תוכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה שימושית וסטטיסטיקה להייטק

עודכן: 02.08.2021

 

(שעות לימוד: 137-135 ש"ס, לשקלול 134 ש"ס)

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

תוכנית לימודים זו  שמה דגש על  השכלה מתמטית וסטטיסטית שרלוונטית לתעשייה ולהייטק. תוכנית זו מקנה לסטודנטים השכלה מתמטית וסטטיסטית נרחבת תוך מתן דגש על היבטיה היישומיים והחישוביים, הנדרשים לפתרון בעיות מדעיות בתעשייה ובמחקר. בעיות אלו מתאפיינות ברב תחומיות ופתרונן משלב לעיתים קרובות תיאוריה מתמטית ותיאוריה סטטיסטית יחד עם כלים חישוביים וסטטיסטיים. על כן, תוכנית הלימוד בתוכנית מאפשרת לסטודנטים לקבל בסיס מתמטי וסטטיסטי רחב יחד עם הרקע הנדרש בתכנות ובמתמטיקה חישובית. עם זאת התוכנית בנויה כך שהסטודנטים יוכלו להעמיק בתחומים המעניינים אותם.

 

שם התואר שיוענק הוא "בוגר אוניברסיטה במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים". בגיליון הציונים יצוין שמדובר במסלול דו-חוגי במתמטיקה שימושית וסטטיסטיקה להיי-טק.

 

ציון גמר

עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר, ציון הגמר המורכב מהציונים המשוקללים של כל הקורסים שנדרש התלמיד ללמוד להלן בהתאם לקורסי הבחירה: במתמטיקה (98-95 שעות לימוד), בסטטיסטיקה וחקר ביצועים (40-39 שעות לימוד).

 

הקורסים "מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים" ו"הסתברות למדעים" או "הסתברות למתמטיקאים" ו"מבני נתונים ואלגוריתמים" ישוקללו בציון הגמר בסטטיסטיקה וחקר ביצועים.

 

הקורסים "תכנות 2 – שפת C" ו-"מעבדה מתקדמת בשפת C" ישוקללו בציון הגמר במתמטיקה.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה שימושית וסטטיסטיקה להייטק

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0365.1101

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

3

1

 

 

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [1]

2

1

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 21

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0366.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0365.1813

מבוא לסטטיסטיקה

3

2

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה

ניתן ללמוד במקביל [1]
 

סה"כ שעות לימוד: 27

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2100

הסתברות למדעים

3

2

4

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

 3

 1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א'

0365.2303

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

 

מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב או מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים,

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות (במקביל),

חקב"צ 1 או מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים במקביל

 

0512.1820

תכנות 2 - שפתC  

2

2

3

מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2105

אנליזה נומרית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

 

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

 

חדו"א 3

0366.2813

חישוב מדעי

 4

 1

 

מד"ר 1,  

אנליזה נומרית,

תורת הפונקציות המרוכבות 1

0512.4493

מעבדה מתקדמת בשפת C

3

1

2

תכנות 2 - שפת C ,

מבני נתונים ואלגוריתמים

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 [2]

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 22

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים במקביל,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

2

 

מבוא לסטטיסטיקה, 

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה ,

הסתברות למדעים, או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

0365.3130

מבוא ללמידה סטטיסטית

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

מודלים סטטיסטיים א׳

 

0366.3340

פרויקט במתמטיקה חישובית

3

 

 

חישוב מדעי במקביל,

מד"ר 1

0366.3013

או

0365.3421

או

0365.3344

סמינר במתמטיקה שימושית

או

סמינר בחקר ביצועים   [2]

או

סמינר בסטטיסטיקה   [2]

4

 

2

 

2

 

 

אנליזה נומרית

 

חקר ביצועים 1

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

מודלים סטטיסטיים א'

 

סה"כ שעות לימוד: 26-24

סה"כ שעות משוקללות: 26-24

 

 

סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.xxxx

קורסי בחירה (ראה פירוט למטה)

15

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

קורסי בחירה:

יש לקחת  לפחות שני קורסים מרשימת הקורסים המופיעים תחת "דו-חוגי במתמטיקה וסטטיסטיקה להייטק – קורסי בחירה" ולפחות קורס אחד שמתחיל ב-0365. הדרישות הם נפרדות אבל יכולות לחול על אותו קורס.

כלומר:

  • ניתן לקחת 2 או יותר קורסים מהרשימה, כאשר לפחות אחד מהם מתחיל ב-0365.

  • ניתן לקחת 2 או יותר קורסים מהרשימה, כאשר אף אחד לא מתחיל ב-0365, ועוד קורס בנפרד שמספרו מתחיל ב-0365.

  • השתתפות בקורס לתואר שני (מספר קורס xxxx.4xxxx) דורשת אישור של מרצה הקורס.

  • ניתן לקחת כל קורס בחירה מתקדם במתמטיקה, בסטטיסטיקה ובחקר ביצועים בכפוף לאישור היועץ.

  • בנוסף, באישור היועץ, ובכפוף לאילוצי מקום, שני קורסים ממכסת הקורסים ניתן לקחת בפקולטות לניהול והנדסה.

  • ניתן לקחת קורסי בחירה החל משנה ב'.

 

דו-חוגי במתמטיקה וסטטיסטיקה להייטק – קורסי בחירה

 

קורסים יישומיים

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2304

מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית

3

 

 

חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב,

אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב

0365.3109

מודלים סטטיסטיים ב'

3

1

 

מודלים סטטיסטיים א'

0365.4078

סטטיסטיקה לעידן ה-Big Data

3

 

 

 

0365.3531

חקר ביצועים 2

3

 

 

חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים,

הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים

0372.4003

היבטים מתמטיים בעיבוד אותות דיגיטליים

3

 

 

 

 0372.4520

שיטות מתמטיות לעיבוד וניתוח תמונות

3

 

 

 

0372.4001

שיטות ספקטרליות בעיבוד מידע

3

 

 

 

0365.4150

אופטימיזציה קומבינטורית 2  [6]

3

 

 

 

0365.4125

אופטימיזציה קומבינטורית 1  [7]

3

 

 

 

 0372.4002

מודלים מתמטיים

3

 

 

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

אנליזה נומרית,

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1 (במקביל)

0372.4010

מתמטיקה במימון: נושאים נבחרים ויישומים

3

 

 

 

 
 

קורסים עיוניים

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2106

פונקציות ממשיות

3

 1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א',

חדו"א 3 במקביל

0366.3021

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

3

 1

 

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א', 

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל,

מד"ר 1 במקביל

0366.2140

תורת המספרים

3

 1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א' במקביל

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

 1

 

חדו"א  4,

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

0366.2219

גיאומטריה דיפרנציאלית

3

 1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.3353

שיטות מתמטיות בתורת המשחקים

3

1

 

חדו"א 2א, אלגברה לינארית 2א,

 מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

0366.3360

חשבון וריאציות

3

 

 

חדו"א 2א',

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

0366.3025

מבוא לאנליזה הרמונית

3

 

 

פונקציות ממשיות,

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים במקביל

0366.3267

תורת הגרפים

3

 

 

אלגברה לינארית 1א',

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפיםמבוא להסתברות

0366.3022

מבוא לאנליזה פונקציונלית

3

 1

 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

0365.3308

משחקים שיתופיים

3

 

 

חדו״א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3118

משחקים לא שיתופיים

3

 

 

 מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.4133

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת

3

 

 

תיאוריה סטטיסטית

 

 

 

 

[1]   ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

[2]  הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

[4]  הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>