תוכנית לימודים חד-חוגית במתמטיקה

עודכן: 02.08.2021

 

(123 ש"ס, לשקלול 122 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

התוכנית מקנה לתלמיד ידע מתמטי נרחב והכרת תחומי המתמטיקה השונים הבאים לידי ביטוי בבית הספר (מתמטיקה עיונית, מתמטיקה שימושית, מדעי המחשב, חקר ביצועים  וסטטיסטיקה).

 

התוכנית מאפשרת לתלמיד לימודי התמחות באחת מחמש המגמות הבאות:

 1. מתמטיקה שימושית: מטרת מגמת הלימוד הינה להקנות לסטודנטים השכלה מתמטית נרחבת תוך מתן דגש על היבטיה היישומים והחישוביים של המתמטיקה, הנדרשים לפתרון בעיות מדעיות בתעשייה ובמחקר. בעיות אלה מתאפיינות ברב תחומיות ופתרונן משלב לעיתים קרובות תיאוריה מתמטית עמוקה יחד עם כלים חישוביים וסטטיסטיים. על כן, הלימודים במגמה מאפשרים לסטודנטים לקבל בסיס מתמטי רחב יחד עם הרקע הנדרש במדעי המחשב ובסטטיסטיקה. עם זאת הסטודנטים יוכלו להעמיק בתחומים המעניינים אותם.
   

 2. מתמטיקה עיונית: מגמת לימודים זו מדגישה, מרחיבה ומעמיקה את הידע בקורסים במתמטיקה עיונית.לימודי המתמטיקה העיונית מקנים מגוון רחב ועמוק של רקע מתמטי, אשר אינו מכוון בהכרח ליישומים קונקרטים, גם אם מקנה כלים הרלוונטים להרבה מהם.למשל, תורת ההצפנה המאפשרת רכישה בטוחה באינטרנט מתבססת על כלים תיאורטיים הנלמדים בקורס בתורת המספרים, ותורת היחסות מתבססת על מושגים בסיסיים מקורסי הגאומטריה. תורת ההסתברות היא דוגמה נוספת לתחום תאורטי חשוב הנלמד במגמה, המקנה כלים שהינם בסיסיים בתחומי הכלכלה והמימון.

  יחד עם זאת, יודגש כי אופי קורסי המתמטיקה העיונית הוא תיאורטי מעיקרו, ומדגיש את היכולת לפתח ולהבין תורה עשירה של מבנים מתמטיים מופשטים למדי באופן מדויק וכמותי.
   

 3. מדעי המחשב: מגמת לימודים זו  משלבת לימודי מתמטיקה עם מדעי המחשב. הנושאים הנלמדים כוללים הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו, שפות תכנות וטכניקות תכנות מתקדמות, אלגוריתמים לפתרון בעיות שונות ומודלים מתמטיים למכונות חישוב ושפות.
   

 4. חקר ביצועים: חקר ביצועים הוא ענף מתמטי העוסק בניסוח ובפתרון של מודלים מתמטיים המשמשים כלי עזר בקבלת החלטות ובניצול אופטימלי של משאבים מוגבלים. המסלול מקנה לתלמידים ידע בתחומים המרכזיים של חקר ביצועים.

 5. סטטיסטיקה: מגמת לימודים זו פותחת בפני התלמיד אפשרות לשלב את לימודיו העיוניים במתמטיקה עם כיוון יישומי או מתודולוגי בסטטיסטיקה ובהסתברות. הסטטיסטיקה עוסקת בתהליכי הסקת מסקנות וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות, בשיטות חיפוש והתאמת מודלים לנתונים מורכבים, ובשימוש במודלים מתאימים לצרכי חיזוי.

 

 

כל תלמיד הלומד בתוכנית יבחר מגמת התמחות אחת מתוך חמש המגמות שלעיל, ילמד את קורסי החובה במגמה וישלים את מכסת השעות, במידת הצורך, בקורסי בחירה ובקורסים כלליים. (בקורסים כלליים- 6 שעות לכל היותר). תלמידים במגמת מתמטיקה שימושית ילמדו קורסי חובה כלליים במתמטיקה בהיקף של 64 ש"ס ובנוסף קורסי חובה של המגמה. תלמידים בשאר המגמות ילמדו קורסי חובה בהיקף של 80-78 ש"ס.

 

תלמידים אשר ילמדו במסגרת אחת המגמות, כולל הסמינר המתאים, תצוין מגמת הלימוד ברשומת לימודיהם. אם מגמת הלימוד תהיה מדעי המחשב, חקר ביצועים או סטטיסטיקה תצוין מגמת הלימוד גם בתעודת הגמר.

 

בהמשך מפורטים קורסי החובה במתמטיקה והקורסים הניתנים במסגרת המגמות השונות.

היקף השעות הסמסטריאליות (ש"ס) של קורסים, המועברים בקבוצות שיעור ותרגול נפרדות, מצוין על ידי 2 מספרים, הש"ס של השיעור ואלה של התרגול. לדוגמה:  2+3 פירושו 3 שעות שיעור ו- 2 שעות תרגול.

לעיתים מופיעה המילה "במקביל" בדרישות המוקדמות. הכוונה במקרים אלו, שעל התלמיד לקחת את הדרישה המוקדמת לפני שהוא לוקח את הקורס או במקביל לו. ניתן ללמוד את קורסי הבחירה במהלך כל אחת משנות הלימוד.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית במתמטיקה במגמת מתמטיקה שימושית

 

מטרת מגמת הלימוד הינה להקנות לסטודנטים השכלה מתמטית נרחבת תוך מתן דגש על היבטיה היישומים והחישוביים של המתמטיקה, הנדרשים לפתרון בעיות מדעיות בתעשייה ובמחקר. בעיות אלה מתאפיינות ברב תחומיות ופתרונן משלב לעיתים קרובות תיאוריה מתמטית עמוקה יחד עם כלים חישוביים וסטטיסטיים. על כן, תוכנית הלימודים במגמה מאפשרת לסטודנטים לקבל בסיס מתמטי רחב יחד עם הרקע הנדרש במדעי המחשב ובסטטיסטיקה. עם זאת, הסטודנטים יוכלו להעמיק בתחומים המעניינים אותם.

 

בוגרי הקורסים פונקציות ממשיות ומבוא למרחבי הילברט יכולים לבקש פטור מקורס החובה של התוכנית לתואר שני ״מבוא לאנליזה מודרנית״. סטודנטים המתעניינים במסלול זה מוזמנים להתייעץ עם היועץ לתואר שני בתחילת שנה ג’.

 

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [1]

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 17

סה"כ שעות משוקללות: 17

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 22

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2010

מבוא להסתברות

3

2

 

מבוא לתורת הקבוצות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים,

חדו"א 2א' במקביל,

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 [2]

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2105

אנליזה נומרית 1

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

 

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 21

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2819

פיזיקה למתמטיקאים

4

1

 

חדו"א 3,

מד"ר 1 וחדו"א 4 במקביל

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

 

חדו"א 3

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

1

 

חדו"א 4 במקביל,

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

0366.2813

חישוב מדעי

4

1

 

מד"ר 1,

אנליזה נומרית,

תורת פונקציות המרוכבות 1

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.3021

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים (ניתן לקחת את הקורס בשנה שניה)

3

1

 

אלגברה לינארית 2 א',

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל,

מד"ר 1 במקביל

0366.3098

או

 

0365.2100

הסתברות למתמטיקאים

או

 

הסתברות למדעים (ניתן לקחת את הקורסים בשנה שניה)

3

 

 

3

1

 

 

2

 

 

 

4

מבוא להסתברות,

פונקציות ממשיות,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 במקביל

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.2301

סטטיסטיקה למדעי המחשב

3

1

 

מבוא להסתברות

0366.3340

פרויקט במתמטיקה חישובית

3

 

 

חישוב מדעי במקביל,

מד"ר 1

0366.3013

סמינר במתמטיקה שימושית

4

 

 

אנליזה נומרית

 

סה"כ שעות לימוד: 20-19

סה"כ שעות משוקללות: 19

סה"כ קורסי התמחות : 23

 

 

קורסי התמחות

 

בנוסף לקורסי החובה של המגמה יש ללמוד 23 ש"ס המפורטים לעיל, כאשר מתוכם לפחות 17 ש"ס הם מבין קורסי ההתמחות במתמטיקה שימושית המפורטים לעיל וקורסי תואר שני במתמטיקה שימושית. השתתפות בקורס לתואר שני במתמטיקה שימושית דורשת אישור של מרצה הקורס. את יתר השעות ניתן לבחור מבין קורסי ההתמחות במתמטיקה שימושית או מבין קורסי הבחירה בבית הספר למדעי המתמטיקה, או מתוך הקורסים הניתנים בפקולטה למדעים מדוייקים (באישור יועץ המגמה למתמטיקה שימושית).

 

 

קורסי התמחות לתלמידי מתמטיקה שימושית

 

סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2106

פונקציות ממשיות

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2219

גיאומטריה דיפרנציאלית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2104

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2

3

 

 

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

0366.3353

שיטות מתמטיות בתורת המשחקים

3

1

 

חדו"א 2א,

אלגברה לינארית 2א,

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

0366.3360

חשבון וריאציות

3

 

 

חדו"א 2א',

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

0372.4002

מודלים מתמטיים

3

 

 

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

אנליזה נומרית

0366.3022

מבוא לאנליזה פונקציונלית

3

1

 

מבוא למרחבי הילברט תורת האופרטורים

0366.3025

מבוא לאנליזה הרמונית

3

 

 

פונקציות ממשיות,

מבוא למרחבי הילברט תורת האופרטורים במקביל

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

2

 

מבוא לסטטיסטיקה,

מבוא מורחב למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים במקביל,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0365.4409

אנליזה קמורה ואופטימיזציה 1

3

 

 

 

0365.4414

אלגוריתמים באופטימיזציה רציפה

3

 

 

אנליזה קמורה ואופטימזציה או קורס אחר באופטימיזציה באישור המרצה

0365.2303

מבני נתונים ואלגוריתמים

3

1

 

מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב, או מבוא למחשבים סטטיסטיקאים,

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות במקביל,

חקב"צ 1 או מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים במקביל

0365.2304

מבוא לאופטימיזציה לא לינארית

3

 

 

חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב׳,

אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב

 

סה"כ שעות סמסטריאליות במגמת מתמטיקה שימושית 120 ש"ס.

יש להשלים מכסה ל-123 שעות לימוד, 122 ש"ס לשקלול. ניתן להשלים בקורס בחירה כללי מחוץ לפקולטה או בפקולטה.

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית במתמטיקה במגמת מתמטיקה עיונית

 

מגמת לימודים זו מדגישה, מרחיבה ומעמיקה את הידע בקורסים במתמטיקה עיונית.לימודי המתמטיקה העיונית מקנים מגוון רחב ועמוק של רקע מתמטי, אשר אינו מכוון בהכרח ליישומים קונקרטים, גם אם מקנה כלים הרלוונטים להרבה מהם.

למשל, תורת ההצפנה המאפשרת רכישה בטוחה באינטרנט מתבססת על כלים תיאורטיים הנלמדים בקורס בתורת המספרים, ותורת היחסות מתבססת על מושגים בסיסיים מקורסי הגאומטריה.

תורת ההסתברות היא דוגמה נוספת לתחום תאורטי חשוב הנלמד במגמה, המקנה כלים שהינם בסיסיים בתחומי הכלכלה והמימון.

יחד עם זאת, יודגש כי אופי קורסי המתמטיקה העיונית הוא תיאורטי מעיקרו, ומדגיש את היכולת לפתח ולהבין תורה עשירה של מבנים מתמטיים מופשטים למדי באופן מדויק וכמותי.

על התלמיד להשתתף בכל הקורסים המופיעים ברשימת קורסי החובה במתמטיקה, ובארבעה קורסים מתוך "שביעיית הבחירה". בנוסף עליו להשתתף בקורסי בחירה במתמטיקה עיונית, ובסמינר למתמטיקה עיונית בהיקף כולל של  37 ש"ס.

למעוניינים להמשיך לתואר שני במתמטיקה עיונית, רצוי לקחת את הקורסים פונקציות ממשיות, ואחד מבין שני הקורסים תורת החבורות או תורת המספרים. מומלץ להתייעץ עם היועץ לתואר שני בתחילת שנה ג'.

 

 

שנה א'

 

סמסטר א' + ב' – קורסי חובה

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

הקורסים הבאים ייקראו "קורסי השנה הראשונה" והם מהווים את תוכנית הלימודים לשנת הלימודים הראשונה של כל תלמיד הלומד באופן סדיר.

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [4]

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 39

סה"כ שעות משוקללות: 39

 

ניתן להקדים וללמוד את הקורסים הבאים כבר בסמסטר ב' של שנה א':

 1. 0366.2140.

 2. 0366.2132

 

 

שנה ב' - ג'

 

סמסטר א' + ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2010

מבוא להסתברות

3

2

 

מבוא לתורת הקבוצות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים,

חדו"א 2א' במקביל,

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 [5]

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2132

תורת החבורות [20]

3

1

 

אלגברה לינארית 2 א' במקביל

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

 

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

 

חדו"א 3

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

שבעת הקורסים הבאים הנקראים "שביעיית הבחירה של מתמטיקה עיונית" - מתוכם יש ללמוד לפחות 4 קורסים

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2106

פונקציות ממשיות

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2115

טופולוגיה

3

1

 

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 1א',

חדו"א 2א'

0366.2105

אנליזה נומרית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2140

תורת המספרים

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א' במקביל

0366.2219

גיאומטריה דיפרנציאלית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

1

 

חדו"א  4, משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

0366.3021

 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

3

1

 

מבוא לתורת הקבוצות, חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א', 

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל,

מד"ר 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 16

סה"כ שעות משוקללות: 16

סה"כ קורסי חובה במתמטיקה: 80 ש"ס

 

 

מגמת מתמטיקה עיונית

 

מומלץ לתלמידי מתמטיקה עיונית להשלים קורסים משביעיית הבחירה של מתמטיקה עיונית, ובנוסף לבחור את קורסי הבחירה מתוך הרשימה הבאה:

 

לא כל קורס יינתן בכל שנה

 

קורסי בחירה מהחוג למתמטיקה עיונית

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2104

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2

3

 

 

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

0366.2133

תורת השדות ותורת גלואה [21]

3

1

 

אלגברה ב'1

0366.2194

לוגיקה

3

 

 

מבוא לתורת הקבוצות, אלגברה לינארית 1א' (מומלץ)

0366.3022

מבוא לאנליזה פונקציונלית

3

1

 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

0366.3023

תורת המידה

3

 

 

פונקציות ממשיות, טופולוגיה

0366.3024

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 2

3

 

 

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1,

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים,

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 (רצוי)

0366.3025

מבוא לאנליזה הרמונית

3

 

 

פונקציות ממשיות,

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים במקביל

0366.3098

הסתברות למתמטיקאים

3

1

 

מבוא להסתברות,

פונקציות ממשיות, חדו"א 3 במקביל

0366.3115

אנליזה על יריעות

3

 

 

טופולוגיה, גיאומטריה דיפרנציאלית

0366.3117

יסודות בתורת ההצגות [22]

3

1

 

אלגברה ב'1,

אלגברה לינארית 2א'  

0366.3126

תורת הקבוצות

3

1

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0366.3143

גיאומטריה לא-אויקלידית  

3

 

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א'

0366.3201

תורת הפונקציות המרוכבות 2 [2]

3

 

 

תורת הפונקציות המרוכבות 1

0366.3267

תורת הגרפים

3

 

 

אלגברה לינארית 1א',

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

0366.3291

מבוא לגיאומטריה אלגברית

3

 

 

תורת הפונקציות המרוכבות 1,

אלגברה ב'1

0366.3292

יסודות באלגברה קומוטטיבית [23]

3

1

 

אלגברה ב' 2

0366.3301

תורה ארגודית

3

 

 

פונקציות ממשיות,

טופולוגיה

0366.3353

שיטות מתמטיות בתורת המשחקים

3

1

 

חדו"א 2א,

אלגברה לינארית 2א,

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

0366.3360

חשבון וריאציות

3

 

 

חדו"א 2א',

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

0366.3036

קומבינטוריקה בסיסית

3

 

 

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

0366.3338

גופים קמורים במימדים גבוהים

3

 

 

אלגברה לינארית 2,

חדו"א 3,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים במקביל

0366.3339

נושאים בגיאומטריה, מכניקה ודינמיקה

3

 

 

חדו"א 3

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

0365.2304

מבוא לאופטימיזציה לא לינארית

3

 

 

חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב׳,

אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב׳ 

0365.3108

מבוא מתמטי לתורת המימון

3

 

 

 הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1ב',

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב' במקביל

0365.3118

משחקים לא שיתופיים

3

 

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3120

כלכלה מתמטית א'

3

 

 

מבוא להסתברות,

חדו"א 2א'

0365.3237

תורת ההחלטות

3

 

 

מבוא להסתברות,

חדו"א 2א'

0365.3308

משחקים שיתופיים

3

 

 

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0366.2819

פיזיקה למתמטיקאים

4

1

 

מד"ר 1 במקביל,

חדו"א 3,

חדו"א 4 במקביל

 

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במתמטיקה.

במסגרת למודי הבחירה הכלליים מומלץ לבחור את הקורס 'תולדות המתמטיקה' בפקולטה למדעי הרוח.

 

 

על התלמיד להשתתף בסמינר אחד לתואר ראשון.

 

 

סמינרים לתואר ראשון [24]

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.3013

סמינר במתמטיקה שימושית

4

 

 

אנליזה נומרית

0366.3405

סמינר בקומבינטוריקה

4

 

 

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

0366.3328

סמינר בתורת המספרים

4

 

 

תורת המספרים

0366.3155

סמינר בגיאומטריה קלסית

4

 

 

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 2א,

אלגברה לינארית 2א,

תורת החבורות [20]

0366.3268

סמינר בגיאומטריה

4

 

 

גיאומטריה דיפרנציאלית

0366.3404

סמינר בתורת גלואה

4

 

 

תורת החבורות1  [20] 

תורת השדות ותורת גלואה [21]

0366.3407

סמינר במתמטיקה דיסקרטית

4

 

 

מבוא להסתברות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

 

סה"כ שעות סמסטריאליות במגמת מתמטיקה עיונית: 117-115 ש"ס.

יש להשלים מכסה ל- 122 ש"ס. ניתן להשלים בקורס בחירה כללי מחוץ לפקולטה או בפקולטה.

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית במתמטיקה במגמות: מדעי המחשב, סטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' + ב' – קורסי חובה

 

הקורסים הבאים ייקראו "קורסי השנה הראשונה" והם מהווים את תוכנית הלימודים לשנת הלימודים הראשונה של כל תלמיד הלומד באופן סדיר.

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [6]

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 39

סה"כ שעות משוקללות: 39

 

ניתן להקדים וללמוד את הקורסים הבאים כבר בסמסטר ב' של שנה א':

 1. 0366.2140.

 2. 0366.2132 [20]

 

 

שנה ב' – ג'

 

סמסטר א' + ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2010

מבוא להסתברות [9]

3

2

 

מבוא לתורת הקבוצות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים,

חדו"א 2א' במקביל,

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 [10]

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2105

אנליזה נומרית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

 

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

 

חדו"א 3

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

שבעת הקורסים הבאים הנקראים "שביעיית הבחירה של מגמות מדעי המחשב, סטטיסטיקה וחקר ביצועים" - יש ללמוד מתוכם לפחות 4 קורסים

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2106

פונקציות ממשיות

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2115

טופולוגיה

3

1

 

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 1א',

חדו"א 2א'

0366.2132

תורת החבורות [20]

3

1

 

אלגברה לינארית 2 א' במקביל

0366.2140

תורת המספרים

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א' במקביל

0366.2219

גיאומטריה דיפרנציאלית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

1

 

חדו"א  4,

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

0366.3021

 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

3

1

 

מבוא לתורת הקבוצות, חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א', 

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל,

מד"ר 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 16

סה"כ שעות משוקללות: 16

סה"כ קורסי חובה במתמטיקה 80 ש"ס (למעט מגמת מתמטיקה שימושית).

 

 

מגמת מדעי המחשב

מגמת לימודים זו משלבת לימודי מתמטיקה עם מדעי המחשב. הנושאים הנלמדים כוללים הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו, שפות תכנות וטכניקות תכנות מתקדמות, אלגוריתמים לפתרון בעיות שונות ומודלים מתמטיים למכונות חישוב ושפות.

מספר המקומות במגמה זו מוגבל. לכן, הקבלה למגמה תהייה על סמך נתוני הקבלה או הציונים.

 

 

קורסי חובה כלליים

 

על התלמיד להשתתף בכל הקורסים המופיעים ברשימת קורסי החובה במתמטיקה (כולל 'מבוא מורחב למדעי המחשב') ובקורסים בטבלה הבאה

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2100

 

או

 

0366.3098

הסתברות למדעים

 

או

 

הסתברות למתמטיקאים

3

 

 

 

3

2

 

 

 

1

4

 

 

 

 

 מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

 

מבוא להסתברות,

פונקציות ממשיות,

חדו"א 3 במקביל

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב,

תוכנה 1,

מתמטיקה בדידה,

מבוא להסתברות במקביל

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

 

תוכנה 1 או במקביל

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

 

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה [11]

2

 

 

תוכנה 1,

מבני נתונים

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

 

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מבוא להסתברות או קורס דומה

0368.xxxx

או

0366.xxxx

סמינר במדעי המחשב

או

סמינר במתמטיקה                            

2

 

4

 

 

 

 

 

סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.xxxx

קורסי בחירה מתוך רשימת קורסי הבחירה במדעי המחשב [12]

6

 

 

 

 

סה"כ שעות סמסטריאליות במגמת מדעי המחשב: 120-118 ש"ס.

יש להשלים מכסה ל-123 שעות לימוד, 122 ש"ס לשקלול.

ניתן להשלים בקורס בחירה כללי מחוץ לפקולטה או בפקולטה

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במתמטיקה או במדעי המחשב.

 

 

מגמת חקר ביצועים

 

חקר ביצועים הוא ענף מתמטי העוסק בניסוח ובפתרון של מודלים מתמטיים המשמשים כלי עזר בקבלת החלטות ובניצול אופטימלי של משאבים מוגבלים. המסלול מקנה לתלמידים ידע בתחומים המרכזיים של חקר ביצועים.

 

קורסי חובה כלליים

 

על התלמיד להשתתף בכל הקורסים המופיעים ברשימת קורסי החובה במתמטיקה ובקורסים מהטבלה הבאה:

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2100

 

או

 

0366.3098

הסתברות למדעים

 

או

 

הסתברות למתמטיקאים

3

 

 

 

3

2

 

 

 

1

4

 

 

 

 

 מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

 

מבוא להסתברות,

פונקציות ממשיות,

חדו"א 3 במקביל

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0365.2304

מבוא לאופטימיזציה לא לינארית

3

 

 

חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב׳,

אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב׳

0365.3211

סמינר בהסתברות

2

 

 

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

או

0365.3421

או

סמינר בחקר ביצועים [13]

 

2

 

 

 

חקר ביצועים 1

0365.3531

חקר ביצועים 2

3

 

 

חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים,

הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.xxxx

קורסי בחירה בסטטיסטיקה וחקר ביצועים [14]

12

 

 

 

0366.xxxx

קורס בחירה במתמטיקה

3

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

סה"כ שעות סמסטריאליות במגמת חקר ביצועים: 119-117 ש"ס.

יש להשלים מכסה ל-123 שעות לימוד, 122 ש"ס לשקלול. ניתן להשלים בקורס בחירה כללי מחוץ לפקולטה או בפקולטה. 

 

 

מגמת סטטיסטיקה

 

מגמת לימודים זו פותחת בפני התלמיד אפשרות לשלב את לימודיו העיוניים במתמטיקה עם כיוון יישומי או מתודולוגי בסטטיסטיקה ובהסתברות. הסטטיסטיקה עוסקת בתהליכי הסקת מסקנות וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות, בשיטות חיפוש והתאמת מודלים לנתונים מורכבים, ובשימוש במודלים מתאימים לצרכי חיזוי.

 

 

קורסי חובה כלליים

 

על התלמיד להשתתף בכל הקורסים המופיעים ברשימת קורסי החובה במתמטיקה פרט ל'מבוא להסתברות'. על תלמידי המגמה ללמוד במקומו את הקורס "פונקציות ממשיות' מתוך "שביעיית הבחירה", הינו חובה.

סה"כ שעות סמסטריאליות במגמת סטטיסטיקה: 123-120 ש"ס.

יש להשלים מכסה ל- 123 שעות לימוד. לשקלול 122 ש"ס. ניתן להשלים בקורס בחירה כללי מחוץ לפקולטה או בפקולטה.

 

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1813

מבוא לסטטיסטיקה [15]

3

2

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה.

ניתן ללמוד במקביל

0365.2100

 

או

 

0366.3098

הסתברות למדעים

 

או

 

הסתברות למתמטיקאים

3

 

 

 

3

2

 

 

 

1

4

 

 

 

 

 מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

 

מבוא להסתברות,

פונקציות ממשיות,

חדו"א 3 במקביל

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

 הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'.

0365.3109

מודלים סטטיסטיים ב’

3

1

 

מודלים סטטיסטיים א'

 

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0365.3211

או

0365.3344

סמינר בהסתברות

או

סמינר בסטטיסטיקה [18]

2

 

2

 

 

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

מודלים סטטיסטיים א’

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 31

 

 

סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.xxxx

קורסי בחירה בסטטיסטיקה [19]

12

 

 

 

 

 

 


[2]  הקורס ייתקיים בשפה האנגלית.

[5]   הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

[7]    לא מיועד לתלמידים במגמת מדעי המחשב ובמגמת מתמטיקה שימושית.

[8]   קורס חובה לתלמידים במגמת מדעי המחשב ומגמת מתמטיקה שימושית.

[9]    תלמידי מתמטיקה במגמת סטטיסטיקה ילמדו את הקורס 'מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים' בשנה הראשונה ללימודיהם במקום את הקורס 'מבוא להסתברות'.

[10]   הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

[11]    + 2 ש"ס תרגיל – רשות.

[12]    רישום לחלק מקורסי הבחירה יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד. ניתן לברר במזכירות התלמידים. ראה פירוט בקורסי הבחירה בתוכנית החד-חוגית במדעי המחשב.
חוגית במדעי המחשב. בתכנית החד חוגית במדעי המחשב.יה הקטנות.

[13]    הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

[14]   ראה רשימת קורסי בחירה מוצעים לתלמידי סטטיסטיקה וחקר ביצועים.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים או בסטטיסטיקה. קורסים המתאימים במיוחד גם לתלמידי תואר ראשון יצוינו ככאלה על ידי המרצים בפתח כל שנה.

[15]    מומלץ ללמוד קורס זה בסמסטר השני של שנה א'.

[18]    הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

[19]   ראה רשימת קורסי בחירה מוצעים לתלמידי סטטיסטיקה וחקר ביצועים.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים או בסטטיסטיקה. קורסים המתאימים במיוחד גם לתלמידי תואר ראשון יצוינו ככאלה על ידי המרצים בפתח כל שנה.

[20]    החל משנת תשפ"ב שם הקורס אלגברה ב1 שונה לתורת החבורות. מספר הקורס והיקף שעות ללא שינוי.

[21]    החל משנת תשפ"ב שם הקורס אלגברה ב2 שונה לתורת השדות ותורת גלואה. מספר הקורס והיקף שעות ללא שינוי.

[22]    החל משנת תשפ"ב שם הקורס הצגות של חבורות סופיות שונה ליסודות בתורת ההצגות. מספר הקורס והיקף שעות ללא שינוי.

[23]    החל משנת תשפ"ב שם הקורס אלגברה ב3 שונה ליסודות באלגברה קומוטטיבית. מספר הקורס והיקף שעות ללא שינוי.

[24]    כל הסמינרים לתואר ראשון יינתנו בשפה האנגלית.

 

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>