תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" - .M.A בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי

עודכן: 30.09.2021

בשיתוף עם בית ספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי

(מסלול חדש החל משנה"ל תשפ"א)

 

(שעות לימוד: 28 ש"ס במסלול מחקרי ו-36 ש"ס במסלול עיוני)

 

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

המסלול הבין-תחומי התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני - אזורי בשיתוף עם בית הספר לאדריכלות הנו מסלול לימודים חדש החל משנת תשפ"א המציע שילוב בין התכנים הנלמדים בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם בביה״ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ והתכנים הנלמדים בביה״ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי בפקולטה לאמנויות.

 

מטרת ההתמחות היא ליצור מסגרת לימודים חדשנית שתקשר בין מקצועות הגאוגרפיה, התכנון העירוני והגאואינפורמטיקה לבין מקצועות האדריכלות והעיצוב העירוני ותאפשר לימודים אינטגרטיביים.

 

החידוש במסלול זה הוא באפשרות ללמוד לימודים אקדמיים תיאורטיים ומעשיים בתכנון ועיצוב עירוני ואזורי שהם אינטרדיציפלינרים, רחבים ומקיפים יותר מאשר מתאפשר כיום, ומגשרים בין תחומי עשייה ודעת המשולבים בדרכים רבות בפרקטיקה. 

 

תואר במסלול זה יאפשר רישום בפנקס המתכננים של איגוד המתכננים בישראל.

 

שם התואר המעונק: "מוסמך אוניברסיטה" (M.A) בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני – אזורי.

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות. חלק מהקורסים אינם מתקיימים כל שנה.

 

לימודי השלמה עד 10 ש"ס  (בהתאם לרקע האקדמי של המועמד [1])

 

יש לקחת אחד משני הקורסים הבאים:

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.1303

מבוא לתכנון עירוני ואזורי [7]

4

 

0881.3128

מבוא לעיצוב עירוני

3

 

 
 

 בנוסף יש חובה לקחת את הקורס הבא:

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות 

3

 

 

 

 

מבנה תוכנית הלימודים:

 

 

המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)

המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)

שיעור חובה

 6 ש"ס

 6 ש"ס

שיעורי ליבה

 6 ש"ס

 10 ש"ס

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות

 4 ש"ס

 4 ש"ס

פרויקט יישומי

 8 ש"ס

 8 ש"ס

שיעורי בחירה והתמחות מאדריכלות (כולל סמינריונים)*

 4 ש"ס

 8  ש"ס 

סמינר מחלקתי 2  סמסטרים

נוכחות חובה

 נוכחות חובה

סה"כ

28 ש"ס

36 ש"ס

 
 

* חובה לקחת לפחות 4 ש"ס במסלול המחקרי או 8 ש"ס במסלול העיוני מקורסים המוצעים על ידי ביה"ס לאדריכלות. ניתן לקחת יותר.

 

במסלול המחקרי הכולל עבודת גמר, יש לבחור מנחה. המנחה יכול להיות מהחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם או מביה"ס לאדריכלות, בתנאי שהוא רשאי להנחיות סטודנטים לעבודת גמר.

 

 

 

פירוט מבנה תוכנית הלימודים בהתמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני - אזורי


סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4699

זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית

2

 

0881.6032

קולוקוויים באדריכלות

 

לא ייחשב במניין השעות לתואר. אחת לשבוע.

0881.6044

תאוריות אורבניות

2

מבוא לעיצוב עירוני

0349.4522

חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים

2

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4288

סמינר מחלקתי

 

לא ייחשב במניין השעות לתואר. אחת לשבועיים.

 
 
 
 

שיעורי ליבה

 

יש לבחור 10-6 ש"ס בהתאם למסלול הלימודים

(ניתן לקחת שיעור ליבה כסמינריון)

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                        שם הקורס      

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4899

ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון

4

מבוא לתכנון עירוני ואזורי.

0349.4625

תכנון תואם אקלים וסביבה

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב.

0349.4867

תיאוריות בתכנון: מורכבות, אינפורמציה והעיר

2

מבוא לתכנון עירוני ואזורי.

0881.6041

ערים חכמות

4

תאוריות אורבניות,

קורס מתודולוגי במקביל

 
 
 
 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4236

זהויות, תכנון והעיר הנאו ליברלית

2

מבוא לתכנון עירוני ואזורי.

0349.4255

היסטוריה עירונית בראי התכנון

2

מבוא לתכנון עירוני ואזורי.

0349.4235

תכנון אזורי ומטרופוליני [4]

2

מבוא לתכנון עירוני ואזורי.

0881.6011

פוליטיקה של תכנון ופיתוח עירוני

4

תאוריות אורבניות.

0881.6045

כלכלה למתכננים

2

 

 
 
 
 

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות

 

יש לבחור קורסים בהיקף 4 ש"ס.

במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות קורס אחד מהקורסים המסומנים בכוכבית, במהלך התואר.

במסלול ללא תזה יבחרו התלמידים בקורסים בהיקף 4 ש״ס מכלל רשימת הקורסים.

 
 
 

סמסטר א'

מס' הקורס

                        שם הקורס      

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4244

ניתוח טופולוגי - מרחבי של סביבה עירונית *

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות.

0349.4842

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות*   [3] [5]

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.4511

מיומנות בתכנון [3]

4

מבוא לתכנון עירוני ואזורי, תכנון עירוני

0881.6042

כתיבה אקדמית ושיטות מחקר באדריכלות *

4

 

 
 
 

סמסטר ב'

מס' הקורס

                        שם הקורס      

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [6]

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב'

0349.4626

סדנה בתכנון תואם אקלים וסביבה

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0881.6048

פרקטיקה בתכנון פרויקט תשתית לאומית: תחבורה ואנרגיה [3]

2

 

0881.6046

תכניות בניין עיר: לקרוא ,ליצור, להבין ולהגיב

2

תאוריות אורבניות.

 
 
 
 

פרויקטים יישומיים

(8 ש"ס) 

נושאי הפרויקטים עשויים להשתנות משנה לשנה.

 
 
 

קנ"מ מטרופוליני/עירוני

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4865

פרויקט יישומי: שיטות מדידה בתכנון [3]

4

(סמ' א')

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב',

זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית

0349.4399

פרויקט יישומי: תכנון תנועה ושימושי קרקע בסביבה עירונית

4

(סמ' ב')

ניתוח טופולוגי - מרחבי של סביבה עירונית

0881.6047

פרויקט יישומי: תכנון ועיצוב עירוני: שילוב בין קני מידה שונים

4

(סמ' ב')

 
 
 

קנ"מ שכונתי

 

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4333

פרויקט יישומי: מסלולים בהתחדשות עירונית

4

(סמ' א')

0349.4853

פרויקט יישומי: תכנון ושיוויון מרחבי

4

(סמ' ב')

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

הערות:

  1. סמינר מחלקתי: בסמסטר א׳ ישתתפו הסטודנטים בקולוקוויום של ביה"ס לאדריכלות ובסמסטר ב׳ ישתתפו הסטודנטים בסמינר מחלקתי בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם. השתתפות זו הינה חובה ואינה באה לידי ביטוי בתוספת של ש"ס לתואר.

  2. שיעורי בחירה: להשלמת מכסת השעות לתואר יש לקחת קורסים מאדריכלות (0881) הרשומים בתוכנית: במסלול עם תזה - לפחות 4 שעות. במסלול ללא תזה - לפחות 8 שעות. ניתן לקחת גם יותר שעות מהקורסים המוצעים מטעם ביה"ס לאדריכלות באישור ועדת ההוראה.

  3. סמינריונים: במסלול עם תזה - סמינריון אחד. במסלול ללא תזה - 2 סמינריונים (בהנחיית מרצים שונים).

 

 

 

 


 

[1]    מי שלמד תואר ראשון בגאוגרפיה או אדריכלות ישלים את הקורסים המופיעים ברשימה במידה ולא למד אותם במסגרת תואר ראשון. מי שלמד תואר ראשון אחר מחויב בלימוד שלושת הקורסים ובכפוף להחלטות ועדת קבלה.

[2]   שיעור + תרגיל: שיעור בהיקף 2 ש"ס ותרגיל בהיקף 1 ש"ס (סה"כ 3 ש"ס).

[3]   לא יילמד בתשפ"ב.

[4]   קורס חובה להכרה על ידי איגוד המתכננים ורישום בפנקס המתכננים.

[5]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[6]   קורס מתואר ראשון המוכר בתואר שני.

[7]   קורס מקוון כולל מספר פגישות פרונטליות.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>