תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב במסלול מחשוב קוונטי

עודכן: 12.08.2021

 

(שעות לימוד: 172-171 ש"ס ,לשיקלול: 168-167 ש"ס מתוכן בפיזיקה: 90-86 ש"ס, לשיקלול 86-82 ש"ס, במדעי המחשב: 86-82 שעות לימוד)

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלוביםקורסי יזמות").

 

 

חישוב קוונטי הוא נושא חזיתי הן בפיזיקה והן במדעי המחשב, אשר פרץ מנחלתם של חוקרים באקדמיה והפך נושא למרוץ כלל-עולמי בין ממשלות כמו גם חברות ענק. תכנית זו מיועדת להכשיר תלמידים המעוניינים להשתלב בתחום חדש זה. היא מקנה לתלמידים ידע מקיף בפיזיקה ובמדעי המחשב ומתוכם את יסודות החישוב הקוונטי, כולל אלגוריתמים, תורת המידע וחומרה. התכנית היא תכנית יוקרתית הדורשת מהתלמידים מאמץ ניכר. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד ויינתנו שני ציוני גמר . תואר בוגר בתכנית, זו עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמידים זכות להמשיך לתואר מוסמך בכל אחד משני החוגים. 

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב במסלול מחשוב קוונטי

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים1 [1]

3

1

 

 

0321.1100

אלגברה לינארית לפיזיקאים [1]

3

1

 

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 א' לפיזיקאים [1][2]

4

3

 

 

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 31

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

4

 

3

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה [1]

3

1

 

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2  [1]

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה ליניארית לפיזיקאים

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 29

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה ליניארית לפיזיקאים,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה ליניארית לפיזיקאים

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

 מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

 

מתמטיקה בדידה

מבוא מורחב למדעי המחשב

הסתברות וסטטיסיקה

תוכנה במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 24

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

 

הסתברות וסטטיסטיקה,

מכניקה אנליטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

הסתברות וסטטיסטיקה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

 

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה ליניארית לפיזיקאים

0368.2200

 מודלים חישוביים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מתמטיקה בדידה,

מבוא להסתברות או קורס דומה

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

 

 מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה

2

 

 

מבני נתונים,

תכנה 1

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה [1]

2

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה ליניארית לפיזיקאים

מבוא מורחב למדעי המחשב

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

 

תוכנה 1

0368.4057

אלגוריתמים קוונטים

3

1

 

אלגוריתמים , סיבוכיות או מודלים חישוביים באישור המרצה

0368.3168

סיבוכיות

3

1

 

מודלים חישוביים,

אלגוריתמים

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

 

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

0368.35xx

סדנה במדעי המחשב עם הדגש בחישוב קוונטי

2

3

 

 

0321.3409

מעבדה בפיזיקה ג' [5] (ניסויים מחקריים בחישוב קואנטי)

8

 

6

 

0321.3818

חומרה קוונטית

3

1

 

קוונטים 1

0368.3086

תורת האינפורמצייה הקוונטית

3

1

 

אלגוריתמים קוונטים,

סיבוכיות

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

קורסי בחירה שנה ג' - סמסטר א' או ב'


כל תלמיד יבחר קורס בחירה אחד מתוך קורסי הבחירה בפיזיקה או במדעי המחשב.

המשך לימודים לתואר מתקדם בפיזיקה מותנה בהשלמת אחד משני המבואות: מבוא לאסטרופיזיקה או מבוא לחלקיקים וגרעין.

לתלמידים המעונינים להמשיך ללמוד לתואר מתקדם במדעי המחשב, מומלץ ללמוד את הקורס 'לוגיקה למדעי המחשב'.

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3108

מבוא לאסטרופיזיקה

4

 

 

מכניקה אנליטית,

יחסות פרטית,

קוונטים 1

0321.3804

מבוא לחלקיקים וגרעין

4

 

 

קוונטים 1

0368.XXXX

קורס בחירה במדעי המחשב

3

 

 

ראה פירוט קורסי בחירה במדעי המחשב

 
סה"כ שעות לימוד: 4-3
 

 

 

[1]    הקורס מחושב בשקלול השעות במדעי המחשב.

[2]    חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[5]  המעבדה תילמד בשפה האנגלית.

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>