תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה תכנית תואר שני עיוני (ללא עבודת גמר)

עודכן: 18.08.2020

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

התוכנית לתואר שני ללא עבודת גמר מעניקה השכלה והכשרה רחבה בנושאי סביבה לאנשי מקצוע בתחום המעוניינים להרחיב את תחום ידיעתם בנושאים המורכבים הנוגעים לסביבה, ומקנה יתרון חיוני לפיתוח וקידום הקריירה עבור תלמידים המבקשים להיכנס לשוק העבודה הסביבתי. בתוכנית הלימודים הושם דגש על העיקרון שהתמודדות עם כל בעיה סביבתית דורשת ידע רב-תחומי ויכולת אינטגרציה של הזוויות השונות, ובהתאם התכנים לקוחים מתחומים מגוונים.

 

 

התוכנית העיונית (ללא עבודת גמר)

השלמות

עד 6 ש"ס

סמינר חוגי

חובת השתתפות במשך 3 סמסטרים במהלך התואר (1 ש"ס)

שיעור חובה כלליים

10 ש"ס

שיעורי חובה של מסלול ההתמחות

6 ש"ס

שיעורי בחירה של מסלול ההתמחות

6-4 ש"ס

שיעורי בחירה כלליים

6-4 ש"ס

סמינריונים

8 ש"ס

סדנת פרויקט גמר

1 ש"ס

הגשת פרויקט גמר

---

סה"כ

36ש"ס

 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

 

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה

תוכנית תואר שני עיוני (ללא עבודת גמר)

 

שיעורי חובה כללית לכל המסלולים, והשלמות

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א'

 

חובה כללית לכל המסלולים והשלמות

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.1222

העולם סביבנו – נושאים נבחרים

2

לא ייחשב במניין השעות לתואר

0910.1100

מבוא לאקופילוסופיה

2

לא ייחשב במניין השעות לתואר

0910.6000

סמינר מחלקתי

1

 

0910.4004

שיטות מחקר לתלמידי התוכנית העיונית

2

 

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

לא ייחשב במניין השעות לתואר

0910.4018

התפתחות מערכות אנרגיה

2

יש ללמוד את אחד מקורסי החובה של
המסלולים האחרים (באחד מהסמסטרים)

0910.4012

מבוא מדיניות סביבה[1]

2

יש ללמוד את אחד מקורסי החובה של
המסלולים האחרים (באחד מהסמסטרים)

0910.4003

משק המים בישראל

2

יש ללמוד את אחד מקורסי החובה של
המסלולים האחרים (באחד מהסמסטרים)

0910.4050

זיהום ושיקום מקווי מים

2

יש ללמוד את אחד מקורסי החובה של
המסלולים האחרים (באחד מהסמסטרים)

 

סה"כ שעות לימוד: 17

 

 

סמסטר ב'

 

חובה כללית לכל המסלולים והשלמות

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.6001

סמינר מחלקתי

1

 

0910.4040

מושגי יסוד בכלכלת סביבה

2

 

0910.4002

מבוא לקיימות עירונית

2

יש ללמוד את אחד מקורסי החובה של
המסלולים האחרים (באחד מהסמסטרים)

0910.4016

מבוא לאנרגיות מתחדשות

2

דרישת קדם: העולם סביבנו – נושאים נבחרים

0910.4060

קיימות במאה ה-21

2

 

0910.1000

דיני איכות סביבה

2

 

0910.4900

סדנת פרויקט גמר

1

התלמיד ישתתף בסדנה בשנה ב' ללימודיו,
וזאת בתנאי שסיים את כל
שיעורי החובה וההשלמה

 

סה"כ שעות לימוד: 12

 

 

שיעורי חובה של מסלולי ההתמחות

 

סמסטר א'

 

מסלול אנרגיה והסביבה

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4018

התפתחות מערכות אנרגיה

2

 

 
 

מסלול היבטים סביבתיים של משאבי מים

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4003

משק המים בישראל

2

 

0910.4050

זיהום ושיקום מקווי מים

2

 

 
 

מסלול קיימות בסביבה העירונית

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4012

מבוא מדיניות סביבה

2

 

 

 

סמסטר ב'

 

מסלול אנרגיה והסביבה

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4016

מבוא לאנרגיות מתחדשות

2

העולם סביבנו – נושאים נבחרים

 
 

מסלול קיימות בסביבה העירונית

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4002

מבוא לקיימות עירונית

2

 

 

 

 

רשימת קורסי הבחירה לתואר שני

 

ניתן לבחור מרשימת הקורסים להלן. יש לבחור בהתאם למסלול: מסלולי - 4 ש"ס, כללי - 4 ש"ס

 

סמסטר א'

 

מסלול אנרגיה והסביבה

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4033

ביו הנדסה סביבתית

2

 

 
 

מסלול היבטים סביבתיים של משאבי מים

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0920.6420

Physical and hydrological aspects of transboundary water resources
management

2

 

 
 

מסלול קיימות בסביבה העירונית

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4015

אדריכלות אקולוגית

2

 

0910.4034

מזון, סביבה וקיימות

2

 

 
 

שיעורי בחירה כלליים לכל המסלולים

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4021

סוגיות בניהול משאבי טבע בישראל

2

 

0910.4037

אתיקה עסקית וניהולית

2

 

0920.6450

Changes in ways of perceiving the environment with the shift to agriculture

2

 

0910.4043

חולות מישור החוף בהיבטים סביבתיים

2

 

0910.4045

מבוא לניהול סביבתי בעסקים

2

 

 

 

 

סמסטר ב'

 

מסלול אנרגיה והסביבה

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4028

חיידקים, צמחים וביו-אנרגיה

2

 

0910.4041

חוסן עירוני

2

מבוא לקיימות עירונית

0920.6465

Sustainable energy for the 21st century: challenges and opportunities

2

סמסטר קיץ!

 
 

מסלול היבטים סביבתיים של משאבי מים

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0920.6421

Policy and political aspects of transboundary water resources

 

 

0910.4017

לימנולוגיה: מדע המים המתוקים

 

 

0910.4041

חוסן עירוני

2

מבוא לקיימות עירונית

 
 

מסלול קיימות בסביבה העירונית

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4041

חוסן עירוני

2

מבוא לקיימות עירונית

0910.4038

חינוך סביבתי לקיימות

2

 

 
 

שיעורי בחירה כלליים לכל המסלולים

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4042

ננוטכנולוגיה סביבתית

2

 

0920.6140

הכרת בעיות סביבתיות – קורס סיורי שטח

2

נלמד בשפה האנגלית

0910.4044

מבוא לבריאות סביבתית

2

 

0910.4046

אקולוגיה תעשייתית בראייה עסקית

2

 

 

 

 

סמינריונים - 8 ש"ס

 

סמינריון אחד של מסלול ההתמחות, וסמינריון שני מאחד המסלולים האחרים

 

סמסטר א'

 

מסלול קיימות בסביבה עירונית

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4430

אתגרים והזדמנויות לקיימות עירונית

4

קורסי ההשלמה

קורסי החובה הכלליים

קורסי חובה של המסלול

0910.4425

ביו-אתיקה מנקודת מבט אקולוגית

4

קורסי ההשלמה

קורסי החובה הכלליים

קורסי חובה של המסלול

 

 

סמסטר ב'

 

מסלול אנרגיה וסביבה

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4470

אנרגיה: "פנים רבות לה"

4

קורסי ההשלמה

קורסי החובה הכלליים

קורסי חובה של המסלול

 
 

מסלול היבטים סביבתיים של משאבי מים

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4450

אקלים ומים

4

קורסי ההשלמה

קורסי החובה הכלליים

קורסי חובה של המסלול

 
 

מסלול קיימות בסביבה עירונית

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הערות/דרישות קדם

0910.4415

נחלת הכלל וצדק סביבתי

4

קורסי ההשלמה

קורסי החובה הכלליים

קורסי חובה של המסלול

 

 

 

 

[1]  לא יילמד בתש"ף.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>