תוכנית לימודים דו-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים וכלכלה במסלול למדעי המידע

עודכן: 27.07.2021

 

שעות לימוד: 127 ש"ס (לשקלול: 126 ש"ס) מתוכם 67 ש"ס (לשקלול 66) בסטטיסטיקה בלבד + 60 ש"ס בכלכלה

 

נתוני עתק (Big Data) - בסיסי נתונים גדולים מצטברים ונעשים נגישים במגוון רחב של תחומים רלוונטיים לכלכלה:

מידע על עסקאות, מידע פיננסי, מידע רפואי, מידע גיאוגרפי, נתוני אקלים, מידע אודות תהליכי ייצור, מידע אודות אוכלוסיות ומערכות ממשל, מידע מוניציפלי אודות המרחב העירוני, מידע אודות תחבורה ודפוסי השימוש בה, מידע אודות שימוש בכלים דיגיטליים ואודות מיקום משתמשים, מידע טקסטואלי מרשת האינטרנט וקורפוסים אחרים, מידע אודות דפוסי חיפוש ושימוש במידע, וידאו, תמונות, פוסטים, ושיתופים מרשתות חברתיות, הן רק מספר דוגמאות.

 

מסלול מדעי המידע, במסגרת תואר ראשון דו חוגי בכלכלה, סטטיסטיקה וחקר ביצועים, יקנה ידע בתחום הכלכלה והסטטיסטיקה בדגש על נושא מדעי המידע.

מדעי המידע (Data Science) הוא תחום הצובר תאוצה רבה בשנים האחרונות, העוסק במגוון הכלים הדרוש לניתוח ולהפקת תובנות מנתונים.

ניתוח משמעותי של נתונים מורכבים דורש הבנה טובה של כלים סטטיסטיים ומתמטיים לעיבוד ולניתוח נתונים, לצד כלים מתקדמים על מנת להבחין בין מתאם לבין סיבתיות.

 

המסלול מיועד לתלמידים בעלי נטייה לחשיבה כמותית, ומשלב לימודים של מבואות במתמטיקה, שיטות בסטטיסטיקה, אלגוריתמים של חקר ביצועים וכלכלה, ויישומים של שיטות אלה בתחומים שונים, לרבות בעבודה מעשית עם נתונים. 

 

 

 

 

המשך הלימודים יותנה בעמידה בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב'.

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים וכלכלה במסלול למדעי המידע

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1101

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים [2]

3

1

 

 

0365.1800

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים

3

1

 

 

0366.1119

אלגברה לינארית 1ב'

3

2

 

 

0366.1121

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'[1]

4

2

 

 

1011.1102

יסודות הכלכלה

3

2

 

 

 

סה"כ כלכלה: 9

סה"כ סטטיסטיקה: 15

 

 

סה"כ שעות לימוד: 24

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1813

מבוא לסטטיסטיקה [1]  [2]

3

2

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה. ניתן ללמוד במקביל

0366.1122

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

 

חדו"א 1ב',

אלגברה לינארית 1ב (במקביל)

0366.1120

אלגברה לינארית 2ב'

3

1

 

אלגברה לינארית 1ב'

1011.2110

המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית

2

 

 

לימוד בעבר או במקביל של יסודות הכלכלה וחדו"א 1ב

1011.2103

מיקרו כלכלה א מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

3

2

 

ציון עובר ביסודות הכלכלה - לא יאוחר ממועד ב',

נבחן בחדו"א 1,

לימוד במקביל של חדו"א 2

 

סה"כ כלכלה: 12

סה"כ סטטיסטיקה: 10

 

 

סה"כ שעות לימוד: 22

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים במקביל,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

0365.3109

מודלים סטטיסטיים ב’

3

1

 

מודלים סטטיסטיים א

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0365.2100

הסתברות למדעים

3

2

4

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

1011.2109

מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

3

2

 

ציון עובר חדו"א 1ב'+ 2ב'

לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

1011.2102

מאקרו  כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

3

1

 

ציון עובר בחדו"א 1ב' ו-2ב',

לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

לימוד בעבר או במקביל של המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית ומיקרו כלכלה ב'

1011.2104

מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

3

2

 

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',

חדו"א 1ב' + 2ב',

מבוא להסתברות

לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב'

1011.2105

מאקרו כלכלה ב' מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

3

1

 

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',

חדו"א 1ב' + 2ב',

מבוא להסתברות,

לימוד בעבר וזכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'

1011.2106

מבוא לאקונומטריקה

4

2

 

ציון עובר במבוא להסתברות לכלכלנים א' + ב',

חדו"א 1ב',

נבחן בחדו"א 2ב',

לימוד בעבר או במקביל של מיקרו כלכלה א'

 

סה"כ כלכלה: 24

סה"כ סטטיסטיקה: 17 (משוקלל: 16)

 

 

סה"כ שעות לימוד: 41

סה"כ שעות משוקללות: 40

 

 

שנה ב' ו-ג' סטטיסטיקה

 

שנה ג' כלכלה

 

סמסטר א + ב - קורסי חובה בסטטיסטיקה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

2

 

מבוא לסטטיסטיקה,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית [6]

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0365.3211

או

0365.3344

 

 

או

0365.3421

סמינר בהסתברות      

או

סמינר בסטטיסטיקה [5]

 

 

או

סמינר בחקר ביצועים [5]

2

 

2

 

 

 

2

 

 

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

מודלים סטטיסטיים א’

 

 

חקר ביצועים 1

 

סה"כ סטטיסטיקה: 12

 

 

קורסי סטטיסטיקה - חובה במסלול

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1ב'

0365.3130

מבוא ללמידה סטטיסטית

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

מודלים סטטיסטיים א׳

0365.2303

מבנה נתונים ואלגוריתמים

3

1

 

מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב או מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים,

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות (במקביל),

חקב"צ 1 או מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים במקביל

 

סה"כ חובה במסלול סטטיסטיקה: 10

 

 

קורסי כלכלה שנה ג - חובה במסלול

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

1011.3193

כלכלה בעולם ה- Big Data

3

 

 

כל קורסי החובה של שנה א',

ציון עובר במבוא לאקונומטריקה

1011.3568

סמינר ייעודי חדש למסלול

4

 

 

ציון עובר בכל קורסי החובה

 

בחירה מאשכול קורסים בתחום מדעי הנתונים מיחידות אחרות באוניברסיטה

5

 

 

 

 
 
סה"כ חובה במסלול כלכלה: 12
 
 
 

סה"כ שעות לימוד: 34

סה"כ שעות משוקללות: 34

 

 

קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.XXXX

קורס בחירה בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

3

 

 

חובה ללמוד קורס באנגלית, אם לא נלמד בכלכלה

XXX.1011

קורסי בחירה בכלכלה

3

 

 

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א' + דרישות יחודיות לכל קורס - פירוט ברשימת קורסי הבחירה

חובה קורס באנגלית, אם לא נלמד בסטטיסטיקה

 

סה"כ שעות לימוד: 6

סה"כ שעות משוקללות: 6

 

 

 

לסטודנטים יוצע אשכול בחירה של קורסים שאינם מוצעים לסטודנטים במסלול הדו-חוגי הרגיל. אשכול זה יכלול:

 

קורסים למוסמך בכלכלה:

  • אקונומטריקה  למוסמך א' - 4 ש"ס

  • אקונומטריקה למוסמך ב' - 4 ש"ס

  • תיאוריה מיקרו כלכלית - 6 ש"ס

 

קורסים מחוגים אחרים  באוניברסיטה (באישור היחידות), כמפורט להלן:

  • 1221.7024 כריית מידע עסקי - הפקולטה לניהול (על בסיס מקום פנוי) - 3 ש"ס

  • 1221.7023 ניסויים עסקיים דיגיטליים מקוונים - הפקולטה לניהול (על בסיס מקום פנוי) - 2 ש"ס

  • 0349-1606 מבוא לגיאואינפורמטיקה א' - מדעים מדויקים/גיאוגרפיה וסביבת האדם (על בסיס מקום פנוי) - 2 ש"ס

  • 0571.2120 תכנון מערכות בסיסי נתונים - הנדסה/הנדסת תעשייה (3 מקומות) - 4 ש"ס (משקל 3.5 ש"ס)

 

 


[1]    בדרישות הקדם קורסי החובה מוצגים בשמם המקוצר.

[2]    "מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים" "ו"מבוא לסטטיסטיקה", יחשבו במכסת שעות התואר בכלכלה והציון ישוקלל בציון התואר בכלכלה.

[5]   הסמינר ינתן בשפה האנגלית.

[6]   מומלץ ללמוד קורס זה בשנה ב'.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>