המחקרית (עם עבודת גמר) היא 28 ש"ס, 36 ש"ס בתוכנית העיונית (ללא עבודת גמר), 38 ש"ס בתוכנית הבינ"ל (ללא עבודת גמר) .

 

לימודי צבירה לתואר שני

לימודים במתכונת של הארכת משך לימודי התואר מעבר לשנתיים, עד ארבע שנים. התוכנית מיועדת בעיקר לסטודנטים שעובדים בחלק מהזמן. במסגרת זו ניתן לקחת קורסים בהתאמה אישית. הלומדים במתכונת זו חייבים להיות רשומים לפחות לקורס אחד בסמסטר. על הסטודנט חלה האחריות לוודא שאכן הוא מסיים את כל חובותיו עד הסמסטר השמיני והאחרון.

בתוכנית עם עבודת גמר חייבת להיות הסכמה של המנחים לגרירת התואר על פני 3 עד 4 שנים.

בתוכנית הבינלאומית לא יתאפשרו לימודים במתכונת לימודי צבירה.

 

מעבר למעמד "מן המניין" מתבצע לכל המאוחר לאחר שהתלמיד סיים 75% מחובות התואר ומעלה, או לאחר שנתיים – המוקדם מבניהם. ניתן גם לעבור בשלב מוקדם יותר ע"פ בקשת התלמיד. מומלץ לוודא במזכירות בעוד מועד ששינוי זה בוצע. מרגע שעבר התלמיד למעמד מן המניין נותרים לו ארבעה סמסטרים לסיום הלימודים והוא נחשב לסטודנט מן המניין לכל דבר ועניין.

 

הערה: בעת לימודי צבירה התלמיד אינו מוכר כתלמיד מן המניין ואינו זכאי למלגה.

 

לימודי השלמה

תלמידים המצטרפים לתוכנית עם עבודת גמר יידרשו להשלים עד 8 ש"ס מרשימת הקורסים (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור). לימודי השלמה אלה לא ייכללו במניין השעות לתואר השני.

 

תלמידים המצטרפים לתוכנית ללא עבודת גמר יידרשו להשלים עד 10 ש"ס מרשימת הקורסים (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור). לימודי השלמה אלה לא ייכללו במניין השעות לתואר השני.

 

יש לסיים את לימודי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה, בציון 80 לפחות (ולא פחות מציון 75 בכל קורס).            

 

 

קורסי השלמות לתואר שני

 

תואר שני עם עבודת גמר: (8 ש"ס)

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית (2 ש"ס)

העולם סביבנו: נושאים נבחרים (2 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה (2 ש"ס)

דיני איכות הסביבה (2 ש"ס)

 

תואר שני ללא עבודת גמר: (8 ש"ס)

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית (2 ש"ס)

העולם סביבנו: נושאים נבחרים (2 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה (2 ש"ס)

Practical Statistics and Data Analysis and Visualization Tools for Environ. Studies (4 ש"ס)

 

תואר שני בינ"ל ללא עבודת גמר: (4 ש"ס)

Practical Statistics and Data Analysis and Visualization Tools for Environ. Studies (4 ש"ס)

 

 

הכרה בלימודים קודמים:

על פי תקנון האוניברסיטה, אם החל התלמיד את לימודי התואר השני באוניברסיטה אחרת, רשאי החוג להכיר בלימודים אלה, בכולם או בחלקם (בציון 80 לפחות ובכפוף נוהל התיישנות הלימודים), בתנאי שהתלמיד חייב ללמוד באוניברסיטת תל-אביב לפחות שני-שלישים מתכנית לימודיו, לא יוכרו קורסי סמינריון, פרויקט, סמינר מחלקתי, בחינת גמר וכדומה.

 

 

זכויות ומידע שימושי

 

כרטיס סטודנט
ברגע שהוסדר שכר הלימוד של הסטודנט, יישלח הכרטיס אל כתובת הסטודנט הקיימת במערכת. ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה וכן על שירותים נוספים לסטודנטים באתר דקאנט הסטודנטים.

 

פתיחת חשבון מייל

האוניברסיטה מקצה לתלמידיה שם משתמש (קוד מחשב) וסיסמה ראשונית, שבאמצעותם ניתן להזדהות בכניסה לשירותי המחשוב המקוונים.
פרטים נוספים על אתחול חשבון המייל אפשר לקבל באתר אגף המחשוב.

 

שכר לימוד

לאחר קבלה ללימודים, סטודנט רשאי לבטל חלק מ"התשלומים הנלווים" לשכ"ל (סעיף רווחה) ע"י פנייה למדור שכ"ל בטלפון 03-6405550 או בדואר אלקטרוני לכתובת: im@tau.ac.il.

 

ליווי

פניות תלמידים בנושאי תוכניות הלימודים ובקשות מיוחדות יופנו לראשי התוכניות בכתב באמצעות מזכירת התוכנית הרלוונטית בחוג.

 

שיעורים מחוץ לחוג

ניתן לבחור מתוך היצע שיעורי התואר השני באוניברסיטת תל-אביב, וזאת בכפוף לאישור ועדת ההוראה של החוג.

 

סמינריונים

בתוכנית ללא עבודת גמר (עברית ואנגלית) נדרשים התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות (בהנחיית מרצים שונים). העבודה הסמינריונית היא אישית.

עבודת הסמינריון תוגש למזכירות החוג ללימודי הסביבה לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

 

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:

סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022, ל' בניסן, תשפ"ב.

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022,  כ"ב באלול, תשפ"ב.

 

עבודות סיום קורס

עבודת סיום קורס הינה מטלת סיום הקורס לכלל התלמידים. העבודה תוגש למזכירות החוג לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

 

מועד הגשת עבודות סיום קורס:

סמסטר א': יום ה', 10 בפברואר 2022, ט' באדר א', תשפ"ב.

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד', 6 ביולי 2022,  ז' בתמוז, תשפ"ב.


 

סמינר חוגי

כל תלמידי התואר השני מחויבים להשתתף בסמינר החוגי של לימודי הסביבה. תלמידי התוכנית המחקרית והעיונית, נדרשים להירשם לסמינר במשך שלושה סמסטרים לכל אורך הלימודים לתואר. (הסמינר מתקיים אחת לשבוע). מומלץ להשתתף בסמינר החוגי לכל אורך הלימודים לתואר.

תלמידי התוכנית הבינ"ל נדרשים להירשם לסמינר במשך שני סמסטרים (סמסטר א' ו-ב').

 

הגשת פרויקט גמר לתלמידי תואר שני ללא עבודת גמר 

פרויקט הגמר מבוצע ע"י תלמידי התוכנית ללא עבודת גמר כדרישת חובה. הפרויקט מהווה את חובת הסיום של לימודי הסטודנט לתואר שני. מטרת העבודה לנתח, לחקור ולפתח סוגיה סביבתית בתחום נושאים שנדונו בתוכנית הלימודים. הסטודנט נדרש לנסח שאלת מחקר או בעיה (על פי אחת מהגישות המחקריות שלמד בתוכנית) שתשמש נקודת מוצא לעבודה ותנחה את כיוון החקירה או הבדיקה שתבוצע בעבודה. תחום הפרויקט הינו בהתאם למסלול הלימודים בו התמקד התלמיד בלימודי התואר השני.

 

בכל שנה, תתקיים סדנת פרויקט גמר, במהלך סמסטר ב'.

 

 • מנחי פרויקט הגמר יסייעו לתלמידים להתארגן לביצוע הפרויקט אך אינם אמורים לשמש כמומחים בתחום המספקים מידע. למנחים רקע ותחום עיסוק אקדמי שונים אך אפשרי שהנחייתם תחרוג מתחומים אלה מאחר ופעילות ההנחיה אינה בהכרח תלויה במומחיותם הסביבתית. 

 • הפרויקט יוגש בכתב למנחה עם העתק למזכירות, בדיקתו תימשך עד חודש וחצי.

 

לתלמידי תואר שני בינ"ל ללא עבודת גמר

פרויקט הגמר מבוצע ע"י תלמידי התוכנית ללא עבודת גמר כדרישת חובה. הפרויקט מהווה את חובת הסיום של לימודי הסטודנט לתואר שני. מטרת העבודה לנתח, לחקור ולפתח סוגיה סביבתית בתחום נושאים שנדונו בתוכנית הלימודים. הסטודנט נדרש לנסח שאלת מחקר או בעיה (על פי אחת מהגישות המחקריות שלמד בתוכנית) שתשמש נקודת מוצא לעבודה ותנחה את כיוון החקירה או הבדיקה שתבוצע בעבודה. תחום הפרויקט הינו בהתאם לתחומי הלימודים בהם התמקד התלמיד בלימודי התואר השני.

 

בכל שנה, תתקיים סדנת פרויקט גמר, במהלך סמסטר ב'.

 

 • מנחה פרויקט הגמר יסייע לתלמידים להתארגן לביצוע הפרויקט אך אינו אמור לשמש כמומחה בתחום המספק מידע. למנחה רקע ותחומי עיסוק אקדמיים שונים אך אפשרי שהנחייתו תחרוג מתחומים אלה מאחר ופעילות ההנחיה אינה בהכרח תלויה במומחיותם הסביבתית. 

 • הפרויקט יוגש בכתב למנחה עם העתק למזכירות, בדיקתו תימשך עד חודש וחצי.

 

לתלמידי תואר שני עם עבודת גמר  – הגשת עבודת הגמר ובחינת הגנה בע"פ

 • על התלמיד לגבש נושא מחקר סביבתי בינתחומי ולמצוא מנחה/ים לא יאוחר מיום 03.10.2021. תוכנית המחקר (M.A. או M.Sc. ), נושא המחקר, המנחים ורקע התלמיד, יובאו לאישור ועדת ההוראה הבית ספרית.

 • הנושא יובא לאישור ועדת ההוראה.

 • בתום שנתיים מתחילת הלימודים, על התלמיד להגיש את עבודת הגמר (בעת ההגשה נדרש אישור המנחים להגשה).

 • לאחר בדיקת עבודת הגמר, על ידי שני שופטים, בנוסף לשני המנחים, יגן התלמיד בעל-פה על העבודה בפני שופטי העבודה ומנחיה. היקף עבודת הגמר לא יעלה על 100 עמודים.

 

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול להלן:

 

תואר שני עם עבודת גמר

ממוצע  הציונים - 40%

ציון עבודת הגמר (תזה) - 45%

ציון בחינת הגמר בע"פ - 15%

 

תואר שני ללא עבודת גמר

ממוצע  הציונים - 55%

ציוני עבודות הסמינריון - 30%

ציון פרויקט גמר - 15%

 

תואר שני בינ"ל ללא עבודת גמר

ממוצע  הציונים - 55%

ציוני עבודות הסמינריון - 30%

ציון פרויקט גמר - 15%

 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

עיין גם בתקנון הלימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי בידיעון זה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>