לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" במסלול הרגיל בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

עודכן: 26.07.2021

מידע נוסף:

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מועמדים יכולים להתקבל ללימודי הדוקטורט באחת משתי התוכניות:

המסלול הרגיל

המסלול הישיר

 

 

תנאי קבלה למסלול הרגיל ללימודי דוקטורט

הקבלה למסלול הרגיל ללימודי דוקטורט בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה תתאפשר לתלמידים העומדים בכל התנאים הבאים:

 1. בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" בפיזיקה (M.Sc) בציון משוקלל בקורסי התואר השני, 80 לפחות.

 2. ציון 85 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני.

 3. ציון 85 לפחות בבחינת הגמר לתואר שני.

 4. הסכמת חבר סגל לשמש כמנחה באישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

 

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל יופנו להערכת מסמכים במרכז למרשם, ובהתאם להחלטת הוועדה היחידתית יזומנו לראיון אישי. תלמידים אלו ידרשו לעמוד בתנאי הקבלה שיקבעו ע"י הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה. מסטודנטים בעלי תואר שני מאוניברסיטאות אחרות (מהארץ או מחו"ל), שתכנית התואר שלהם אינה מקבילה לתכנית בתל-אביב , ומסטודנטים העוברים בין תחומי מחקר (בפיזיקה) מתואר שני ללימודי התואר השלישי, תוכל הוועדה לדרוש מעבר בהצלחה של קורסים רלוונטיים כחלק מחובות התלמיד במהלך הלימודים לדוקטורט. קורסים אלה ייכללו במכסת הקורסים ( 7 ש"ס) המוטלת על כל תלמיד לדוקטורט.

בעלי תעודת מוסמך אוניברסיטה החורגים מהתנאים לעיל יוכלו לפנות לוועדה היחידתית על מנת להתקבל ללימודי דוקטורט כמועמדים לדוקטורט, לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים. הדרישות לגביהם ייקבעו באופן פרטני ע"י הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

במקרים של הישגים לימודיים או מחקרים מיוחדים תוכל הוועדה לשקול חריגה מהציונים הנקובים בסעיף 1 2 ו-3 ולהביא את החלטתה לאישורה של הוועדה האוניברסיטאית.

 

מהלך הלימודים במסלול הרגיל לדוקטורט

 1. תוך שנה וחצי מתאריך קבלתו כתלמיד מחקר שלב א', על התלמיד להגיש הצעת מחקר המאושרת ע"י המנחה.

 2. על התלמיד להיבחן על הצעת המחקר בבחינה ייעודית. הוועדה הבוחנת תכלול את המנחה ושלושה  אנשי סגל המוסמכים להנחות תלמידי מחקר. בבחינת הצעת המחקר ייבדקו ידיעותיו הכלליות של התלמיד בפיזיקה וייבחנו ההיקף וההיתכנות של תוכנית המחקר.

 3. ועדת הבוחנים תעביר את המלצתה להחלטת הוועדה היחידתית.

 4. לאחר אישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית, יתקבל התלמיד כתלמיד מחקר שלב ב'.

 5. שנה וחצי לאחר המעבר לשלב ב' על התלמיד להגיש דו"ח התקדמות שיועבר לוועדה היחידתית. במידה והתלמיד פרסם בתקופה זו מאמר כמחבר ראשון, יוכל המאמר לשמש תחליף לדו"ח התקדמות.

 

חובות התלמיד במהלך הלימודים לדוקטורט: מכסת קורסים והנחיה

 1. על התלמיד להשתתף במשך לימודיו בקורסים מתקדמים הניתנים בביה"ס בהיקף כולל של 7 שעות סמסטריאליות לפחות. על סטודנט לעבור את הקורסים בציון 80 ומעלה.

 2. מתוך 7 שעות סמסטריאליות אלה, התלמיד חייב להשתתף בסמינר מחקרי ולהרצות במהלכו בנושא מחקרו.

 3. על התלמיד להשלים את מכסת הקורסים הנדרשת עד שנה לאחר אישור הצעת המחקר, למעט הסמינר המחקרי.

 4.  על התלמיד לפעול בהתאם לסדרי ההנחיה שייקבעו ע"י המנחה.

 

קורס "כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי פיזיקה"

קורס חובה לתלמידי תואר שלישי הנמצאים בשלב א' של המחקר.

הקורס יהווה תנאי נוסף למעבר לשלב ב' בדוקטורט.

הקורס בהיקף של 4 ש"ס סה"כ: 2 ש"ס פרונטליות בכיתה + 2 ש"ס בפגישות אישיות.

הנרשמים ללימודי התואר השלישי מחויבים עם קבלתם ללימודים להירשם לקורס במועד הקרוב ביותר שהקורס יתקיים בהתאם לרישום שלהם. מספר הקורס: 2172.3315.11, כתיבה אקדמית לתלמידי פיזיקה.

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>