תוכנית הלימודים

עודכן: 08.08.2021

תוכנית הלימודים המחייבת לתואר

 1. לכל חוג תוכנית משלו שנבנתה בכפוף לתקנות ולדרישות קדם, המחייבות את הלומד באותו חוג. התוכנית המחייבת את התלמיד הינה זו של השנה בה החל ללמוד. אם יימשכו לימודיו מעל שלוש שנים, רשאית ועדת ההוראה לחייבו ללמוד על פי תוכנית הלימודים השוטפת, גם אם היא שונה מזו שהייתה תקפה בתחילת לימודיו.

 2. ועדת ההוראה רשאית לקבוע שינויים בתוכניות הלימודים. שינויים אלו יחולו על תלמידים הלומדים במערכת, רק אם לא יאריכו את לימודיהם מעבר לשלוש שנים.

 3. תוכנית הלימודים המחייבת תלמיד המחליף חוג/מסלול לימודים, הינה התוכנית התקפה בשנה בה החליף את החוג/המסלול ולא התוכנית שהייתה נהוגה בשנה בה החל את לימודיו לתואר.

 4. תוכנית הלימודים המחייבת היא זו המתפרסמת בידיעון (במקרה שקיימת סתירה בין אישור/הנחיות היועץ לבין המתחייב מהידיעון).

 5. קורסים חופפים הם קורסים הניתנים ביחידות לימוד שונות (בפקולטה או מחוצה לה) אך תכניהם דומים או זהים. תלמיד שתוכנית לימודיו כוללת קורסי חובה חופפים, יוכל לפנות לועדת ההוראה היחידתית בבקשה ללמוד רק אחד משני הקורסים ולקבל "פטור" מהקורס האחר. על התלמיד להשלים את מכסת שעות הלימוד בהתאם לדרישות מסלול לימודיו.

    
תוכנית לימודים שנתית

 1. תלמיד שסיים את תוכנית הלימודים השנתית שאושרה לו, עמד בכל הדרישות האקדמיות וציוניו בבחינות היו 60 לפחות, רשאי להמשיך בלימודיו, בכפוף לתקנות המעבר של בית הספר/המגמה בהם הוא לומד.

 2. תלמיד החייב להשלים קורסים משנה קודמת, רשאי ללמוד בו זמנית קורס/ים משנה מתקדמת, בתנאים הבאים:

  1. עליו לעמוד בדרישות הקדם של הקורס/ים, בכפוף לתקנות הלימוד של החוג, או באישור ועדת ההוראה, בתנאי ששעות הקורסים אינן חופפות.

  2. במקרה של חפיפה במועדי בחינות המעבר של הקורסים מהשנים השונות, חובה להיבחן תחילה בקורסים אותם יש להשלים משנה קודמת.

 3. לא כל קורסי הבחירה ניתנים כל שנה. יש לעיין במערכת השעות.

 4. תלמיד שזכאי למועד בחינה נוסף בקורס (מועד ב' או מועד מיוחד) או הגיש עבודה בקורס ועדיין לא קיבל ציון, יהיה רשאי, באישור ועדת הוראה, להשתתף בקורס המשך על תנאי. הציון בקורס ההמשך יוכר רק לאחר מילוי חובות הקורס המהווה דרישת קדם.

 5. תוכנית הלימודים של שנה א'  קבועה ולפיכך לא ניתן ייעוץ לתלמידי שנה זו.

 


לימודים לאחר תואר ובמקביל לתואר

 1. "חוג לאחר תואר"
  בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" אשר מעוניינים ללמוד תוכנית לימודים חלקית נוספת (חוג אחד מתוך תוכנית דו-חוגית) לקראת התואר בוגר, יוכלו לעשות זאת בכפוף לאישור ועדת הקבלה היחידתית, לאחר שעברו תהליכי רישום וקבלה רגילים.  עם סיום לימודיו יקבל התלמיד אישור מיוחד על לימודיו.

 2. תוכנית לימודים נוספת במקביל ללימודי תואר
  תלמיד הלומד תוכנית לימודים במתכונת חד-חוגית דוגמת משפטים, או שני חוגים במתכונת דו-חוגית דוגמת ביולוגיה-כימיה, ואושר לו ללמוד במקביל תוכנית לימודים חלקית נוספת (חוג אחד מתוך תוכנית דו-חוגית) לקראת התואר בוגר, יקבל עם סיום לימודיו אישור מיוחד על לימודיו, בנוסף על התואר בוגר אוניברסיטה בביולוגיה - כימיה.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>