תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה תכנית תואר שני עם עבודת גמר

עודכן: 26.07.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

התוכנית עם עבודת הגמר לתואר שני היא תוכנית בינתחומית, מותאמת אישית, המוצעת בשני מסלולים – לתואר M.Sc. ולתואר .M.A. כל תלמיד מבצע עבודת מחקר בנושא סביבתי בינתחומי, בהדרכתם של שני מנחים משני תחומי מומחיות שונים – מתכונת המשקפת את התפיסה הבינתחומית של החוג. לחילופין, התלמיד יכול לבצע עבודת גמר בהנחיית מנחה אחד מהסגל האקדמי של החוג.

 

מנחים:

לתוכנית MA  מנחה יחיד – חבר סגל אקדמי של החוג ללמידה הסביבה בעל מינוי 50% ומעלה. שני מנחים – אחד מהמנחים חייב להיות חבר סגל קבוע באוניברסיטת תל-אביב. המנחה הנוסף יכול להיות אף הוא מאוניברסיטת תל-אביב או חבר סגל בכל מוסד אקדמי אחר, בארץ או בחו"ל.

 

לתוכנית MSc מנחה יחיד - חבר סגל אקדמי של החוג ללמידה הסביבה בעל מינוי 50% ומינוי משלים נוסף 50% בפקולטה למדעים מדויקים או בפקולטה להנדסה או בפקולטה למדעי החיים או בפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א. שני מנחים – חבר סגל אקדמי של החוג ללימודי הסביבה (ע"פ פירוט מנחה יחיד) וחבר סגל מהפקולטה למדעים מדויקים (למעט גאוגרפיה), הפקולטה להנדסה, הפקולטה למדעי החיים או הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א.

 

על התלמיד בתוכנית המחקרית למצוא מנחים ולהגיש תמצית הצעת מחקר לפני תחילת שנת הלימודים. במידה ואינו הצליח בכך, יחל התלמיד לימודיו בתוכנית ללא עבודת גמר, ותינתן לו הזדמנות להגיש תמצית הצעת מחקר עד סוף סמ' א' ו/או ב', ולהגיש בקשה לעבור לתוכנית עם עבודת גמר.
מסלול התלמיד (M.A או M.Sc) ייקבע מיד עם אישור תמצית הצעת המחקר והמנחה/ים, ע"י יו"ר ועדת ההוראה הבית ספרית וזאת עפ"י: רקע התלמיד בלימודיו הקודמים, נושא המחקר, המלצת המנחים, ותוכנית הלימודים. לאחר כל הגשת המסמכים ואישור הוועדה, יקבל התלמיד הודעה על המסלול הנקבע.

 

מטרת התוכנית היא הקניית ידע על מבנה הסביבה ומרכיביה, על היחסים והשפעות הגומלין בין מרכיבי הסביבה בינם לבין עצמם ובינם לבין הגורמים המשפיעים עליהם ומרכזיות האדם כגורם משפיע ומושפע. התלמידים רוכשים הבנה של גורמים המניעים תהליכים סביבתיים בקנה מידה שונה (ממקומי ועד גלובלי), ונחשפים לטכנולוגיות וגישות סביבתיות ושיטות מחקר עדכניות. התוכנית מטמיעה ראייה כוללנית של הסביבה, ומבססת הבנה של מרכזיות האדם בהשפעה על מבנה ותפקוד הסביבה והשלכות הגומלין המתגלגלות בין האדם לסביבה. הידע, הבנת תהליכים סביבתיים והניסיון המחקרי, מקנים לתלמידים יכולת שיפוט בנושאי סביבה ומאפשרים את מעורבותם בקידום המחקר הסביבתי, טיפוח וקידום חינוך סביבתי, וגיבוש מדיניות סביבתית כבסיס לשימור הסביבה וקידום חברת האדם על עקרונות של פיתוח.

 

הידע הנרחב והניסיון המחקרי יאפשרו לכם לנתב ולעצב את דרככם המקצועית למגוון כיוונים עם דגש סביבתי.

 

 

התוכנית עם עבודת גמר

השלמות

עד 8 ש"ס (לא נכלל במניין השעות לתואר)

סמינר חוגי

חובת השתתפות במשך 3 סמסטרים במהלך התואר (1 ש"ס נספר במסגרת החובה)

שיעור חובה

12 ש"ס

שיעורי העמקה בנושא המחקר (כולל קורס שיטות מחקר מתאים)

16 ש"ס

הגשת עבודת גמר (תזה)

---

בחינת גמר בע"פ (הגנה על התזה)

---

 

סה"כ שעות לימוד: 28 ש"ס

 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה

תוכנית תואר שני עם עבודת גמר

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א'

 

חובה והשלמה

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.1222

העולם סביבנו – נושאים נבחרים

2

לא ייחשב במניין השעות לתואר

0910.1100

מבוא לאקופילוסופיה

2

לא ייחשב במניין השעות לתואר

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

לא ייחשב במניין השעות לתואר

0910.6000

סמינר מחלקתי

1

יש להירשם ולהשתתף במשך 3 סמסטרים

0910.4500

פרויקטים בחקר הסביבה

4

 

0910.1000

דיני איכות סביבה

2

לא ייחשב במניין השעות לתואר

0910.4800

דיון בבעיות סביבה (פורום מ"א)

1

 

 

סה"כ שעות לימוד:  14 ש"ס

 

 

סמסטר ב'

 

חובה והשלמה

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.6001

סמינר מחלקתי

1

יש להירשם ולהשתתף במשך 3 סמסטרים

0910.4040

מושגי יסוד בכלכלת סביבה

2

 

0910.4700

הכרת בעיות סביבתיות בישראל - קורס סיורי שטח

3

חמישה סיורים במהלך סמ' ב' + חמישה מפגשי הכנה

0910.4070

סדנת תזה

1

התלמיד ישתתף בסדנה בשנה ב'

 

סה"כ שעות לימוד: 6 ש"ס

 

 

קורסי העמקה על-פי נושא עבודת הגמר של התלמיד

 

התלמיד יבחר קורסי תואר שני לפי החלטת המנחה/המנחים בכפוף לאישור וועדת ההוראה החוגית והבית- ספרית. בהתאם לנושא המחקר .

 

להלן הדרישות לגבי קורסי העמקה במחקר:

 

מסלול M.A

קורסים מתוך החוג ללימודי הסביבה או חוגים אחרים בבית הספר או באוניברסיטה בהלימה לנושא המחקר , בהתאם לשיקול דעתו של המנחה ובכפוף לאישור וועדת ההוראה החוגית. 16 ש"ס חובה לקחת על פי נושא עבודת המחקר.

רשימת קורסי הבחירה

 

 

מסלול M.Sc

קורסים מתוך הפקולטות הבאות:

מדעים מדויקים* באחת היחידות הבאות: החוג לגאופיזיקה, ביה"ס למדעי המתמטיקה, ביה"ס למדעי פיסיקה, ביה"ס למדעי כימיה, ביה"ס למדעי המחשב.


הפקולטה להנדסה, מדעי החיים ורפואה. 

 

בהתאם לשיקול דעתו של המנחה ובכפוף לאישור יו"ר וועדת ההוראה הבית ספרית. 16 ש"ס חובה לקחת על פי נושא עבודת המחקר.

 

* קורסי התואר השני שניתנים בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם לא יוכרו כקורסים השייכים למדעים המדויקים.

 

מתוך החוג ללימודי הסביבה ניתן יהיה להשתתף בקורסים הבאים, באישור המנחים ובאישור יו"ר ועדת ההוראה הבית ספרית.

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4033

Environmental Bioengineering

2

Pre: Essentials in Introductory Ecology

0910.4055

Macroalgal biorefineries for the blue economy

2

Pre: Environmental Bioengineering

0910.4434

Water Technologies

4

קדם: העולם סביבנו

0910.4042

ננוטכנולוגיה סביבתית

2

קדם: העולם סביבנו

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>