לימודים לתואר שלישי

עודכן: 22.08.2019

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

התואר "דוקטור לפילוסופיה" (.Ph.D), הוא התואר הגבוה ביותר המוענק מטעם אוניברסיטת תל-אביב. ביה"ס מציע מגוון של תחומי מחקר ולימודים אקדמיים ברמה בינלאומית המדגישה איכות מחקרית ומאפשרת לתלמידים מרקע אקדמי מגוון לבוא ולחקור נושאים סביבתיים בהיבט הפיסי או בהיבט החברתי-אנושי תוך התמודדות עם אתגרים סביבתיים, הנמצאים בחזית המחקר האקדמי הבין-לאומי.

 

ניתן להירשם ללימודי תואר שלישי בכל אחד מהחוגים המרכיבים את ביה"ס:

 • החוג לגאופיזיקה
  מיועד לבעלי תואר "מוסמך" (תואר שני .M.Sc) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון משוקלל 80 לפחות בתחומי מדעי כדור הארץ או בתחום מדעים מדויקים המעוניינים לעסוק בתחומי המחקר בחוג: גאולוגיה, גאופיזיקה, מדעי האטמוספירה ומדעים פלנטריים.

  תלמידי החוג רוכשים ידע וניסיון בתחומים השונים של מדעי כדור הארץ, והתכנית תלויה בתחום ההתמחות של איש הסגל אצלו בוחר התלמיד להתמחות. תחומים אלו כוללים בין השאר גאופיזיקה של כדור הארץ, גאופיזיקה שימושית, גאולוגיה שימושית, מטאורולוגיה, אקלים, ברקים וחשמל אטמוספרי, מכניקת רצף גאופיזית, העצמים המהווים את מערכת השמש למעט השמש עצמה, אקסו-פלנטות, ושיטות מדידה המשמשות בפיזיקת החלל.
   

 • החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם
  מיועד בעלי תואר מוסמך (תואר שני M.A) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון 85 לפחות בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם או בתחום קרוב המעוניינים לעסוק בתחומי המחקר בחוג: גאו-אינפורמטיקה, הסביבה הפיזית (אקלים, משאבי מים וקרקע), והסביבה האנושית: עיר, חברה ותכנון.

  תלמידי החוג רוכשים ידע וניסיון בתחומים אלו בהתאם לתחום ההתמחות של איש הסגל אצלו בוחר התלמיד להתמחות. תחומים אלו כוללים בין השאר חקר כמותי של מידע מרחבי בעזרת מערכות מידע גאוגרפיות (GIS - Geographic Information Systems) ומערכות של חישה מרחוק (Remote Sensing) ,תחומי אקלים כגון הקלימטולוגיה הסינופטית והרגיונאלית, שינויי אקלים ותכנון תואם אקלים. הידרוכימיה והידרוגיאולוגיה, העוסקים בחקר הסעת מזהמים וכן מציאת פתרונות הנדסיים-כימיים לסילוק מזהמים אלו ממקורות המים, היבטים חברתיים-אנושיים של בעיות הסביבה, תכנון עירוני ואזורי וכדומה.
   

 • החוג ללימודי הסביבה
  מיועד לבעלי תואר "מוסמך" (תואר שני .M.Sc או .M.A) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג: מוסמך .M.Sc בציון משוקלל 80 ומוסמך M.A בציון משוקלל 85 לפחות.

  המועמדים יכולים להיות מכל הפקולטות באוניברסיטה המעוניינים לעסוק במחקר בינתחומי מקורי הקשור בנושאי סביבתיים כגון מדעי כדור הארץ, מדעי החברה, אתיקה וצדק סביבתי, המגוון הביולוגי, משאבי מים, הנדסת סביבה ואנרגיה חלופית, ארכיטקטורה , עיצוב, תכנון ופיתוח בר-קיימא. בתכנית זו, לעיתים קרובות המחקר הוא רב-תחומי ועל כן התלמיד יקבל הדרכה משני מנחים לתואר השלישי משני תחומי מומחיות שונים- מתכונת המשקפת את התפיסה הבינתחומית של החוג.

 

 

תלמידים יתקבלו ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בשני מסלולים: המסלול הרגיל והמסלול הישיר.

 

המסלול הרגיל לדוקטורט, מיועד לבעלי תואר שני (ייתכן ויידרשו השלמות), ומקנה תואר PhD לאחר ארבע עד חמש שנות לימודים ומחקר.

 

המסלול הישיר לדוקטורט, מיועד לתלמידים מצטיינים בעלי תואר "בוגר" (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י ביה"ס. המסלול גם מוצע לתלמידי תואר שני מצטיינים ומאפשר מעבר ללימודי תואר דוקטור במהלך התואר השני, ללא הצורך בכתיבת תזת M.A או.M.Sc. סטודנט לתואר שני יוכל להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט לאחר שנת הלימודים הראשונה לתואר השני, בתנאים המוגדרים בתקנון היחידתי של ביה"ס.

 

פרטים על הדרישות ומהלך הלימודים במסלולים אלה ניתן לקבל במזכירות בית הספר אצל מזכירת תלמידי תואר שלישי, הגב' יפה כהן-הדרי: טל:03-6408633, דואר אלקטרוני: yafitc@tauex.tau.ac.il וכן באתר בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר.

 

 

לוח זמנים

על התלמיד במסלול הרגיל ובמסלול הישיר להגיש את הצעת המחקר לא יאוחר מתחילת הסמסטר החמישי ללימודיו בתואר השלישי, ולעמוד בהצלחה בבחינה על הצעה זו.

על התלמיד במסלול הרגיל ובמסלול הישיר להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הנקוב לעיל טעונה אישור של הוועדה היחידתית.

באישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר והוועדה האוניברסיטאית , ניתן להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים.

 

 

לימודים ועבודה במקביל

יש אפשרות להתקבל לדוקטורט אם הנך עובד/ת בתעשייה או במוסד מחקר (כגון המכון הגיאולוגי לישראל או המכון לחקר ימים ואגמים) ומבקש לבצע את עבודת המחקר והלימודים לתואר שלישי במקביל לעבודה. הרישום לדוקטורט יתבצע בהתאם למפורט ב"דרך הטיפול" במסמך של נוהל עובדים המבקשים ללמוד לתואר שלישי במקום העסקתם.

 

 

בטיחות

חובה על כל תלמידי התואר השלישי לעבור הדרכות בנושאי בטיחות:

 1. קורס "עזרה ראשונה" – חובה להשתתף בשנה הראשונה ללימודים.

 2. קורס "בטיחות מקוון אינטרנטי" – חובה לעבור בכל שנה במהלך התואר.

חובת קורסי בטיחות >

 

נהלי הלימודים וחובות התלמיד

נהלי הלימודים, חובות התלמיד ועבודת המחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר  כפופים ל"תקנון תלמידי המחקר" של אוניברסיטת תל-אביב ולתקנון היחידתי. במקרה של סתירה בין התקנון היחידתי  לתלמידי מחקר לבין התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר, יקבע התקנון האוניברסיטאי.

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים המופיעים בתקנונים אלו.

 

תקנות ועדכונים

התקנות החלות על התלמיד - הן אלה המופיעות בידיעון, בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר וכן בתיקונים ותוספות לתקנון היחידתי שיתפרסמו במהלך הלימודים לתואר. שינויים ותוספות יהיו תקפים מיד עם פרסומם, אלא אם כן יפורסם אחרת.

 

 

תעודת הוראה במתמטיקה לתלמידי תואר שני ושלישי

תלמידי תואר שני ושלישי בפקולטה למדעים מדויקים רשאים לשלב לימודי תעודת הוראה במתמטיקה במהלך לימודיהם לתואר, ללא תשלום.

לפרטים נא לפנות אל פרופ' פסיה צמיר במייל: pessia@tauex.tau.ac.il או אל פרופ' דינה תירוש במייל: dina@post.tau.ac.il.

 

 

זכויות ומידע שימושי:

 

כרטיס סטודנט:

ברגע שהוסדר שכר הלימוד של הסטודנט, יישלח הכרטיס אל כתובת הסטודנט הקיימת במערכת. ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה וכן על שירותים נוספים לסטודנטים באתר דקאנט הסטודנטים.

 

פתיחת חשבון מייל:

האוניברסיטה מקצה לתלמידיה שם משתמש (קוד מחשב) וסיסמה ראשונית, שבאמצעותם ניתן להזדהות בכניסה לשירותי המחשוב המקוונים.

פרטים נוספים על אתחול חשבון המייל אפשר לקבל באתר אגף המחשוב.

 

שכר לימוד

לאחר קבלה ללימודים, סטודנט רשאי לבטל חלק מ"התשלומים הנלווים" לשכ"ל (סעיף רווחה) ע"י פנייה למדור שכ"ל בטלפון 03-6404437 או בדואר אלקטרוני לכתובת: im@tau.ac.il.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>