תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי החיים

עודכן: 12.08.2021

 

(שעות לימוד: 160-158 ש"ס - בפיזיקה – 121 ש"ס  לשקלול – 117 ובמדעי החיים – 39-37 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

יועצי התוכנית:

פרופ' שמשון ברעד - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' דוד שפרינצק - הפקולטה למדעי החיים

 

תוכנית זו מתמקדת בלימודי הפיזיקה עם חטיבה במדעי החיים. התלמיד ירכוש את הכלים המתמטיים והפיזיקליים המשמשים פיזיקאים, ובמקביל כלים ייחודיים למחקר במדעי החיים. התוכנית מפתחת יכולת חשיבה ולימוד עצמאיים ומקנה את הבסיס התיאורטי והניסיוני עליו מושתתת הפיזיקה תוך הכרות עם הכלים והידע של מדעי החיים. בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך ללמוד לתואר מתקדם במדעי החיים ללא צורך בהשלמות. המשך לימודים לתואר מתקדם בפיזיקה מותנה בהשלמת אחד משני המבואות: מבוא לחלקיקים וגרעין או מבוא לאסטרופיזיקה.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי החיים

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א' 1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1]

1

2

 

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

3

1

 

 

0321.1100

אלגברה לינארית לפיזיקאים

3

1

 

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים [2]

4

3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

סמסטר ב' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

 

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

 

לימודי חטיבה במדעי החיים – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם / הערות

0455.1512

מבוא לביולוגיה א'

4

 

 

 

0455.1513

מבוא לביולוגיה ב'

4

 

 

מבוא לביולוגיה א'

0455.1514

מבוא לביולוגיה ג'

4

 

 

מבוא לביולוגיה א'

 

סה"כ שעות לימוד: 12

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1 ,

מבוא מתמטי לפיזיקאים

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה

2

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים,

מחשבים לפיזיקאים

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

סמסטר ב' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

 

3

2

 

הסתברות וסטטיסטיקה, מכניקה אנליטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

הסתברות וסטטיסטיקה,

 קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה ב'1

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

 

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

לימודי חטיבה במדעי החיים – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0455.1566

כימיה כללית ואנליטית

5

2

 

 

0455.1562

כימיה אורגנית

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 13

סה"כ שעות משוקללות: 13

 

תלמידי שנה ב' העומדים בדרישות הקדם יוכלו, באישור מראש של היועץ, להשתתף בקורסי הבחירה של תלמידי שנה ג'.         

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית,

קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

יחסות פרטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

0321.3808

מעבדה בפיזיקה ג' [3]

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

לימודי חטיבה במדעי החיים – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0455.3610

או

0455.3810

מעבדת פרויקט [4]

6

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 6

סה"כ שעות משוקללות: 6

 

 

קורסי  בחירה בפיזיקה שנה ג' – סמסטר א' או ב'

 

במהלך שנה ג' יש ללמוד 3 קורסי בחירה בפיזיקה בהיקף של 9 ש"ס לפחות.

רשימת קורסי הבחירה מתפרסמת בתוכנית הלימודים החד-חוגית בפיזיקה.  

המשך לימודים לתואר מתקדם מותנה בהשלמת אחד משני המבואות: מבוא לחלקיקים וגרעין או מבוא לאסטרופיזיקה. 

 

 

לימודי חטיבה במדעי החיים

 

יש להירשם לשני קורסים מתוך הרשימה הנ"ל להשלמת 39-37 ש"ס במדעי החיים.

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0455.2548

ביוכימיה

3

1

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג',

כימיה כללית, כימיה אורגנית

0455.2526

גנטיקה כללית

3

2

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג'

0455.1809

אקולוגיה

3

 

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג'

0455.2237

מבוא לנוירוביולוגיה

2

2

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג'

0455.1569

זואולוגיה

3

 

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג'

0455.3066

מבוא לביואינפורמטיקה ולניתוח מאגרי נתונים ענקיים

2

 

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג',

הסתברות וסטטיסטיקה

0455.2536

אבולוציה

3

 

 

מבוא לביולוגיה א' + ב

0455.1510

ביולוגיה של התא

3

 

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג'

0455.1521

ביולוגיה מולקולרית של צמחים

4

 

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג'

0455.2580

מיקרוביולוגיה

3

 

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג'

0455.2549

ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה

4

 

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג'

0455.2552

פיזיולוגיה

3

 

 

מבוא לביולוגיה א' + ב' + ג'

 

 

 


 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יינתן בשפה האנגלית.

[2]   חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[3]   המעבדה תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס  מתוך סה"כ שעות המעבדה.

  [4] ניתן לבצע את הפרויקט גם בשנה ב' בתיאום עם המרצה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>