תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה

עודכן: 12.08.2021

 

(שעות לימוד: 150-148 ש"ס, שעות לשיקלול: 142-140 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

תוכנית זו מתמקדת בלימודי הפיזיקה, בכלים המתמטיים המשמשים את הפיזיקאי ובפיתוח יכולת חשיבה ולימוד עצמאיים. אלה יאפשרו לבוגר להמשיך במחקר לתואר מוסמך או למחקר ופיתוח בענפי התעשייה השונים, במשק ובחינוך. בנוסף להבנת הבסיס התיאורטי והניסיוני עליו מושתתת הפיזיקה, התלמידים נחשפים למגוון ענפי המחקר באמצעות מעבדות מתקדמות וקורסי מבוא בתחומי המחקר בפיזיקה.

משך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" הוא שלוש שנים.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1]

1

2

 

 

0321.1100

אלגברה לינארית לפיזיקאים

3

1

 

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

3

1

 

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים [2]

4

3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

4

 

3

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2  במקביל, יחסות פרטית במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

 

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 24

סה"כ שעות משוקללות:23

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2, 

אלגברה לינארית לפיזיקאים,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה

2

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים,

מחשבים לפיזיקאים

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

 

הסתברות וסטטיסטיקה,

מכניקה אנליטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

קוונטים 1 מקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2,

מעבדה בפיזיקה ב'1

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

 

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

תלמידי שנה ב' העומדים בדרישות הקדם יוכלו, באישור מראש של היועץ, להשתתף בקורסי הבחירה של תלמידי שנה ג'.

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

יחסות פרטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

0321.3808

מעבדה בפיזיקה ג' [5]

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3005

פרויקט [6]

3

 

 

 

0321.3108

מבוא לאסטרופיזיקה [4]

3

1

 

מכניקה אנליטית,

יחסות פרטית,

קוונטים 1

0321.3804

מבוא לחלקיקים וגרעין

3

1

 

קוונטים 1

0321.3809

מעבדה בפיזיקה ג' [5]

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

שנה ג' - המשך

 

במהלך שנה ג' יש ללמוד 3 קורסי בחירה, מתוך רשימה המתפרסמת מדי שנה, בהיקף של 9 ש"ס לפחות. כמו כן רשאי התלמיד להשתתף, באישור היועץ, בקורס נוסף מרשימת הקורסים הניתנים לתלמידי התואר "מוסמך אוניברסיטה". השתתפות בקורס זה תיזקף לזכות התלמיד אם ימשיך בלימודים לתואר מוסמך בפיזיקה, ורק אם הקורס לא ידרש למילוי מכסת השעות לתואר ראשון.

 

סמסטר א' + ב'

בחירה (לא כל הקורסים נלמדים בכל שנה, יש לבדוק במערכת השעות את הנלמד בכל שנה)

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3113

מצב מוצק ב'

3

 

 

מבוא למצב מוצק,

פיזיקה תרמית

0321.3119

תורת הרצף   

3

 

 

מכניקה אנליטית,

פיזיקה תרמית

0321.3157

פרדוכסים של תורת הקוונטים

3

 

 

פתוח לתלמידי התואר השני

0321.3818

חומרה קוונטית

3

1

 

קוונטים 1

פתוח לתואר השני

0321.3819

מבוא לאינפורמציה ואלגוריתמים

3

1

 

קוונטים 1

פתוח לתואר השני

0321.3153

מבוא לפיזיקה חישובית

3

 

 

מחשבים לפיזיקאים, 

שיטות נומריות בפיזיקה

0321.4020

תורת היחסות כללית

3

 

 

יחסות פרטית,

אלקטרומגנטיות אנליטית במקביל

0321.3811

כימיה לפיזיקאים

3

 

 

 

0321.3816

מבוא לפיזיקה של הפלזמה והיתוך גרעיני מבוקר

4

 

 

פתוח לתלמידי התואר השני

0321.4832

אופטיקה מתקדמת

3

 

 

גלים, אור ואופטיקה,

פתוח לתלמידים מצטיינים מהתואר הראשון ובאישור המרצה

0321.4852

פרקים בחומר מעובה רך

3

 

 

פתוח לתואר הראשון באישור המרצה

0321.4159

תופעות קריטיות ומעברי פאזה

3

 

 

 

0321.4126

תורת החבורות

3

 

 

 

0321.4816

פרדוקסים במכניקת קוונטים

3

 

 

 

0321.4824

פיזיקה של ביו-פולימרים

3

 

 

פיזיקה תרמית

0321.4829

מכניקה קלאסית מתקדמת

3

 

 

מכניקה אנליטית

0321.4858

מערכות דינמיות וכאוס

3

 

 

מכניקה אנליטית פתוח לתואר הראשון באישור המרצה

0321.4837

נושאים נבחרים בפיזיקה גרעינית 2

2

 

 

קוונטים 1

0321.4859

ביופיזיקה

3

 

 

 
 

 

 

סמסטר א' + ב' - המשך

בחירה (לא כל הקורסים נלמדים בכל שנה, יש לבדוק במערכת השעות את הנלמד בכל שנה)

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.4841

מגנטיות ספינטרוניקה

3

 

 

פיזיקה קלאסית 2,

אלקטרומגנטיות אנליטית במקביל

0321.4849

מבוא לאינטראקציה בין אור לחומר

3

 

 

גלים אור ואופטיקה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

4

קוונטים 1 ופיזיקה תרמית

 

 

 


 

[1]    תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]    חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[3]    המעבדה תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס מתוך סה"כ שעות המעבדה.

[4]    תלמידים מצטיינים יכולים לקחת את הקורס בשנה ב' סמסטר ב' באישור ועדת הוראה.

[5]    המעבדה תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס  מתוך סה"כ שעות המעבדה.

[6]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>