מסלול מצטיינים - תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

עודכן: 30.09.2021

 

 (שעות לימוד ושקלול: 65 ש"ס)

​​

הוספת קורסים במסגרת "שאר רוח" תלויה בחוג הנוסף.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

יש לברר בנפרד במזכירות החוג האם ובאיזה היקף חלה חובת שעות שאר רוח עם שילוב של חוג מחוץ לפקולטה למדעים מדויקים.

 

 

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

החוג מציע מסלול לימודים לתלמידים מצטיינים החל מהשנה השנייה ללימודים בחוג, במסלול דו-חוגי. המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים המעוניינים בהמשך לימודים במסלול מחקרי לתארים מתקדמים.

 

מועמדים למסלול המצטיינים נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:

  1. ממוצע 90 ומעלה בסיום חובות שנה א' בחוג (במסלול המצטיינים הדו-חוגי, ועדת ההוראה תשקול בחיוב ממוצע מעבר נמוך מ-90 בחוג השני ובלבד שלא ירד מתחת ל-85). 

  2. ראיון קבלה.

  3. המלצה של חבר סגל בכיר בחוג לגאוגרפיה שישמש כמנחה האישי.

 

קורסים ייחודיים לתוכנית ותנאי מעבר משנה ב' לשנה ג' במסגרת תוכנית המצטיינים:  

הלימודים כוללים 2 קורסים ייחודיים (בהיקף של 8 ש"ס) המשלבים עבודה יחידנית עם המנחה על פני כל השנה, הגשת עבודה מסכמת בכל קורס המוגדר כפרויקט מחקר בהתאם להנחיות המנחה  ומפגשים של כלל תלמידי תוכנית המצטיינים עם מרכז התוכנית והצגת המחקר. מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בהמלצת המנחה ועמידה בממוצע ציונים 90 ומעלה. 

 

הקורסים הייחודיים הם:

  1. שנה ב' - עקרונות בבניית פרויקט מחקר (4 ש"ס)

  2. שנה ג' - פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (4 ש"ס)

 

תלמידי המסלול רשאים להמיר שיעורי בחירה בשיעורים מכלל הפקולטות בקמפוס ובשיעורים מקורסי התואר השני בחוג (בהמלצת המנחה ובאישור ועדת ההוראה).

 

מסלול המצטיינים יצוין בגיליון הציונים בלבד. 

 

לתלמידים שמתעתדים ללמוד תואר שני, מומלץ ללמוד סמינריון אינטגרטיבי בהתאם למסלול הלימודים שבו יהיו מעוניינים לבחור לתואר שני.

 

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד משני החוגים הללו (בהתאם לדרישות הקבלה לכל אחד מהחוגים) אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

 

 

מבנה תוכנית הלימודים במסלול מצטיינים - תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם:

 

שעות ללימוד ושקלול: 65 ש"ס

 

שנה א' - בסיס

הדרכה בספריה - חובה

מבואות - 6 קורסים (21 ש"ס )

סטטיסטיקה - קורס אחד (5 ש"ס)

 

שנה ב'

עקרונות בבניית פרויקט מחקר (בתחום ההתמחות) - קורס אחד (4 ש"ס)

 

שנים ב' / ג' - קורסי חובה תומכים בכל גופי הידע:

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מיומנויות בכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

פרקים נבחרים באקולוגיה (אקולוגיה א') (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

סוגיות אקולוגיות בהשפעות האדם על הסביבה (אקולוגיה ב') (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

 

שנים ב' / ג'

שיעורי מיומנות (4 ש"ס בכל  תחום ידע) - 12 ש"ס 

שיעורי בחירה מלימודי סביבה - 2 ש"ס

 

שנה ג'

סמינריון אינטגרטיבי - קורס אחד (4 ש"ס)

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (בתחום ההתמחות) - קורס אחד (4 ש"ס)

 

 

 

 

 

 

מסלול מצטיינים - תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

 

שנה א' – בסיס

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1011

הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

 

 

 

 

0349.1303

מבוא לתכנון עירוני  ואזורי [19]

4

 

4

 

0349.1606

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

2

 

2

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ [3]

4

 

4

 

0349.1817

סטטיסטיקה לגאוגרפים

3

2

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1407

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

4

 

4

 

0349.1503

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

4

 

4

 

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

2

1

3

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

סטטיסטיקה לגאוגרפים

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 11

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב' – שיעור חובה לתוכנית המצטיינים

 

סמסטר א' + ב' – (שנתי)

 

עקרונות בבניית פרויקט מחקר - קורס אחד על פי תחום ההתמחות (4 ש"ס)

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2480

עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום הסביבה הפיזית

4

 

4

 

0349.2481

עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום גאו-אינפורמטיקה

4

 

4

 

0349.2482

עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום תכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

 

 

 

שנים ב' – ג'

 

שיעורי חובה תומכים בכל גופי בידע (13 ש"ס)

 

סמסטר א' – קורסי חובה

 

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2020

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב')

2

 

2

 

0349.2409

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') [2]

2

 

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים

 

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2400

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

0910.4058

סוגיות אקולוגיות בהשפעות האדם על הסביבה (אקולוגיה ב') (שנה ג')

2

 

2

פרקים נבחרים באקולוגיה

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

 

קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

 

יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 4 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 12 ש"ס.

 

סמסטר א'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2862

מודלים של תהליכים גאוגרפיים במרחב-זמן [5] [7]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

סטטיסטיקה

0349.2918

חישה מרחוק

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

0349.2935

חישה מרחוק בסביבה אורבנית [5],  [7]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

 

 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2748

שינויי אקלים

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2670

מטאורולוגיה סינופטית [7]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2544

אזורי אקלים [7]

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2300

אקלים א"י [7]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2913

הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2245

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה [7]

2

 

2

 

0349.2477

גאוגרפיה רפואית וסביבה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2178

חופי הים התיכון של ישראל

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 
 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2464

מורפולוגיה עירונית

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2264

עיור, ערים, עירוניות

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2527

תכנון עירוני [5]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני),

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2478

סוגיות בתכנון תחבורה [7]

2

 

2

יסודות הגאוגרפיה הכלכלית

0349.2118

גאוגרפיה כלכלית [7]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2929

גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה [5]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 
 

סמסטר ב'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2166

ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי [5],  [7]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א' וחישה מרחוק

0349.2530

חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [5] [7]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [5]

2

2

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2267

יישומי ממ"ג ותכנון [5]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2870

קרקעות ישראל [5]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 
 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2860

יחסי גומלין בין קרקע וסביבה [5] [7]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

קרקעות ישראל

0349.2292

גאופוליטיקה של מזה"ת

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2121

גאופולטיקה של מים [7]

2

 

2

 

0349.2880

גבולות ישראל [7]

2

 

2

 

0349.2135

מי שתייה, סניטציה והיגיינה

2

 

2

 

0349.2266

טיפול בפסולת בישראל [5],  [17]

2

 

2

 

0349.2551

ניהול משאבי מים תחת תנאים כרוניים של מחסור, אתגרים ופתרונות: המקרה של קליפורניה וישראל [20]

Living under chronic conditions of water shortage - challenges and solutions: the case of California & Israel

2

 

2

 

 

 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2345

עיר ופרבר

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי,

יסודות הגאוגרפיה העירונית או עיור, ערים, עירוניות

0349.2134

בריאות, מקום וחברה [7]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2160

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית

2

 

2

מורפולוגיה עירונית

0349.2268

העיר ואיכות הסביבה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

קורס בחירה מלימודי סביבה, קורס אחד לפי בחירה 2 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

2

 

0910.1100

מבוא לאקו פילוסופיה

2

 

2

 

0910.1222

העולם סביבנו

2

 

2

 

 
 

 

שנה ג'

 

יש לבחור סמינריון אינטגרטיבי מתוך הרשימה (4 ש"ס)

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3003

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני וחישה מרחוק

4

 

4

מבוא לגאואינפורמטיקה א'+ב',

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3004

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני, תשתיות מים ושפכים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

פרויקט מחקר עיוני - יישומי

 

סמסטר א' + ב' (שנתי)

 

קורס אחד חובה על פי תחום ההתמחות (4 ש"ס)

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3220

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' בתחום סביבה פיזית

4

 

4

 

0349.3221

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' בתחום גאו-אינפורמטיקה

4

 

4

 

0349.3222

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' בתחום תכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

 

 

 


 

[1]    חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

[2]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[3]   קורס משותף לתלמידי ביה"ס למדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה).

[4]   החל משנה"ל תשפ"א הקורס סטטיסטיקה לגאוגרפים ישוקלל בהיקף 5 ש"ס (3 ש"ס שיעור + 2 ש"ס תרגיל). 

[5]   מוכר לתואר שני.

[6]   שם קודם בידיעון: יסודות הגאוגרפיה העירונית.

[7]    לא יילמד בתשפ"ב.

[8]    מוכר לתואר שני.

[9]    מוכר לתואר שני.

[10]   מוכר לתואר שני.

[11]   לא יילמד בתשפ"ב.

[12]   קורס סיורים – יינתנו בין 3 - 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

[13]   לא יילמד בתשפ"ב.

[14]  מוכר לתואר שני.

[15]  החל משנת תשפ"א הקורס מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' ישוקלל בהיקף 3 ש"ס (2 ש"ס + 1 ש"ס). 

[16]  שם קודם: מודלים מתמטיים בגאוגרפיה.

[17]  קורס סיורים: יתקיימו 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים. במידה ולא ניתן יהיה לקיים סיורים הקורס יתקיים כמפגש שבועי בהתאם למועד הקורס.

[18]  הקורס כולל ימי סיור.

[19]  קורס מקוון כולל מספר פגישות פרונטליות.

[20]  קורס מקוון באנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>