מבנה הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה - .M.A. / M.Sc

עודכן: 22.08.2019

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מסלולי הלימוד לתואר שני במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

 

התכנית העיונית מעניקה השכלה והכשרה רחבה בנושאי סביבה לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב את תחום ידיעתם בנושאים המורכבים הנוגעים לסביבה, ומקנה יתרון חיוני לפיתוח וקידום הקריירה עבור תלמידים המבקשים להיכנס לשוק העבודה הסביבתי. בתכנית הלימודים הושם דגש על העיקרון שהתמודדות עם כל בעיה סביבתית דורשת ידע רב-תחומי ויכולת אינטגרציה של הזוויות השונות, ובהתאם התכנים לקוחים מתחומים מגוונים. תלמיד חייב להתמקד באחד מתחומי הידע אך יחד עם זאת יכול לשלב מכל התחומים.

 

1. אנרגיה וסביבה

מסלול אנרגיה וסביבה, חדשני בקנה מידה אזורי ועולמי, המסלול מציע גישה רב תחומית ואינטגרטיבית ללימוד עולם האנרגיה. היצע הקורסים במסלול, המיועד למי שמעוניינים בהעמקת ידע בנושאי אנרגיה כחלק מהתפתחותם המקצועית או כהכנה להמשך מחקר, כולל קורסים על מערכות אנרגיה קונבנציונלית ומתחדשת, התייעלות אנרגטית, כלכלת אנרגיה וסביבה, הקשר בין אנרגיה ופיתוח בר קיימא, דיני סביבה ועוד.

בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בתכנון והערכה טכנולוגית, כלכלית וסביבתית של מערכות אנרגיה עתידיות בישראל ובעולם.

 

2. היבטים סביבתיים של משאבי מים

תחום המים ממשיך להעסיק מהנדסים, ביולוגים, מתכננים, כלכלנים, משפטנים ועוד, ומהווה תנאי סף לפיתוח בר קיימא, ייצור מזון תקין, וכד'.

מסלול היבטים סביבתיים של משאבי מים מציע גישה אינטגרטיבית מקורית ללימוד תחום המים, ומהווה חידוש פורץ דרך בתחום זה. היצע הקורסים במסלול, כולל קורסים על מאפייני משק המים בישראל, לימנולוגיה, זיהום ושיקום מקווי מים, טכנולוגיות של טיפול במים ושפכים, ניהול משאבי מים בישראל, אקלים והמחזור ההידרולוגי ועוד.

בוגרי המסלול יהיו בעלי כישורים שיאפשרו להם להתמודד על תפקידי תכנון, ניהול והערכה במערכות ניהול מים בתעשייה ובמגזר הציבורי בארץ ובעולם.

 

3. קיימות בסביבה העירונית

קיימות היא צורת חשיבה המאפשרת לנתח שינויים עתידיים ולפתח אמצעים להתמודדות עם אתגרים והזדמנויות ששינויים כאלה מעוררים.

התווך העירוני, הוא צומת אקוטית של אתגרים סביבתיים, חברתיים וכלכליים.

ההתמודדות עם אתגרי העירוניות דורשת חשיבה מתוחכמת ויכולת מתקדמת להחיל את עקרונות הקיימות בתנאי צמיחה דמוגרפית ושינויים טכנולוגיים דינמיים.

מסלול קיימות בסביבה העירונית מציע גישה יצירתית, עתידנית ובעלת חזון ללימוד האתגר העירוני. היצע הקורסים במסלול, המיועד למי שמעוניינים בהעמקת ידע בנושאים אלה אם חלק מהתפתחותם המקצועית והן כהכנה לקראת המשך מחקר, כולל קורסים על  מדיניות סביבה, קיימות עירונית עכשווית ועתידית, אדריכלות אקולוגית ובניה ירוקה ועוד.

בוגרי המסלול יהיו בעלי כישורים שיאפשרו להם גישה לתפקידי ניהול במערכות עירוניות המכוונות להגברת החוסן הסביבתי והשאיפה לניהול מקיים של מערכות מוניציפאליות. 

 

 

תכניות הלימודים

 

תלמידי החוג יכולים לבחור באחד מבין מסלולי הלימוד הבאים:

תואר שני מחקרי (הכולל עבודת גמר) - מתמקד בפיתוח היכולת לבצע מחקר עצמאי הכולל כתיבת עבודת גמר. זוהי תכנית בינתחומית, מותאמת אישית, המוצעת בשני מסלולים -לתואר .M.Sc או לתואר .M.A. כל תלמיד מבצע עבודת מחקר בנושא שנבחר על ידו, בהדרכתם של שני מנחים משני תחומי מומחיות שונים – מתכונת המשקפת את התפיסה הבינתחומית של החוג.

 

תואר שני עיוני (ללא עבודת גמר) – מתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מתודולוגיות ומקצועיות מגוונות, בין אם בתחום מוגדר ובין אם בשילוב בין תחומי הידע. התכנית מתאימה למבקשים להרחיב את ידיעותיהם ולרכוש תואר שני בלימודי הסביבה; וגם למתעניינים בנושא הסביבתי ומעוניינים לפתח קריירה בתחום זה.

 

תכנית בינלאומית (ללא עבודת גמר) - מציעה לסטודנטים מכל העולם הזדמנות כפולה: לשהות שנה חווייתית במיוחד בישראל, ולרכוש ידע וכלים מקצועיים בתחום הסביבתי, במטרה לתרום לסביבה בארצותיהם ובעולם כולו. התוכנית הייחודית נועדה להכשיר דור חדש של מנהיגים סביבתיים, שישפיעו על עתידו של כדור הארץ.

 

מסלול ישיר לדוקטורט – התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים בתקנון האוניברסיטה לתלמידי מחקר וכן עומדים בדרישות הקבלה המצוינות בתקנון היחידתי של בית הספר.

 

משך הלימודים ומעבר מתכנית לתכנית

על פי התקן שקבעה המועצה להשכלה גבוהה משך הלימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה הוא שנתיים. ניתן להאריך את הלימודים בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת, וזאת באישור ועדת ההוראה בלבד, ובכפוף לתקנות שכר-לימוד.

בעת הרישום לתכנית העיונית, חובה לבחור את מסלול ההתמחות. תלמידים שירצו לשנות את המסלול יוכלו לעשות כן בסיומו של כל סמסטר וזאת בתנאי שהם עומדים בדרישות.

המעוניינים ללמוד בתכנית המחקרית יגישו טופס תמצית נושא מחקר לוועדת ההוראה של החוג, הכוללת את נושא המחקר ואת אישורי חברי הסגל, המוכנים להנחותו. את הטופס יש להגיש לא יאוחר מתום סמסטר א' של תחילת הלימודים.

 

דרישות המעבר לתואר שני מחקרי (עם עבודת גמר)

  1. חובת שמיעה של 14 ש"ס לפחות בשנה הראשונה ללימודים, בציון ממוצע 90 ומעלה.

  2. הגשת טופס תמצית נושא מחקר (עד תום השנה הראשונה), מאושרת על ידי המנחים.

  3. יש לעמוד בשני התנאים גם יחד, החומר יועבר לאישור וועדת ההוראה של החוג.

 

מעבר מהתכנית המחקרית לתואר שני עיוני

תלמידים שסיימו סמסטר א', ולא הגישו טופס תמצית הצעת מחקר, תוצע להם האפשרות לעבור לתכנית העיונית. כמו כן תלמידים שהחלו בתכנית המחקרית ורוצים לעבור לתכנית העיונית, יכולים לעשות זאת.

 

מכסת השעות בתכנית המחקרית (עם עבודת גמר) היא 28 ש"ס ו-36 ש"ס בתכנית העיונית (ללא עבודת גמר).

 

 

השלב המתקדם בתואר שני מחקרי (עם עבודת גמר)

התלמידים מחויבים להגיש את טופס תמצית הצעת המחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה, את עבודת הגמר (תזה) בתום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני (מותנה באישור ההצעה והמנחים) וכן לעמוד בבחינת גמר בע"פ (הגנה) על עבודת התזה.

 

השלב המתקדם בתואר שני עיוני (ללא עבודת גמר)

בשנת הלימודים השנייה, התלמידים ישתתפו בסדנת פרויקט גמר עפ"י מסלולי ההתמחות שלהם. התלמידים מחויבים להגיש שתי עבודות סמינריוניות, וכן פרויקט גמר. מטרת הפרויקט היא לנתח, לחקור ולפתח סוגיה סביבתית בתחום נושאים שנדונו בתכנית הלימודים. הסטודנט יידרש לנסח שאלת מחקר או בעיה (על פי אחת מהגישות המחקריות שלמד בתכנית) שתשמש נקודת מוצא לעבודה ותנחה את כיוון החקירה או הבדיקה שתבוצע בעבודה.

 

לימודי צבירה לתואר שני

לימודים במתכונת של הארכת משך לימודי התואר מעבר לשנתיים, עד ארבע שנים. התכנית מיועדת בעיקר לסטודנטים שעובדים בחלק מהזמן. במסגרת זו ניתן לקחת קורסים בהתאמה אישית. הלומדים במתכונת זו חייבים להיות רשומים לפחות לקורס אחד בסמסטר. על הסטודנט חלה האחריות לוודא שאכן הוא מסיים את כל חובותיו עד הסמסטר השמיני והאחרון.

בתכנית המחקרית חייבת להיות הסכמה של המנחים לגרירת התואר על פני 3 עד 4 שנים.

מעבר למעמד "מן המניין" מתבצע לכל המאוחר לאחר שהתלמיד סיים 75% מחובות התואר ומעלה, או לאחר שנתיים – המוקדם מבניהם. ניתן גם לעבור בשלב מוקדם יותר ע"פ בקשת התלמיד. מומלץ לוודא במזכירות בעוד מועד ששינוי זה בוצע. מרגע שעבר התלמיד למעמד מן המניין נותרים לו ארבעה סמסטרים לסיום הלימודים והוא נחשב לסטודנט מן המניין לכל דבר ועניין, כולל זכאות להשתתפות בתכניות המתמחים.

 

הערה: בעת לימודי צבירה התלמיד אינו מוכר כתלמיד מן המניין ואינו זכאי למלגה או להשתתפות בתכניות ההתמחות.

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>