ביה"ס למדעי המתמטיקה - תקנון הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה"

עודכן: 26.07.2021

השתתפות בקורסים

ככלל, הרישום וההשתתפות בכל הקורסים של בית הספר מותנים במילוי דרישות הקדם שלהם. תלמיד אשר למד ולא עבר קורס המהווה דרישת קדם לקורס מתקדם, חייב להגיש בקשה לוועדת ההוראה על מנת להשתתף בקורס המתקדם.

 

מועדי בחינות

  1. מועדי בחינות א' ו-ב' - בבית הספר מתקיימים שני מועדי בחינות (מועדי הבחינות יתפרסמו בעמוד לוח הבחינות באינטרנט). בקורסי עונת לימודי הקיץ לעיתים מועד ב' מאוחד עם המועד המיוחד או יתקיים בסוף סמסטר א', בשנת הלימודים העוקבת.

  2. מועד מיוחד לבחינות - לתלמידים אשר שירתו במילואים במועדי הבחינות הרגילים, לתלמידות שילדו במהלך שלשת השבועות שקדמו לבחינה ולזכאים נוספים כמפורט בתקנון, יתקיים מועד מיוחד לאחר מועד ב'.

 

סיום חובות הלימודים

  1. על תלמיד בית הספר לסיים בהצלחה את כל הקורסים המופיעים בתוכנית הלימודים של שנה א' במשך תקופה שאינה עולה על שלושה סמסטרים אקדמיים. במקרים חריגים יוכל התלמיד לחרוג מדרישה זו באישור ועדת ההוראה. לימודים בעונת לימודי הקיץ הכלולים בתקופה זו או צמודים לה לא יכללו במניין שלושת הסמסטרים.

  2. על תלמיד בית הספר לסיים בהצלחה את כל קורסי התואר הראשון בבית הספר לא יאוחר משלוש שנים מאז התחיל בלימודיו. תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור מיוחד של ועדת ההוראה.

 

תנאי מעבר

  1. תלמיד אשר לא עבר (נכשל או לא ניגש לבחינה) בבחינת מועד א' בקורס חובה, ייגש למועד ב'. אם התלמיד לא עבר (נכשל או לא ניגש לבחינה) גם בבחינת מועד ב', התלמיד יהיה חייב בחזרה על הקורס (רישום ובחינה), אשר תתבצע בסמסטר בו יילמד הקורס שנית. חזרה על קורס כאמור אפשרית פעם אחת בלבד. תלמיד חייב להצליח בכל אחד מקורסי החובה ולכן התלמיד לא יוכל להמשיך בתואר אם הוא נכשל גם בשני מועדי הבחינה של הקורס החוזר.

  2. תלמיד שנכשל באופן סופי (נכשל בשני המועדים) בקורס בחירה יוכל לבחור בקורס בחירה אחר במקום הקורס שבו נכשל. התלמיד יוכל בכל שלב להמיר קורס בחירה אותו למד, בקורס בחירה אחר.

 

תלמיד לא יוכל להשתתף בקורס אם נכשל בשני מועדים באחד המקצועות המהווים דרישת קדם עבור אותו קורס.

 

 

ועדת ההוראה של בית הספר למדעי המתמטיקה רשאית להחליט על הפסקת לימודים אקדמית בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. תלמיד שנכשל פעמיים בקורס חובה.

  2. תלמיד שנכשל ארבע פעמים בקורסי חובה שונים (תלמיד לא יורשה לחזור על יותר משלושה קורסי חובה אלא באישור ועדת הוראה).

 

מושגים

הצלחה בקורס - קבלת ציון 60 ומעלה בבחינה בקורס במועד האחרון אליו ניגש התלמיד.

כישלון בקורס - תלמיד שלא ניגש לאף בחינה בקורס או שקיבל ציון נמוך מ-60 בבחינה האחרונה אליה ניגש ואינו זכאי לגשת למועדי בחינות נוספים הנובעים מלימודי סמסטר אחד של הקורס. ניתן לתקן כישלון רק על ידי לימוד הקורס פעם נוספת והצלחה בו (תלמיד לא יורשה לחזור על יותר משלושה קורסי חובה אלא באישור ועדת הוראה).

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>