תוכנית לימודים חד-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים כולל מגמת מדעי המידע

עודכן: 02.08.2021

 

(שעות לימוד: 122 ש"ס, לשקלול 121 ש"ס)

(שעות לימוד במגמת מדעי המידע: 123 ש"ס, לשקלול 122 ש"ס)

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

תוכנית הלימודים מפתחת ומבססת את הכלים המתמטיים הבסיסיים של הסתברות, סטטיסטיקה וחקר ביצועים. התוכנית מורכבת מ- 85 ש"ס (84 ש"ס לשקלול) קורסי חובה במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים, 24 ש"ס לימודי בחירה בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ו-13 ש"ס לימודים כלליים.

 

במסגרת הלימודים הכלליים יוכל התלמיד לבחור כל קורס באוניברסיטה, בתנאי שלפחות מחצית השעות תהיינה מקורסי שנה ב' ומעלה, או קורסים המבוססים על קורס קודם.

 

התלמיד יציין את הקורסים אותם בחר כלימודים כלליים על גבי טופס הרישום לקורסים ויפנה ליועץ החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים כדי לקבל אישור לכך.

 

 

 

מגמת מדעי מידע

מדעי המידע הינו תחום המשלב ידע ומיומנות מסטטיסטיקה וממדעי המחשב. מגמת לימודים זו מקנה לתלמיד השכלה בסיסית וכלים הדרושים לניתוח נתונים מורכבים ורב מימדיים, התמודדות עם עושר ומגוון האינפורמציה שמציג "עידן המידע" המודרני, וזאת בדגש על האספקטים הסטטיסטיים של התחום. לשם כך התוכנית משלבת יסודות מעמיקים במתמטיקה, סטטיסטיקה וחקר ביצועים, עם קורסים ממדעי המחשב שמקנים כלים חישוביים ואלגוריתמים, ומספר קורסים ייחודיים לתוכנית שמשלבים בין תחומי הידע לנושאים בסטטיסטיקה מודרנית יישומית.

 

ההשתתפות במגמה זו מוגבלת לתלמידים מצטיינים בתוכנית חד-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים.  התלמידים לומדים בשנה א' את התוכנית החד-חוגית הרגילה ואלה המגיעים להישגים בולטים רשאים להצטרף ללימודים במגמת מדעי המידע החל משנה ב'. מספר המקומות במגמה מוגבל והשתתפות בה מותנת באישורים פרטניים מוועדת הוראה לסטטיסטיקה וחקר ביצועים ומוועדת הוראה של בית ספר למדעי המחשב בסיום שנה א'.

 

בסיום החובות יוענק לבוגרים תואר בוגר בסטטיסטיקה וחקר ביצועים. פירוט הקורסים של המגמה יופיע בגליון הציונים.

 

המגמה מורכבת מ-99 ש"ס, לשקלול 98 ש"ס קורסי חובה במתמטיקה, בסטטיסטיקה, חקר ביצועים ובמדעי המחשב, 18 ש"ס לימודי בחירה בסטטיסטיקה, חקר ביצועים ובמדעי המחשב ו 6-ש"ס לימודים כלליים מחוץ לפקולטה או בתוך הפקולטה (סה"כ 123 ש"ס, 122 ש"ס לשקלול).

 

סה"כ היקף שעות לימוד במגמת מדעי המידע - 123 ש"ס ולשקלול 122 ש"ס.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1101

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

3

 1

 

 

0365.1800

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים

3

1

 

 

0365.1813

מבוא לסטטיסטיקה

3

2

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה. ניתן ללמוד במקביל

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [1]

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

 

סה"כ שעות לימוד: 46

סה"כ שעות משוקללות: 46

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2100

הסתברות למדעים

3

2

4

 מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

 

סה"כ שעות לימוד: 13

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח" יעודכן בהמשך.

 

 

שנים ב' – ג'

 

סמסטר א' +  ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

2

 

מבוא לסטטיסטיקה,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה

הסתברות למדעים, או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית [12]

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1ב'

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים במקביל,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

0365.3109

מודלים סטטיסטיים ב’
 

3

1

 

מודלים סטטיסטיים א'

0365.3211

או

0365.3344

או

0365.3421

סמינר בהסתברות

או

סמינר בסטטיסטיקה [4]

או

סמינר בחקר ביצועים [4]

2

 

2

 

2

 

 

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

 

חקר ביצועים 1

0365.3531

חקר ביצועים 2

3

 

 

חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים,

הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים

 
סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.xxxx

קורסי בחירה בסטטיסטיקה
ובחקר ביצועים [5]

24

 

 

 

 

 

 

קורסי בחירה לשנים ב' ו-ג' בסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

חלק מהקורסים האלה הינם קורסי חובה במסלולי הלימוד השונים

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2501

דגימה

3

 

 

מבוא לסטטיסטיקה, הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים במקביל

0365.3060

שיטות בביוסטטיסטיקה

3

 

 

מודלים סטטיסטיים א’

0365.3108

מבוא מתמטי לתורת המימון

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1ב',

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב' במקביל

0365.2304

מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית

3

 

 

חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב׳,

אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב׳

0365.3118

משחקים לֹא שיתופיים

3

 

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3120

כלכלה מתמטית א'  

3

 

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3237

תורת ההחלטות

3

 

 

מבוא להסתברות,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3130

מבוא ללמידה סטטיסטית

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

מודלים סטטיסטיים א׳

0365.3238

יישומים במדעי המידע

3

 

 

מבוא ללמידה סטטיסטית,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או מבוא מורחב למדעי המחשב או מבוא כללי למדעי המחשב

0366.3353

שיטות מתמטיות בתורת המשחקים

3

1

 

חדו"א 2א,

אלגברה לינארית 2א,

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

0365.3308

משחקים שיתופיים

3

 

 

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.4218

ניתוח לוחות שכיחות

3

 

 

מודלים סטטיסטיים ב’ או מודלים סטטיסטיים א’

 

 

באישור מרצה הקורס, ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים או בסטטיסטיקה (ראה רשימת קורסים בסטטיסטיקה – מסלול סטטיסטיקה והסתברות, לתואר "מוסמך אוניברסיטה").

יש לבדוק במערכת השעות אלו קורסים יתקיימו השנה. אם יתווספו קורסים הם יתפרסמו במערכת באתר האינטרנט.

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים – מגמת מדעי המידע

 

המגמה מורכבת מ-99 ש"ס, לשקלול 98 ש"ס קורסי חובה במתמטיקה, בסטטיסטיקה, בחקר ביצועים ובמדעי המחשב, 18 ש"ס קורסי בחירה בסטטיסטיקה, בחקר ביצועים ובמדעי המחשב ו- 6 ש"ס קורסי בחירה כלליים מחוץ לפקולטה או בתוך הפקולטה (סה"כ 123 ש"ס, לשקלול 122 ש"ס).

 

שנה א'

 

(מתוך תוכנית לימודים חד חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים)

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1101

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

3

 1

 

 

0365.1800

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים

3

1

 

 

0365.1813

מבוא לסטטיסטיקה

3

2

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה. ניתן ללמוד במקביל

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [6]

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

 

סה"כ שעות לימוד: 46

סה"כ שעות משוקללות: 46

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2100

הסתברות למדעים

3

2

4

 מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים,

מבוא לתורת הקבוצות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

0368.2158

מבני נתונים

3

1

 

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים,

מבוא לתורת הקבוצות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים,

תוכנה 1 במקביל,

מתמטיקה בדידה

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים\,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

2

 

מבוא לסטטיסטיקה,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה 

הסתברות למדעים\ או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים במקביל,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

0365.2304

מבוא לאופטמיזיציה לא לינארית

3

 

 

חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב׳,

אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב

0365.3531

חקר ביצועים 2

3

 

 

חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים,

הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.3211

או

0365.3344

או

 

0365.3421

סמינר בהסתברות               

או

סמינר בסטטיסטיקה [8]

או

 

סמינר בחקר ביצועים [8]

2

 

2

 

 

2

 

 

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

מודלים סטטיסטיים א’

 

חקר ביצועים 1

0365.3109

מודלים סטטיסטיים ב’

3

1

 

מודלים סטטיסטיים א'

0365.3130

מבוא ללמידה סטטיסטית

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

מודלים סטטיסטיים א׳

 

סה"כ שעות לימוד: 14

סה"כ שעות משוקללות: 14

 

 

קורסי בחירה בסטטיסטיקה וחקר ביצועים - במגמת מדעי המידע

 

שנים ב' או ג'

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3458

מערכות בסיסי נתונים [10]

2

1

 

מבני נתונים

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית [10]

3

 

 

תוכנה 1,

מבני נתונים

0368.3319

מבוא למדעי המידע [10]

3

 

 

תוכנה 1,

מערכות בסיסי נתונים במקביל,

מבוא לסטטיסטיקה

0365.xxxx

קורסי בחירה בסטטיסטיקה וחקר ביצועים [11]

9

 

 

 

 

 

קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2501

דגימה

3

 

 

מבוא לסטטיסטיקה,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאיםבמקביל

0365.3108

מבוא מתמטי לתורת המימון

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1ב',

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב' במקביל

0365.3118

משחקים לֹא שיתופיים

3

 

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3120

כלכלה מתמטית א'

3

 

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3237

תורת ההחלטות

3

 

 

מבוא להסתברות,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3308

משחקים שיתופיים

3

 

 

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.4117

 אופטימיזציה לינארית

3

 

 

אלגברה לינארית 1א',

חדו"א 2א'

0365.4218

ניתוח לוחות שכיחות

3

 

 

מודלים סטטיסטיים ב’ או מודלים סטטיסטיים א’

 

 

באישור מרצה הקורס, ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים או בסטטיסטיקה (ראה רשימת קורסים בסטטיסטיקה – מסלול סטטיסטיקה והסתברות, לתואר "מוסמך אוניברסיטה"). יש לבדוק במערכת השעות אלו קורסים יתקיימו השנה.

אם יתווספו קורסים הם יתפרסמו במערכת באתר האינטרנט.

 

 


 

[1]   ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

[4]   הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

[5]   ראה רשימת קורסי בחירה מוצעים לתלמידי סטטיסטיקה וחקר ביצועים לשנים ב' ו-ג'.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים או בסטטיסטיקה. קורסים המתאימים במיוחד גם לתלמידי תואר ראשון יצוינו ככאלה על ידי המרצים בפתח כל שנה.

[6]     ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

[8]   הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

[10]  קורס בחירה מומלץ במדעי המחשב. לרישום לקורס זה נדרש אישור פרטני מוועדת הוראה של ביה"ס למדעי  המחשב, ייתכן   שקורס מסוים לא ייפתח בשנה מסוימת או שלא יהיו בו מקומות פנויים. במידה ולא יתאפשר רישום לקורס מסוים, יש להחליפו בקורס בחירה מתאים באישור וועדת הוראה.

[11] ראה למעלה את רשימת קורסי בחירה המוצעים לתלמידי סטטיסטיקה וחקר ביצועים לשנים ב' ו-ג' מגמת מדעי המידע.

[12] מומלץ ללמוד קורס זה בשנה ב'.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>