תכנית הלימודים

עודכן: 04.07.2018

תכנית הלימודים המחייבת לתואר

 1. לכל חוג תכנית משלו שנבנתה בכפוף לתקנות ולדרישות קדם, המחייבות את הלומד באותו חוג. התכנית המחייבת את התלמיד הינה זו של השנה בה החל ללמוד. אם יימשכו לימודיו מעל שלוש שנים, רשאית ועדת ההוראה לחייבו ללמוד על פי תכנית הלימודים השוטפת, גם אם היא שונה מזו שהייתה תקפה בתחילת לימודיו.

 2. ועדת ההוראה רשאית לקבוע שינויים בתכניות הלימודים. שינויים אלו יחולו על תלמידים הלומדים במערכת, רק אם לא יאריכו את לימודיהם מעבר לשלוש שנים.

 3. תכנית הלימודים המחייבת תלמיד המחליף חוג/מסלול לימודים, הינה התכנית התקפה בשנה בה החליף את החוג/המסלול ולא התכנית שהייתה נהוגה בשנה בה החל את לימודיו לתואר.

 4. תכנית הלימודים המחייבת היא זו המתפרסמת בידיעון (במקרה שקיימת סתירה בין אישור/הנחיות היועץ לבין המתחייב מהידיעון).

 5. קורסים חופפים הם קורסים הניתנים ביחידות לימוד שונות (בפקולטה או מחוצה לה) אך תכניהם דומים או זהים. תלמיד שתכנית לימודיו כוללת קורסי חובה חופפים, יוכל לפנות לועדת ההוראה היחידתית בבקשה ללמוד רק אחד משני הקורסים ולקבל "פטור" מהקורס האחר. על התלמיד להשלים את מכסת שעות הלימוד בהתאם לדרישות מסלול לימודיו.

    
תכנית לימודים שנתית

 1. תלמיד שסיים את תכנית הלימודים השנתית שאושרה לו, עמד בכל הדרישות האקדמיות וציוניו בבחינות היו 60 לפחות, רשאי להמשיך בלימודיו, בכפוף לתקנות המעבר של בית הספר/המגמה בהם הוא לומד.

 2. תלמיד החייב להשלים קורסים משנה קודמת, רשאי ללמוד בו זמנית קורס/ים משנה מתקדמת, בתנאים הבאים:

  1. עליו לעמוד בדרישות הקדם של הקורס/ים, בכפוף לתקנות הלימוד של החוג, או באישור ועדת ההוראה, בתנאי ששעות הקורסים אינן חופפות.

  2. במקרה של חפיפה במועדי בחינות המעבר של הקורסים מהשנים השונות, חובה להיבחן תחילה בקורסים אותם יש להשלים משנה קודמת.

 3. לא כל קורסי הבחירה ניתנים כל שנה. יש לעיין במערכת השעות.

 4. תלמיד שזכאי למועד בחינה נוסף בקורס (מועד ב' או מועד מיוחד) או הגיש עבודה בקורס ועדיין לא קיבל ציון, יהיה רשאי, באישור ועדת הוראה, להשתתף בקורס המשך על תנאי. הציון בקורס ההמשך יוכר רק לאחר מילוי חובות הקורס המהווה דרישת קדם.

 5. תכנית הלימודים של שנה א'  קבועה ולפיכך לא ניתן ייעוץ לתלמידי שנה זו.

 


לימודים לאחר תואר ובמקביל לתואר

 1. "חוג לאחר תואר"
  בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" אשר מעוניינים ללמוד תכנית לימודים חלקית נוספת (חוג אחד מתוך תכנית דו-חוגית) לקראת התואר בוגר, יוכלו לעשות זאת בכפוף לאישור ועדת הקבלה היחידתית, לאחר שעברו תהליכי רישום וקבלה רגילים.  עם סיום לימודיו יקבל התלמיד אישור מיוחד על לימודיו.

 2. תכנית לימודים נוספת במקביל ללימודי תואר
  תלמיד הלומד תכנית לימודים במתכונת חד-חוגית דוגמת משפטים, או שני חוגים במתכונת דו-חוגית דוגמת ביולוגיה-כימיה, ואושר לו ללמוד במקביל תכנית לימודים חלקית נוספת (חוג אחד מתוך תכנית דו-חוגית) לקראת התואר בוגר, יקבל עם סיום לימודיו אישור מיוחד על לימודיו, בנוסף על התואר בוגר אוניברסיטה בביולוגיה - כימיה.

פרטים נוספים: ראה פרק "לימודי התואר הראשון", סעיף 4 ב"תמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה".            

 

 

 

מסלול למידה בהתאמה אישית למצטיינים 

מסלול לימודים בהתאמה אישית מיועד לתלמידים מצטיינים במתכונת חד-חוגית, שהם בעלי ההישגים הגבוהים ביותר מקרב הסטודנטים והמתקבלים. במסגרת המסלול יתאפשר לתלמידים ללמוד קורסים לפי בחירתם האישית בהיקף של כ- 16 שעות סמסטריאליות, על חשבון קורסים מתכנית הלימודים המקורית.

 

למי המסלול מתאים?

הפקולטה תציע השתתפות במסלול זה למתקבלים ולתלמידים  במעמד 'מן המניין':

מתקבלים בעלי ציוני התאמה גבוהים במיוחד ותלמידי שנה ב' אשר סיימו  חובות שנה א' בהצטיינות ובכפוף לעמידה בקריטריונים המפורטים.

 

מתקבלים לשנה א' על פי חתכי הקבלה שלהלן:

תחום לימודים

ציון התאמה לקבלה (לשנה"ל תשע"ט)

פיזיקה ואסטרונומיה

745

מדעי כדור הארץ

705

כימיה

735

סטטיסטיקה

720

מתמטיקה עיונית

755

מדעי המחשב

755

 
 

תלמידי שנה ב' על פי הקריטרונים המפורטים להלן:

 • סיום חובות שנה א' במלואם בממוצע 93 לפחות

 • במקרה של כישלון (במועד בחינה) 1 שתוקן – יירדו 4 נקודות מהממוצע המשוקלל

 • במקרה של יותר מכישלון אחד – לא תתאפשר כניסה לתכנית

 • במקרה של 2 שיפורי ציונים – יירדו 2 נקודות ממוצע הציונים המשוקלל

 • מי שהורשע בעבירת משמעת – אינו רשאי להצטרף לתכנית

 

תלמיד העומד בקריטריונים ומעוניין להצטרף לתכנית יפנה לאודליה דוד במייל: odavid@tauex.tau.ac.il.

 

 

איך זה עובד? 

 

רישום לקורסים: 

 • תלמידים אשר יימצאו מתאימים, רשאים לבחור קורסים מתוך רשימת קורסים של הפקולטות השונות בקמפוס. (הרשימה תפורסם באינטרנט במהלך חודש ספטמבר). 

 • את הבקשות לרישום לקורסים לסמסטר א' ו-ב' יש להפנות לגב' אודליה דוד, בין  התאריכים 11-7/10/2018 (יש לציין יותר מקורס אחד לפי סדר עדיפות). אין בשליחת הבקשה אישור על הרישום לקורסים. התלמיד יקבל תשובה בדוא"ל לאילו קורסים הוא רשום, ובמקביל יוכל לבדוק את הרישום לקורסים במערכת השעות במידע האישי.

 • בתחילת סמסטר ב' ניתן יהיה להירשם לקורסים של אותו סמסטר על בסיס מקום פנוי. 

 

ייעוץ והכוונה: 

 • על כל תלמיד שהתקבל למסלול לברר במזכירות התלמידים, מה הם הקורסים שמהם יהא פטור במסגרת תכנית הלימודים שלו. 

 • מומלץ לתלמיד להתייעץ עם יושב ראש ועדת הוראה בבית הספר אליו שייך.

 

כללי התכנית: 

 • תנאי המעבר להמשך במסלול: תלמידים שהחלו את לימודיהם במסלול בשנה א' יידרשו לשמור על ממוצע 90  בלימודי שנה זו. 

 • התלמיד מחויב לעמוד במלוא מכסת השעות של הקורסים שבחר ללמוד במסגרת למידה בהתאמה אישית למצטיינים. קורסים אלו יופיעו ברשומת הלימודים, והציונים ישוקללו בממוצע הסופי לתואר. במקרה שתלמיד לא ישלים את מלוא מכסת השעות של מסלול הלימודים בהתאמה אישית למצטיינים – לא יוכרו לו קורסים אלה לקרדיט, והוא יחויב להשלים את היקף השעות הרגיל הנדרש ממנו בחוג לימודיו. 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>