מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה"

עודכן: 22.08.2019

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה מציע את תכניות הלימודים הבאות:

 1. תכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה

 2. תכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח

 3. תכנית לימודים בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 4. תכנית לימודים משולבת במתמטיקה-פיזיקה

 5. תכנית לימודים משולבת בפיזיקה ובמדעי החיים

 6. תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

 7. תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי כדור הארץ

 8. תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובכימיה

 9. תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת

 

ד"ר ישי פומרנץ

-

יו"ר ועדת קבלה

פרופ' יורם דגן

-

יו"ר ועדת ההוראה לתואר בוגר

פרופ' בנימין סבטיצקי

-

מרכז תכנית המצטיינים שנים א' ו-ב'

פרופ' רון ליפשיץ

-

מרכז תכנית המצטיינים שנה ג'

פרופ' אודי נקר

-

יועץ לתלמידי השנה הראשונה

פרופ' ניסן יצחקי

-

יועץ לתלמידי השנה השנייה

ד"ר חיים סוכובסקי

-

יועץ לתלמידי השנה השלישית

 

מידע כללי לכל תלמידי ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה (בכל המסלולים)

התלמידים נדרשים להגיש לפחות 70% מן התרגילים בכל קורס, אלא אם הודיע המורה אחרת. המורה רשאי לדרוש הגשת אחוז גבוה יותר של תרגילים ובתנאי שהודיע על כך בתחילת הסמסטר. כמו כן רשאי המורה לא לאשר לתלמיד, אשר לא ימלא דרישה זאת, להשתתף בבחינת המעבר בקורס. השתתפות חוזרת בקורס מחייבת הגשת תרגילים בשנית.

 

פגישות "צהרי יום"

מזה שנים מתקיימות בימי ראשון בסמסטר ב', פגישות בין תלמידים לבין מורי החוג. בפגישות אלה ניתנות הרצאות בתחומי המחקר העדכניים ביותר של מדעני ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה. הודעה על מועדי המפגשים ועל נושא המפגש תפורסם מראש.

 

קורס אנגלית

יש לסיים בהצלחה במהלך הלימודים לתואר לפחות קורס אחד בשפה האנגלית. ניתן ללמוד קורס בחירה או חובה מתוך היצע הקורסים באנגלית של בית הספר.

 

תנאי המעבר

 1. תלמיד אשר נכשל בקורס אחד יוכל להמשיך בלימודיו, אך יהיה חייב לעמוד בבחינה בקורס בו נכשל עד תום שנת הלימודים הבאה. כישלון חוזר גורר הפסקת לימודים. תלמיד שנכשל בקורס המהווה דרישת קדם לקורס מתקדם, לא יוכל להירשם לקורס המתקדם אלא באישור מיוחד ומראש של ועדת הוראה. לדוגמה, מי שלא עבר את הקורס 'קוונטים 1', לא יוכל להירשם לקורס 'קוונטים 2', ללא אישור, ויהיה עליו לחזור תחילה (לימוד ובחינה) על הקורס 'קוונטים 1' בסמסטר העוקב.

 2. תלמיד אשר נכשל בשני קורסים יהיה חייב לפצל את לימודיו, זאת כיון שהקורסים בהם נכשל לא יחשבו לצורך מילוי דרישת הקדם בקורסים אחרים. תלמיד כזה יהיה חייב לחזור על הקורסים בהם נכשל (לימוד ובחינה) עד תום שנת הלימודים העוקבת. כישלון חוזר באחד משני הקורסים גורר הפסקת לימודים.

 3. תלמיד אשר נכשל בשלשה קורסים לא יוכל להמשיך בלימודיו. בשנת הלימודים העוקבת יוכל התלמיד רק לחזור (לימוד ובחינה) על הקורסים בהם נכשל ("הקפאת לימודים"). כישלון חוזר באחד משלשת הקורסים גורר הפסקת לימודים.

 4. תלמיד אשר נכשל בארבעה קורסים או יותר, יופסקו לימודיו.

 5. לעניין הסעיפים הקודמים ייחשב כנכשל כל תלמיד הרשום לקורס ולא סיים אותו בציון עובר, בין אם נבחן בקורס ובין אם לאו.

 6. התקנה בדבר ערעור על ציונים מובאת ב"מידע הכללי" תחת הכותרת: "ערעור על ציונים".

 7. תלמיד שציונו הסופי בקורס בחירה הוא "נכשל" יוכל לבחור, באישור היועץ, בקורס בחירה אחר במקום הקורס בו נכשל, או לחזור פעם נוספת על קורס זה, בתנאים המופיעים בסעיפים 4-1 לעיל. אם המיר התלמיד קורס בחירה בו נכשל בקורס בחירה אחר, יופיעו הכישלונות בבחינות של הקורס המומר ברשומת הלימודים, ויימנו במניין הכישלונות.

 8. תלמיד אשר סיים את לימודי שנה ג' ולא עמד בכל הבחינות בציון 60 לפחות, חייב לפנות בכתב לוועדת ההוראה, תוך שנה אחת, בקשר לסיום לימודיו.

 9. קורסים ובחינות של שנים קודמות, קודמים לקורסים ובחינות של השנים הבאות.

 10. תלמיד שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית בפרק הזמן הנדרש לא יהיה זכאי להמשיך בלימודיו.

 11. תלמיד אינו רשאי להירשם שוב ולהיבחן  בקורס משנה קודמת אותו עבר, על מנת לשפר ציון.

 12. על אף דרישות הקדם להרשמה לכל קורס, תלמידים מצטיינים רשאים להגיש בקשה לוועדת ההוראה להירשם לקורסים בהם אין הם עומדים בדרישות הקדם, כל בקשה תישקל לגופה.

 

הערכת ההישגים עם תום שנת הלימודים

 1. עם תום הלימודים נקבע ציון ממוצע סופי לתואר.

 2. לכל קורס מייחסים משקל בהתאם למספר שעות הלימוד, למעט 'מעבדה בפיזיקה א'' ו'מעבדה בפיזיקה ג'', שבה, לדוגמה, שעת לימוד מזכה ב- 0.75 נקודה. כמו כן קורס מהפקולטות: מדעי הרוח, מדעי החברה, ניהול, משפטים, אומנויות ומבית הספר לחינוך, משוקלל כ- 0.5 נקודה לשעת לימוד.

 3. בחישוב הציון המשוקלל לא יובאו בחשבון הציונים בשפה זרה ובעברית.

 4. בחישוב הציון המשוקלל יובא בחשבון גם הציון "נכשל".

 5. בכל הקורסים לתואר בוגר הנלמדים לקרדיט חייבת להיות בחינת מעבר ולא עבודה.
  עם זאת, המתכונת בקורסים הניתנים בבית הספר למדעי המתמטיקה או בבית הספר למדעי המחשב לתלמידי התכניות המשולבות מתמטיקה-פיזיקה, פיזיקה-ראשי ומתמטיקה-משני, ופיזיקה ומדעי המחשב, תהיה על פי המקובל בבתי ספר האלה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>