תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי המחשב

עודכן: 08.08.2021

 

(שעות לשיקלול: 122 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים, קורסי יזמות").

+ 2 ש"ס מעבדה - רשות.

 

 

תוכנית לימודים זו מקנה ידע נרחב במדעי המחשב. התוכנית מיועדת לטובי הסטודנטים המעוניינים להתמחות בצורה מעמיקה בתחום מדעי המחשב. ההכשרה המורחבת תאפשר לבוגרי המסלול להשתלב בצורה מהירה יותר בעבודה בתעשייה וכן תקל עליהם את האפשרות להמשיך לתארים מתקדמים יותר במדעי המחשב.

 

הנושאים הנלמדים כוללים הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו, שפות תכנות וטכניקות תכנות מתקדמות, אלגוריתמים לפתרון בעיות שונות ומודלים מתמטיים למכונות חישוב ושפות.

 

להלן מבנה הלימודים בתוכנית זו:

  1. 53 ש"ס קורסי חובה במדעי המחשב.

  2. 36 ש"ס קורסי חובה במתמטיקה וסטטיסטיקה.

  3. 25 ש"ס קורסי בחירה במדעי המחשב.

  4. 8 ש"ס קורס בחירה במתמטיקה.

 

 

 

 

 

לרשימת קורסי הבחירה במדעי המחשב >

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי המחשב

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' (1) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

7

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

7

 

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

6

 

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

6

 

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

סמסטר ב' (2) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2010

מבוא להסתברות

3

2

5

מתמטיקה בדידה,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א' במקביל,

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

7

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

6

אלגברה לינארית 1א'

0368.2157

תוכנה 1

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב,

תוכנה 1 במקביל,

מתמטיקה בדידה,

מבוא להסתברות במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' (3) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2301

סטטיסטיקה למדעי המחשב [1]

3

1

4

מבוא להסתברות

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

4

תוכנה 1 או במקביל

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

4

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה (הקורס יילמד באנגלית) [2]

2

 

2

תוכנה 1,

מבני נתונים

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מבוא להסתברות או קורס דומה

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

סמסטר ב' (4) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

4

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

0368.2170

לוגיקה למדעי המחשב

3

1

4

מתמטיקה בדידה,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א',

אלגברה לינארית 2א'

0368.XXXX

שני קורסי ליבה מתוך רשימת קורסי ליבה (אם אחד הקורסים או שניהם 3 ש''ס אז יש להשלים את מניין השעות על ידי קורסים מרשימת קורסי הבחירה או הליבה)

 

 

8

 

 

סה"כ שעות לימוד: 16

סה"כ שעות משוקללות: 16

 

 

קורסי בחירה - סמסטר' א' או ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.xxxx

קורס בחירה במתמטיקה (מרשימת הקורסים בהמשך)

3

1

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' + ב' (5+6) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3133

קומפילציה

3

1

4

מערכות הפעלה,

מודלים חישוביים

0368.35xx

סדנה + מעבדה [3]

2

3

5

 

0368.xxxx

סמינר

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 11

 

 

סמסטר א' + ב' (5+6) – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.XXXX

שני קורסי ליבה מתוך רשימת קורסי ליבה (אם אחד הקורסים או שניהם 3 ש''ס אז יש להשלים את מניין השעות על ידי קורסים מרשימת קורסי הבחירה או הליבה)

 

 

8

 

0368.XXXX

קורסי בחירה מרשימת קורסי בחירה (לכל היותר קורס אחד מרשימת קורסים מרחיבי דעת) 

 

 

9

 

0366.XXXX

קורס בחירה במתמטיקה (מרשימת הקורסים בהמשך)

3

1

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 21

 

 

קורסי בחירה במתמטיקה:

 

על התלמיד לבחור 2 קורסים של 4 ש"ס (3 ש"ס + 1 ש"ס), קורס אחד בשנה ב' וקורס אחד בשנה ג' מתוך רשימת הקורסים הבאה:

היקף השעות הנדרש הוא 8 ש"ס. במידה ושני הקורסים לא מסתכמים ל-8 ש"ס, נדרש להשלים את מספר השעות החסרות בקורסי בחירה ממדעי המחשב.

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

דרישות קדם

0365.3118

משחקים לא שיתופיים

3

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.2304

מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית

3

 

חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב׳,

אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב׳

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

הסתברות למדעים הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים הסתברות למתמטיקאים

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1א' [3]

3

1

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

חדו"א 3

0366.2105

אנליזה נומרית 1

3

1

מבוא מורחב למדעי המחשב,

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א'

0366.2115

טופולוגיה

3

1

מבוא לתורת הקבוצות תוחלף במתמטיקה בדידה,

חדו"א 2א'

0366.2123

תורת הפונקציות המורכבות 1

3

1

חדו"א 2א',

חדו"א 3

0366.2132

תורת החברות (חל שינוי בשם הקורס 0366.2132 והשם הקודם היה "אלגברה ב'1")

3

1

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.2133

תורת השדות ותורת גלואה (חל שינוי בשם הקורס 0366.2133 והשם הקודם היה "אלגברה ב'2")

3

1

אלגברה ב'1

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0368.4072

נושאים בתיאוריה של מדעי המחשב

3

 

 

0366.2140

תורת המספרים

3

1

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0368.3273

מבוא לאופטימיזציה למדעי המחשב

3

1

מבוא מורחב למדעי המחשב,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א / 2ב, 

אלגברה לינארית 2א / 2ב, 

מבוא להסתברות במקביל

0368.3274

מתמטיקה של חישוביות על פי אלגברה ליניארית

3

1

אלגברה לינארית 1א,

מודלים חישוביים או במקביל

0368.4492

שיטות אלגבריות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה

3

1

סיבוכיות

 
 

לא כל הקורסים יילמדו בתשפ"ב. יש לבדוק במערכת השעות.

 

 


 

[1]  קורס חובה בתוכניות הלימודים החד חוגית של מדעי המחשב והתוכנית המשולבת עם ביואינפורמטיקה ולא ייחשב במניין קורסי הבחירה עבור הסטודנטים בתוכניות אלו.

[2]  + 2 ש"ס תרגיל - רשות.

[3]  הקורס ינתן באנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>