תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

עודכן: 30.09.2021

 

 (שעות לימוד ושקלול: 63 ש"ס)

​​

יש לברר בנפרד במזכירות החוג האם ובאיזה היקף חלה חובת שעות "שאר רוח" עם שילוב של חוג מחוץ לפקולטה למדעים מדויקים.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

התוכנית הדו-חוגית מיועדת לתלמידים המעוניינים לרכוש ידע בתחומי סביבה, גאו-אינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי ובאחד החוגים בפקולטה: גאופיזיקה, פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה, כימיה ומדעי המחשב, או בכל חוג נוסף מפקולטה אחרת בה קיימת תוכנית דו-חוגית.

 

במסלול זה יש להשלים 63 שעות סמסטריאליות (ש"ס) בהתאם למבנה התוכנית. יתר הקורסים יינתנו במסגרת החוג השני, בהתאם לדרישות החוג בו התלמיד יבחר.

התלמידים במסלול דו-חוגי יכולים לבחור חוג שני מכלל הפקולטות באוניברסיטה.

 

בנוסף ללימודי החובה מוצעים קורסי בחירה בתחומי הסביבה פיזית, גאו-אינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי וסמינריון אינטגרטיבי בשנה ג' המשלב בין שני תחומי ידע.

 

לתלמידים שמתעתדים ללמוד תואר שני באחד מהתחומים לעיל, מומלץ ללמוד סמינריון אינטגרטיבי בתחום בו הם מעוניינים להתמחות בתואר השני.

 

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד משני החוגים הללו (בהתאם לדרישות הקבלה לכל תוכנית), אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

 

 

מבנה תוכנית הלימודים הדו-חוגית בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם:

​(שעות לימוד ושקלול: 63 ש"ס)

 

שנה א' - בסיס

הדרכה בספריה - חובה

מבואות - 6 קורסים (21 ש"ס)

סטטיסטיקה - קורס אחד (5 ש"ס)

 

שנה ב' / ג' - שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע:

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מיומנויות בכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

פרקים נבחרים באקולוגיה (אקולוגיה א') (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

סוגיות אקולוגיות בהשפעות האדם על הסביבה (אקולוגיה ב') (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

 

שנה ב' / ג' - מיומנויות

שיעורי מיומנות (6 ש"ס בכל  תחום ידע) - 18 ש"ס 

שיעור בחירה מלימודי סביבה - קורס אחד (2 ש"ס)

 

שנה ג' - אינטגרציה

סמינריון אינטגרטיבי - קורס אחד (4 ש"ס)

 

 

 

הערה:

  1. חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא  תשלום שכ"ל).

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

 

שנה א' - בסיס

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1011

הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

 

 

 

 

0349.1303

מבוא לתכנון עירוני ואזורי [18]

4

 

4

 

0349.1606

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

2

 

2

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ [3]

4

 

4

 

0349.1817

סטטיסטיקה לגאוגרפים

3

2

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1407

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

4

 

4

 

0349.1503

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

4

 

4

 

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

2

1

3

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

סטטיסטיקה לגאוגרפים

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 11

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

 

שנים ב'- ג'

 

שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע (13 ש"ס)

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2020

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב')

2

 

2

 

0349.2409

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') [2]

2

 

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים

 

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2400

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

4058.0910

סוגיות אקולוגיות בהשפעות האדם על הסביבה (שנה ג')

2

 

2

פרקים נבחרים באקולוגיה

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

 

קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

 

יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 6 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 18ש"ס.

 

סמסטר א'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2862

מודלים של תהליכים גאוגרפיים במרחב-זמן [8]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

סטטיסטיקה

0349.2918

חישה מרחוק

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

0349.2935

חישה מרחוק בסביבה אורבנית [6] [8]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

 

 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2748

שינויי אקלים

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2670

מטאורולוגיה סינופטית [8]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2544

אזורי אקלים [8]

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2300

אקלים א"י [8]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2913

הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2245

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה [6],  [8]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2477

גאוגרפיה רפואית וסביבה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2178

חופי הים התיכון של ישראל

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 

 

 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2464

מורפולוגיה עירונית

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2264

עיור, ערים, עירוניות

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2527

תכנון עירוני [6]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני),

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2478

סוגיות בתכנון תחבורה [8]

2

 

2

 

0349.2118

גאוגרפיה כלכלית [8]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2929

גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה [6]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2166

ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי [6] [8]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2530

חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [8]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [6]

2

2

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2267

יישומי ממ"ג ותכנון [6]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2870

קרקעות ישראל [6]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 

 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2860

יחסי גומלין בין קרקע וסביבה [8]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

קרקעות ישראל

0349.2292

גאופוליטיקה של מזה"ת

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2121

גאופוליטיקה של מים [8]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2880

גבולות ישראל [8]

2

 

2

 

0349.2135

מי שתייה, סניטציה והיגיינה

2

 

2

 

0349.2266

טיפול בפסולת בישראל  [6] [16]

2

 

2

 

0349.2551

ניהול משאבי מים תחת תנאים כרוניים של מחסור, אתגרים ופתרונות: המקרה של קליפורניה וישראל [19]

Living under chronic conditions of water shortage - challenges and solutions: the case of California & Israel

2

 

2

 

 

 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2345

עיר ופרבר

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2134

בריאות, מקום וחברה [8]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2160

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית

2

 

2

מורפולוגיה עירונית

0349.2268

העיר ואיכות הסביבה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

קורסי בחירה מלימודי סביבה, יש לקחת קורס אחד לפי בחירה 2 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

2

 

0910.1100

מבוא לאקו פילוסופיה

2

 

2

 

0910.1222

העולם סביבנו

2

 

2

 

 

 

 

שנה ג'

 

יש לבחור סמינריון אינטגרטיבי אחד מתוך הרשימה (4 ש"ס)

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3003

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני וחישה מרחוק

4

 

4

מבוא לגאואינפורמטיקה א'+ב',

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3004

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני, תשתיות מים ושפכים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

 


 

[1]   חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

[2]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[3]   קורס משותף לתלמידי ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה). 

[4]    החל משנה"ל תשפ"א הקורס סטטיסטיקה לגאוגרפים ישוקלל בהיקף 5 ש"ס (3 ש"ס שיעור + 2 ש"ס תרגיל).

[5]   החל משנה"ל תשפ"א המבוא לגאואינפורמטיקה ב' ישוקלל בהיקף 3 ש"ס (2 ש"ס שיעור + 1 ש"ס תרגיל).

[6]   מוכר לתואר שני.

[7]    שם קודם בידיעון: יסודות הגאוגרפיה העירונית.

[8]    לא יילמד בתשפ"ב.

[9]    מוכר לתואר שני.

[10]   מוכר לתואר שני.

[11]   לא יינתן בתשפ"ב.

[12]   מוכר לתואר שני.

[13]   לא יינתן בתשפ"ב.

[14]   קורס סיורים – יינתנו בין 3 - 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

[15]   לא יינתן בתשפ"ב.

[16]   קורס סיורים: יתקיימו 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים. במידה ולא ניתן יהיה לקיים סיורים הקורס יתקיים כמפגש שבועי בהתאם למועד הקורס.

[17]   כולל ימי סיור.

[18]   קורס מקוון כולל מספר פגישות פרונטליות.

[19]   קורס מקוון באנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>