תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח

עודכן: 12.08.2021

 

שעות לימוד: 161 ש"ס (בפיזיקה – 129-112 ש"ס לשקלול – 125-108 ש"ס ובמדעי המוח – 49-32 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 2 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

תכנית זו מתמקדת בלימודי הפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח. התלמיד ירכוש את הכלים המתמטיים והפיזיקליים המשמשים פיזיקאים, ובמקביל כלים יחודיים למחקר במדעי המוח. התכנית מפתחת יכולת חשיבה ולימוד עצמאיים ומקנה את הבסיס התיאורטי והנסיוני עליו מושתתת הפיזיקה, בשילוב עם ידע נרחב בתחום מדעי המוח. בוגרי התכנית יוכלו להמשיך ללמוד לתואר מתקדם  במדעי המוח ללא צורך בהשלמות. המשך לימודים לתואר מתקדם בפיזיקה מותנה בהשלמת אחד משני המבואות: מבוא לחלקיקים וגרעין או מבוא לאסטרופיזיקה.

 

תנאי מעבר משנה לשנה: המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בציון ממוצע של 75 לפחות בפיזיקה ו-80 לפחות בחטיבה במדעי המוח. בנוסף, במקרה שסטודנט ייכשל באחד הקורסים, יערך דיון בועדת ההוראה בנוגע להמשך לימודיו בתכנית. שני כשלונות יהוו עילה להפסקת הלימודים במסלול.

 

יועצי התוכנית:

ד"ר יואב לחיני, בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, וד"ר מרק שיין איידלסון, בית ספר סגול למדעי המוח.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1]

1

2

 

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

3

1

 

 

0321.1100

אלגברה לינארית לפיזיקאים

3

1

 

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים [2]

4

3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1 ,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2  במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

 

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

לימודי חטיבה במדעי המוח

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם / הערות

1500.1005

סמינר סוגיות במדעי המוח

1

 

 

סמסטר א'

1500.1006

סמינר סוגיות במדעי המוח

1

 

 

סמסטר ב'

1500.1002

מבוא לביולוגיה של התא למדעי המוח

2

 

 

 

1500.1012

מבוא לכימיה

1

 

 

 

1071.2909

תפיסה ופסיכופיזיקה

2

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 7

סה"כ שעות משוקללות: 7

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה

2

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים,

מחשבים לפיזיקאים

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

 

הסתברות וסטטיסטיקה,

מכניקה אנליטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

הסתברות וסטטיסטיקה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,        

מעבדה בפיזיקה ב'1

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

 

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

לימודי חטיבה במדעי המוח

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

1500.2004

מבוא לפיזיולוגיה

2

1

 

 

1500.2000

נוירוביולוגיה

3

1

 

 

1500.2002

סמינר מדעי המוח

1

 

 

סמסטר א'

1500.2003

סמינר מדעי המוח

1

 

 

סמסטר ב'

1500.2061

מעבדת פרויקט במדעי המוח [3]

6

 

 

 

1500.2005

מבנה המוח

4

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 19

סה"כ שעות משוקללות: 19

 

 

תלמידי שנה ב' העומדים בדרישות הקדם יוכלו, באישור מראש של היועץ, להשתתף בקורסי הבחירה של תלמידי שנה ג'.

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3808

מעבדה בפיזיקה ג' [4]

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

יחסות פרטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

 

קורסי בחירה מהקבץ בחירה לתכנית או ממגוון קורסי הבחירה בתכנית פיזיקה2/מדעי המוח  [5]

10

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 36

סה"כ שעות משוקללות: 33

 

 

לימודי חטיבה במדעי המוח

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

1500.3200

סמינר מדעי המוח ג'

2

 

 

סמסטר א' + סמסטר ב'

בכל סמסטר 1 ש"ס

1500.3004

מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים

4

 

 

 

 

קורס בחירה מהקבץ בחירה לתכנית או ממגוון קורסי הבחירה בתכנית פיזיקה/מדעי המוח [5]

7

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 13

סה"כ שעות משוקללות: 13

 

 

הקבץ קורסי בחירה ייעודי לתכנית:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

1071.2337

מודלים חישוביים בפסיכולוגיה

2

 

 

 

1071.2338

מודלים חישוביים בפסיכולוגיה

2

 

 

 

1501.3001

מעבדה בפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה

3

 

 

 

1500.2006

מבנה המוח-מעבדה

2

 

 

 

0455.3090

מבוא למערכות סנסוריות

4

 

 

 

1501.1005

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית

3

 

 

 

0341.3014

מבוא לדינמיקה לא לינארית וכאוס

3

 

 

 

0321.4858

מערכת דינמית וכאוס

3

 

 

 

1501.1027

למידה חישובית למדעי המוח

3

 

 

 

0455.3505

מיפוי נמוח ודימות מוחי

3

 

 

 

 

 

קורסי בחירה בתכנית

במהלך שנה ג' יש ללמוד קורסי בחירה בתכנית פיזיקה/מדעי המוח, מתוך רשימה המתפרסמת מדי שנה, להשלמת סך השעות לתואר. רשאי התלמיד להשתתף, באישור היועץ, בקורס נוסף מרשימת הקורסים הניתנים לתלמידי התואר "מוסמך אוניברסיטה". השתתפות בקורס זה תיזקף לזכות התלמיד אם ימשיך בלימודים לתואר מוסמך בפיזיקה, ורק אם הקורס לא יידרש למילוי מכסת השעות לתואר ראשון.

 

 

 

 

 

 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[3]    הפרויקט (יתבצע בשנה ב') יהיה בתחום מדעי המוח ויתבצע בכל אחת מהמעבדות החברות בבית הספר למדעי המוח. לפני תחילת הפרויקט יש לקבל אישור על נושא הפרויקט מיועץ אקדמי של התוכנית. ניתן לבצע פרויקט אחד ולהרחיבו ל-10 ש"ס. לשם כך יש לקבל אישור בכתב מיועצי התוכנית הן על הפרויקט והן על ההרחבה.

[4]   ניתן גם ללמוד בסמסטר ב' של שנה ג'. המעבדה  תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס מתוך סה"כ שעות המעבדה.

[5]   רשימת קורסי הבחירה מתפרסמת בתוכנית הלימודים החד-חוגית בפיזיקה.

[6]   ניתן להמיר בקורס בחירה – כפוף לאישור יועץ התוכנית.                                       

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>