תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובמדעי המחשב

עודכן: 12.08.2021

 

 (שעות לימוד: 159-157 ש"ס, מתוכן 86-84 ש"ס במדעי כדור הארץ ו-73 ש"ס במדעי המחשב)

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

מספר המקומות בתוכנית זו מוגבל, והקבלה לתוכנית מותנית בעמידה בדרישות הקבלה לתוכנית הלימודים במדעי המחשב. 

 

בנוסף ללימודי החובה ניתן לבחור בחוג לגאופיזיקה קורסים לפי תחומי המחקר בחוג: גאופיזיקה, מדעי האטמוספירה ומדעים פלנטריים.

 

לתלמידים שמתעתדים ללמוד תואר שני באחד מהתחומים לעיל, מומלץ ללמוד את המבואות והקורסים בתחום זה.

 

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד משני החוגים הללו, אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובמדעי המחשב

 

שנה א'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1100

אלגברה לינארית לפיזיקאים [1]

3

1

4

 

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים1 [1]

3

1

4

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים 1

4

3

7

 

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

6

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ [5]

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 31

סה"כ שעות משוקללות: 31

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

 מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה[2]

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

6

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2  במקביל,

יחסות פרטית במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

2

פיזיקה קלאסית 1

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 ‏ 1

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

6

 

0341.1206

מבוא לגאופיזיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה 3

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 29

סה"כ שעות משוקללות: 29

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

4

פיזיקה קלאסית 1,  

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.2000

מעבדת שדה בגאולוגיה (הקורס יתקיים במרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0365.2302

חקר ביצועים 1  1

4

 

4

חדו"א 1א,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0368.2157

תוכנה 1

4

 

4

 מבוא מורחב למדעי המחשב

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה [3]

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2301

מבוא למערכת השמש

4

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה [1]

3

1

4

 

0341.2008

מבוא לאנליזה נומרית

3

1

4

חדו"א 1א,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מחשבים לפיזיקאים

0368.2158

מבני נתונים

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב,

תוכנה 1 במקביל,

הסתברות וסטטיסטיקה במקביל,

מתמטיקה בדידה

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

4

תוכנה 1 או במקביל

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית - מוצקים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

חדו"א 1א,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3014

מבוא לדינמיקה לא לינארית ותורת הכאוס

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מכניקת רצף גאופיזית – זורמים,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

4

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה 1 [8]

2

 

2

תוכנה 1,

מבני נתונים

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מבוא להסתברות או קורס דומה

0341.3214

עיבוד אותות גאופיזיים

3

 

3

מבוא לגאופיזיקה,

מחשבים לפיזיקאים,

מבוא לאנליזה נומרית

0341.3207

גאודינמיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2

 

סה"כ שעות לימוד: 19

סה"כ שעות משוקללות: 19

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

4

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה,

0368.35xx

סדנה + מעבדה במדעי המחשב

2

3

5

 

XXXX.0368

קורס בחירה במדעי המחשב [9]

3

 

3

 

0341.2006

טקטוניקה ואנליזה גאודטית

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ ומבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף - מוצקים

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

 

4

חדו"א 1א,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שניים מבין: מבוא לגאופיזיקה,

מבוא למדעי האטמוספירה

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

רשימת קורסי בחירה במדעי כדור הארץ שנים ב' ו-ג'

 

יש לבחור ארבעה קורסים  (11 ש"ס – 13 ש"ס) בהתאם לטבלה המפורטת:

יש לבחור לפחות שני קורסים (5 ש"ס – 6 ש"ס) בשנים ב' או ג' מבין הקורסים הבאים בהתאם לדרישות קדם.

 

קורסי בחירה סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3106

מבוא ללוויינות

2

 

2

מבוא למערכת השמש

 

 

קורסי בחירה סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מכניקת הרצף - זורמים,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

 

3

גיאודינמיקה,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף - מוצקים במקביל

 
 

יש לבחור שני קורסים (7-6 ש"ס) בשנים ב' או ג' מבין הקורסים הבאים בהתאם לדרישות קדם.

 

קורסי בחירה סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2221

מבוא לכימיה

4

 

4

 

0341.3211

דינאמיקה של מערכות סינופטיות

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מבוא למטאורולוגיה דינמית

0341.3245

פיזיקה של כוכבים

3

 

3

חדו"א 1א,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

 

0341.3019

פלנטות מחוץ למערכת השמש

3

 

3

מבוא לאסטרופיזיקה

 
 

 

קורסי בחירה סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3205

שיטות סייסמיות

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

מבוא לעיבוד אותות סייסמיים

0341.3013

אקלים בעידן של התחממות גלובלית [15]

3

 

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית,

מבוא למדעי האטמוספירה,

פיזיקה של האטמוספירה

0341.3018

סכנות טבע [3]

 

3

 

3

שניים מתוך: מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא למדעי האטמוספירה,

0341.4009

פיזיקה של שביטים [10]

3

 

3

מבוא לאסטרופיזיקה

 

 

 


 

[1]    הקורס ישוקלל במסגרת השעות במדעי המחשב.

[2]    הקורס מקביל לקורס פרקים בפיזיקה קלאסית שנלמד בשנים עברו.

[3]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[4]   השם הקודם במערכת - "מכניקה מסלולית בסיסית" ונוספה שעה כי נוסף פרק מקורס שירד - "כדור הארץ כפלנטה".

[5]   הקורס יתקיים בזום.

[6]   השם הקודם - "גאולוגיה סטרקטורלית".

[7]  השם הקודם במערכת: "מבוא לתורת הכאוס".

[8]   + 2 ש"ס תרגיל - רשות

[9]   מתוך קורסי הבחירה של מדעי המחשב, כפי שמפורט בתוכנית החד-חוגית במדעי המחשב.

[10]  לתלמידי שנה ג' ולתואר שני.

[14]   השם הקודם - "גאולוגיה סטרקטורלית".

[15]   השם הקודם - "תורת האקלים".


 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>