תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי המחשב בשילוב קורסים במדעי הרוח

עודכן: 02.08.2021

 

(שעות לשיקלול: 136 ש"ס)

 

תוכנית לימודים זו מקנה ידע נרחב במדעי המחשב. התוכנית מיועדת לטובי הסטודנטים המעוניינים להתמחות בצורה מעמיקה בתחום מדעי המחשב ובנוסף משלבת קורסים במדעי הרוח. מטרת התוכנית היא להעניק לבוגריה תשתית רחבה במתמטיקה ומדעי המחשב ויחד עם זאת יכולת הבעה ורטוריקה כנדרש במדעי הרוח. הסטודנט ירכוש את הכלים היחודיים לשני התחומים. בוגרי תוכנית זו יוכלו להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים במדעי המחשב ללא כל השלמות.

 

הנושאים הנלמדים במדעי המחשב כוללים הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו, שפות תכנות וטכניקות תכנות מתקדמות, אלגוריתמים לפתרון בעיות שונות ומודלים מתמטיים למכונות חישוב ושפות.

 

עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר: ציון במדעי המחשב וציון במדעי הרוח.

 

להלן מבנה הלימודים בתכנית זו:

  1. 53 ש"ס קורסי חובה במדעי המחשב.

  2. 36 ש"ס קורסי חובה במתמטיקה וסטטיסטיקה.

  3. 19 ש"ס קורסי בחירה במדעי המחשב.

  4. 8 ש"ס קורס בחירה ממתמטיקה.

  5. 20 ש"ס קורסי מדעי הרוח.

 

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי המחשב בשילוב קורסים במדעי הרוח

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' (1) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2010

מבוא להסתברות

3

2

 

מתמטיקה בדידה,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א' במקביל,

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב, תוכנה 1 במקביל,

מתמטיקה בדידה,

מבוא להסתברות במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

קורסי מדעי הרוח

 

2 קורסי חובה + תרגיל כתיבה אקדמית

קורס שלא נלמד כחובה יוכל להחשב כקורס בחירה

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0618.1041

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

 

 

 

0662.1011

מבוא למחשבה הומניסטית

2

 

 

 

0662.1450

מבוא לרטוריקה

2

 

 

 

0662.2119

הפילוסופיה של הטכנולוגיה

2

 

 

 

0662.1757

חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה

2

 

 

 

0618.1032

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

 

 

 

0662.2235

רטוריקה בחיי היום יום: טיעונים וכשלים

2

 

 

 

0662.1010

כתיבה אקדמית (תרגיל)

 

2

 

 

 
 
סה"כ שעות לימוד: 6

סה"כ שעות משוקללות: 6

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' (3) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2301

סטטיסטיקה למדעי המחשב

3

1

 

מבוא להסתברות

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

 

תוכנה 1 או

במקביל

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

 

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה (הקורס יילמד באנגלית)  [1]

2

 

 

תוכנה 1,

מבני נתונים

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מבוא להסתברות או קורס דומה

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

סמסטר ב' (4) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

 

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

0368.2170

לוגיקה למדעי המחשב

3

1

 

מתמטיקה בדידה,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א',

אלגברה לינארית 2א'

0368.XXXX

שני קורסי ליבה מתוך רשימת קורסי ליבה [4]

8

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 16

סה"כ שעות משוקללות: 16

 

 

סמסטר א' או ב' – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.xxxx

קורס בחירה במתמטיקה (מרשימת הקורסים בהמשך)

3

1

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

קורסי מדעי הרוח

 

שנה ב'

 

לימודי בחירה (4-3 מרשימת הקורסים הבאים):

ניתן לבחור גם בקורסים מרשימת קורסי שנה א' שלא נלמדו.

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0662.2632

אתיקה בעידן הדיגיטלי

2

 

 

 

0662.2603

מדע בדיוני

2

 

 

 

0662.2255

סדנה ברטוריקה מעשית

2

 

 

 

0618.1019

מבוא לפילוסופיה פוליטית

2

 

 

 

0662.1109

מיתולוגיה ואגדות - אז והיום

2

 

 

 

0662.2968

לכתוב בלוג במאה ה 2

2

 

 

 

0662.2246

הגות כלכלית בת זמננו: מליברליזם לניאו-ליברליזם

2

 

 

 

0662.2227

לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית

2

 

 

 

0662.1035

ידעכוחוחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטלית

2

 

 

 

0659.6126

היסטוריה אינטלקטואלית א'

2

 

 

 

0662.2969

אתיקה מעשית

2

 

 

 

0680.1112

התיאוריה של הספרות והתרבות

2

 

 

 

0662.2255

סדנה ברטוריקה מעשית

2

 

 

 

0662.2639

פוליטיקהחברה וסביבה בראי משחקי המחשב

2

 

 

 

0662.2627

סדנת דיבייט

2

 

 

 

0659.4613

פילוסופיה של המדע (המשך)

2

 

 

 

0618.1059

מבוא לאסתטיקה

2

 

 

 

0618.1018

מבוא לפילוסופיה של המוסר

2

 

 

 

0659.2119

היסטוריה של הפיזיקה החדשה

2

 

 

 

0659.5155

שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה

2

 

 

 

0659.2626

תולדות המתמטיקה מיוון העתיקה ועד ניוטון

2

 

 

 

 

 

במידה ולא נבחרו קורסים מתוך הרשימה הנ"ל, ניתן לבחור כל קורס אחר מידיעון התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח או מידיעון החוגים האחרים בפקולטה. בחירת הקורסים תעשה בסיוע ואישור יועץ התוכנית.

 

 

 

שנה ג'

 

סמסטר' א' או ב' (5+6) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3133

קומפילציה

3

1

 

מערכות הפעלה,

מודלים חישוביים

0368.35xx

סדנה + מעבדה [2]

2

3

 

 

0368.xxxx

סמינר

2

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 11

 

 

סמסטר' א' או ב' (5+6) – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.xxxx

שני קורסי ליבה מתוך רשימת קורסי ליבה [4]

8

 

 

 

0368.xxxx

קורס בחירה מרשימת קורסי בחירה (לכל היותר קורס אחד מרשימת קורסים מרחיבי דעת)

3

 

 

 

0366.xxxx

קורס בחירה במתמטיקה (מרשימת הקורסים בהמשך)

3

 

1

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

קורסי מדעי הרוח שנה ג':

 

לימודי בחירה 4-2 קורסים מקורסי שנה ב'.

סמינר: תלמידי התוכנית נדרשים להשתתף בסמינר אחד (2 או 4 ש"ס) בהתאם לתחומי הלימוד שנבחרו בשנים א' ו ב'. במסגרת הסמינר כותב כל תלמיד עבודת מחקר עיונית בהיקף של כ 20 עמודים. להלן רשימת הסמינרים לשנת תשפ"ב:

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0662.3126

בינה מלאכותית כתופעה תרבותית

2

 

 

 

0659.2622

יצירתה של עובדה מדעית: מדעי החברה על מדעי החיים

4

 

 

 

0659.2625

זמן ומרחב בשפה ובקוגניציה: הבלשנות בין הפילוסופיה למדעי הטבע

4

 

 

 

0659.2430

ההיגיון של הברירה הטבעית - מבוא לפילוסופיה של הביולוגיה

4

 

 

 

0662.3120

תורת המחלוקות

2

 

 

 

0659.2630

מתמטיקה ופילוסופיה קונטיננטלית במאה ה 20

4

 

 

 

 

 

באישור היועץ ניתן לבחור סמינרים אחרים מהפקולטה למדעי הרוח (יש להביא בחשבון דרישות קדם).

 

 

 


 

[1]    + 2 ש"ס תרגיל - רשות.

[2]   הקורס ינתן באנגלית.

[3]  סטודנטים המעוניינים בכך, רשאים ללמוד גם קורסים אחרים במדעי הרוח, באישור יועץ התוכנית.

[4]  אם אחד הקורסים או שניהם 3 ש''ס אז יש להשלים את מניין השעות על ידי קורסים מרשימת קורסי בחירה או ליבה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>