מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה - .M.A. / M.Sc

עודכן: 22.08.2019

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

החוג לימודי הסביבה הוא הבמה האקדמית הראשונה בישראל המוקדשת כולה לנושאי הסביבה, והיחידה המבוססת על גישה בינתחומית מקיפה. החוג מציע תכניות לימוד ומחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים המאפשרות העמקה במבחר נושאים עכשוויים בוערים: אנרגיות מתחדשות, שינוי אקלים, זיהום אוויר, משאבי מים ושיקום נחלים, צדק סביבתי, קיימות עירונית, ערים חכמות, כלכלה סביבתית ועוד. תמיד בגישה רב-תחומית, חדשנית ומקיפה.

 

הגישה הבינתחומית שלנו היא ייחודית ברמה הארצית והבינלאומית. החוג מהווה פלטפורמה למפגש מפרה בין מדעי הטבע והמדעים המדויקים - כמו הנדסה, גיאופיזיקה וזואולוגיה, לבין תחומים השייכים למדעי הרוח והחברה - כמו משפטים, פילוסופיה, ניהול, כלכלה, חינוך וסוציולוגיה. השילוב בין היבטים סביבתיים בדיסציפלינות השונות מוליד תחומי מחקר וידע חדשים, שמזינים את המהפך החשיבתי המתחולל כיום, בישראל ובעולם כולו.

 

בוגרי החוג הם הדור החדש של מובילי השיח והאקטיביזם הסביבתי בישראל, וביניהם חוקרים ומדענים, מחנכים ומשפטנים, קובעי מדיניות, אדריכלים ויזמים חברתיים.

 

החוג מציע שתי תכניות לתואר שני: תכנית בשפה העברית בשני מסלולים, תואר שני מחקרי (הכולל עבודת גמר), ותואר שני עיוני (ללא עבודת גמר), וכן תכנית בינלאומית בשפה האנגלית.

 

תכנית התואר שני המחקרי (M.Sc. או M.A) היא תכנית בינתחומית, מותאמת אישית, כל תלמיד מבצע עבודת מחקר בנושא שנבחר על ידו, בהדרכתם של שני מנחים משני תחומי מומחיות שונים, מתכונת המשקפת את התפיסה הבינתחומית של החוג.

 

התואר השני העיוני ללא עבודת גמר (M.A) מאפשר בחירה בין שלושה מסלולי התמחות:

אנרגיה וסביבה

היבטים סביבתיים של משאבי מים

קיימות בסביבה העירונית

 

התכנית הבינלאומית, מציעה לסטודנטים מכל העולם הזדמנות כפולה: לשהות שנה חווייתית במיוחד בישראל, ולרכוש ידע וכלים מקצועיים בתחום הסביבתי, במטרה לתרום לסביבה בארצותיהם ובעולם כולו. התכנית הייחודית נועדה להכשיר דור חדש של מנהיגים סביבתיים, שישפיעו על עתידו של כדור הארץ.


משך הלימודים

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.

התכנית הבינלאומית נלמדת במשך שנה אחת (3 סמסטרים), ומתנהלת בשפה האנגלית.

 

 

תנאי קבלה

תואר שני מחקרי (הכולל עבודת גמר)

 • יתקבלו לתכנית מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, מתחומים שונים  בציון 85 לפחות.

 • כמו כן, רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בציון נמוך מ- 85 אך לא פחות מ- 80. מועמדותם תישקל על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

 • על כל המועמדים להגיש שני מכתבי המלצה, לפחות אחד מאיש אקדמיה, מסמך קורות חיים הכולל (אם יש) ניסיון בתחום סביבה, מסמך המעיד על מיקום ציון המועמד במחזור המסיימים, וכן על המועמד לצרף מכתב הצהרת כוונות על תחומי התעניינות וכוונות מחקריות. יש להגיש את המסמך מודפס, עד עמוד ברווח 1.5.

 

תואר שני עיוני ( ללא עבודת גמר)

 • יתקבלו לתכנית מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, מתחומים שונים  בציון 80 לפחות.

 • כמו כן, רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בציון נמוך מ- 80 אך לא פחות מ- 75. מועמדותם תישקל על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

 • על כל המועמדים להגיש שני מכתבי המלצה, לפחות אחד מאיש אקדמיה, מסמך קורות חיים הכולל (אם יש) ניסיון בתחום סביבה, מסמך המעיד על מיקום ציון המועמד במחזור המסיימים, וכן על המועמד לצרף מכתב הצהרת כוונות על תחומי התעניינותו, והסבר על בחירתו במסלול המסוים. יש להגיש את המסמך מודפס, עד עמוד ברווח 1.5.

 

תכנית בינלאומית

 • יתקבלו לתכנית מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, מתחומים שונים  בציון 80 לפחות.

 • כמו כן, רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בציון נמוך מ- 80 אך לא פחות מ- 75. מועמדותם תישקל על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

 • מועמדים בעלי רמה נמוכה באנגלית יידרשו למבחן TOEFL, יש להגיע לציון 89 בחלק הפנימי, 230 בחלק המבוסס מחשב, ו-575 בחלק המבוסס ניירת.

 

לימודי השלמה

תלמידים המצטרפים לתכנית המחקרית יידרשו להשלים עד 8 ש"ס מרשימת הקורסים (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור). לתלמידים הנדרשים להשלמות הנ"ל יוכרו עד 4 ש"ס במקום קורסי בחירה חופשית.

 

תלמידים המצטרפים לתכנית העיונית יידרשו להשלים עד 6 ש"ס מרשימת הקורסים (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור). לימודי השלמה אלה לא ייכללו במניין השעות לתואר השני.

 

יש לסיים את לימודי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה, בציון 80 לפחות (ולא פחות מציון 75 בכל קורס).            

 

 

קורסי השלמות לתואר שני

 

תואר שני מחקרי: (8 ש"ס)

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית (2 ש"ס)

העולם סביבנו: נושאים נבחרים (2 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה (2 ש"ס)

דיני איכות הסביבה (2 ש"ס)

 

תואר שני עיוני: (6 ש"ס)

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית (2 ש"ס)

העולם סביבנו: נושאים נבחרים (2 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה (2 ש"ס)

 

הכרה בלימודים קודמים:

על פי תקנון האוניברסיטה, אם החל התלמיד את לימודי התואר השני באוניברסיטה אחרת, רשאי החוג להכיר בלימודים אלה, בכולם או בחלקם (בציון 80 לפחות ובכפוף נוהל התיישנות הלימודים), בתנאי שהתלמיד חייב ללמוד באוניברסיטת תל-אביב לפחות שני-שלישים מתכנית לימודיו, לא יוכרו קורסי סמינריון, פרויקט, סמינר מחלקתי, בחינת גמר וכדומה.

 

 

זכויות ומידע שימושי

 

כרטיס סטודנט
ברגע שהוסדר שכר הלימוד של הסטודנט, יישלח הכרטיס אל כתובת הסטודנט הקיימת במערכת. ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה וכן על שירותים נוספים לסטודנטים באתר דקאנט הסטודנטים.

פתיחת חשבון מייל

האוניברסיטה מקצה לתלמידיה שם משתמש (קוד מחשב) וסיסמה ראשונית, שבאמצעותם ניתן להזדהות בכניסה לשירותי המחשוב המקוונים.
פרטים נוספים על אתחול חשבון המייל אפשר לקבל באתר אגף המחשוב.

 

שכר לימוד

לאחר קבלה ללימודים, סטודנט רשאי לבטל חלק מ"התשלומים הנלווים" לשכ"ל (סעיף רווחה) ע"י פנייה למדור שכ"ל בטלפון 03-6405550 או בדואר אלקטרוני לכתובת: im@tau.ac.il.

 

ליווי

בהתאם למסלולי הלימוד, ילוו את התלמידים בתכנית העיונית (ללא עבודת גמר) ראשי המסלול, במשך כל תקופת הלימודים. תלמידים בתכנית המחקרית (הכולל עבודת הגמר) ילוו על ידי המנחים האישיים של עבודת הגמר.

פניות תלמידים בנושאי תכניות הלימודים ובקשות מיוחדות יופנו לראשי התכניות בכתב באמצעות מזכירת התכנית הרלוונטית בחוג.

 

שיעורים מחוץ לחוג

ניתן לבחור מתוך היצע שיעורי התואר השני באוניברסיטת תל-אביב, וזאת באישור ועדת ההוראה של החוג.

 

סמינריונים

בתכנית העיונית נדרשים התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות (בהנחיית מרצים שונים). סמינריון אחד ייבחר מרשימת הסמינרים של מסלול ההתמחות, וסמינריון שני ייבחר שלא ממסגרת תחום ההתמחות. העבודה הסמינריונית היא אישית.

עבודת הסמינריון תוגש למזכירות החוג ללימודי הסביבה לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

 

מועד הגשת הסמינריון

סמסטר א': יום א', 5 במאי 2019, ל' בניסן תשע"ט

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 22 בספטמבר 2019, כ"ב באלול תשע"ט

סמסטר קיץ (תכניות חוץ-תקציביות): יום ה', 14 בנובמבר 2019, ט"ז בחשוון תש"פ

 

עבודות סיום קורס

עבודת סיום קורס הינה מטלת סיום הקורס לכלל התלמידים. העבודה תוגש למזכירות החוג לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

 

מועד הגשת עבודות סיום קורס:

סמסטר א': יום ה', 7 במרץ 2019, ל' באדר א', תשע"ט

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ה', 11 ביולי 2019,  ח' בתמוז, תשע"ט


סמינר מחלקתי

נוסף על מכסת הלימודים, חייבים כל התלמידים להשתתף בסמינר המחלקתי של החוג ללימודי סביבה עד לצבירה של 38 מפגשים במהלך התואר. (הסמינר מתקיים אחת לשבוע). מומלץ להשתתף בסמינר המחלקתי לכל אורך הלימודים לתואר.
ניתן להחליף עד 4 מפגשים של סמינר מחלקתי בהשתתפות בכנס/יום עיון סביבתי ואקדמי. יש להחתים על טופס מיוחד את מארגן הכנס.

 

לתלמידי תואר שני עיוני (ללא עבודת גמר) – הגשת פרויקט גמר

פרויקט הגמר מבוצע ע"י תלמידי התכנית ללא עבודת גמר כדרישת חובה. הפרויקט מהווה את חובת הסיום של לימודי הסטודנט לתואר שני. מטרת העבודה לנתח, לחקור ולפתח סוגיה סביבתית בתחום נושאים שנדונו בתכנית הלימודים. הסטודנט נדרש לנסח שאלת מחקר או בעיה (על פי אחת מהגישות המחקריות שלמד בתכנית) שתשמש נקודת מוצא לעבודה ותנחה את כיוון החקירה או הבדיקה שתבוצע בעבודה. תחום הפרויקט הינו בהתאם למסלול הלימודים בו התמקד התלמיד בלימודי התואר השני.

 

בכל שנה, תתקיים סדנת פרויקט גמר עפ"י המסלולים, במהלך סמסטר ב'.

 

 • מנחי פרויקט הגמר יסייעו לתלמידים להתארגן לביצוע הפרויקט אך אינם אמורים לשמש כמומחים בתחום המספקים מידע. למנחים רקע ותחום עיסוק אקדמי שונים אך אפשרי שהנחייתם תחרוג מתחומים אלה מאחר ופעילות ההנחיה אינה בהכרח תלויה במומחיותם הסביבתית. 

 • בתום הסמסטר יתקיים מפגש מרוכז בו כל תלמיד יתבקש להציג את הפרויקט שהכין.

 • הפרויקט יוגש בכתב למנחה עם העתק למזכירות, בדיקתו תימשך עד חודש וחצי.

 

לתלמידי תואר שני מחקרי (עם עבודת גמר) – הגשת עבודת הגמר ( תזה) ובחינת הגנה בע"פ

 • על התלמיד לגבש נושא מחקר סביבתי בינתחומי ולמצוא שני מנחים עד תום סמסטר א' מתחילת לימודיו. הנושא יובא לאישור ועדת ההוראה. 

 • בתום שנתיים מתחילת הלימודים, על התלמיד להגיש את עבודת הגמר (בעת ההגשה נדרש אישור המנחים להגשה).

 • לאחר בדיקת עבודת הגמר, על ידי שני שופטים, בנוסף לשני המנחים, יגן התלמיד בעל-פה על העבודה בפני שופטי העבודה ומנחיה. היקף עבודת הגמר לא יעלה על 100 עמודים.

 

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול להלן:

תואר שני מחקרי (עם עבודת גמר)

 

תואר שני עיוני (ללא עבודת גמר)

 

ממוצע  הציונים

40%

ממוצע  הציונים 

55%

ציון עבודת הגמר (תזה)

45%

ציוני עבודות הסמינריון

30%

ציון בחינת הגמר בע"פ

15%

ציון פרויקט גמר

15%

 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

עיין גם בתקנון הלימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי בידיעון זה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>