תוכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים

עודכן: 02.08.2021

 

(שעות לימוד: 130 ש"ס, לשקלול 129 ש"ס, מתוכן 74 ש"ס במתמטיקה ו-56 ש"ס בסטטיסטיקה, לשקלול 55 ש"ס)

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

תוכנית זו מדגישה את היסודות המתמטיים של סטטיסטיקה, הסתברות וחקר ביצועים. היא מתאימה במיוחד למעוניינים להמשיך לתואר מוסמך בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים ובפרט למסלול "מוסמך אוניברסיטה" בסטטיסטיקה ו"מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים.

 

היקף הלימודים בתוכנית 129 ש"ס. תלמידי התוכנית ילמדו את הקורס 'מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים' בסמסטר א', שנה א'. פרט לכך התלמידים ילמדו 69 ש"ס מבין קורסי החובה במתמטיקה, המפורטים בפרק תוכנית לימודים חד-חוגית במתמטיקה לתואר בוגר אוניברסיטה. מתוך "שביעיית הבחירה" יש ללמוד שלושה קורסים בלבד, ובהם הקורס 'פונקציות ממשיות' שהנו קורס חובה. תלמידי התוכנית ילמדו עוד קורס בחירה אחד במתמטיקה (3 ש"ס). סה"כ קורסי מתמטיקה: 72 ש"ס. בנוסף לכך ילמדו התלמידים את הקורסים הבאים מהחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים בהיקף של 56 ש"ס, לשקלול 55 ש"ס.

 

ציון גמר

עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר, ציון הגמר המורכב מהציונים המשוקללים של כל הקורסים שנדרש התלמיד ללמוד להלן: במתמטיקה (72 ש"ס), בסטטיסטיקה וחקר ביצועים (55 ש"ס לשקלול).

 

 

הקורסים 'מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים' ו'הסתברות למדעים' או 'הסתברות למתמטיקאים' ישוקללו בציון הגמר בסטטיסטיקה וחקר ביצועים.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א+ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1101

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

3

1

 

 

0365.1813

מבוא לסטטיסטיקה

3

2

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה. ניתן ללמוד במקביל

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [1]

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 48

סה"כ שעות משוקללות: 48

 

ניתן להקדים וללמוד את הקורסים הבאים כבר בסמסטר ב' של שנה א':

  1. 0366.2140
  2. 0366.2132

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' + ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 [3]

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

חדו"א 3 מקביל

0366.2105

אנליזה נומרית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

 

חדו"א 2א',

חדו"א 3 מקביל

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

 

חדו"א 3

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

שנים ב' - ג'

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2100

הסתברות למדעים

3

2

4

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

או

0366.3098

או

הסתברות למתמטיקאים

 

3

 

1

 

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

פונקציות ממשיות,

חדו"א 3 במקבילת

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות במקביל,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

2

 

מבוא לסטטיסטיקה,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית[4]

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

0365.3109

מודלים סטטיסטיים ב’

3

1

 

מודלים סטטיסטיים א'

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0365.3211

סמינר בהסתברות

2

 

 

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

או

0365.3344

או

סמינר בסטטיסטיקה [5] 

 

2

 

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים,

מודלים סטטיסטיים א’

או

0365.3421

או

סמינר בחקר ביצועים [5]

 

2

 

 

 

חקר ביצועים 1

0365.3531

חקר ביצועים 2

3

 

 

חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים

הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 34

 

 

 

קורסי בחירה

 

סמסטר א' + ב' – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.xxxx

קורסי בחירה בסטטיסטיקה ובחקר ביצועים [6]

12

 

 

 

.xxxx0366

קורסי בחירה במתמטיקה

3

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

שלושה מתוך שבעת הקורסים הבאים הנקראים "שביעיית הבחירה"

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2106

פונקציות ממשיות [7]

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2115

טופולוגיה

3

1

 

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 1א',

חדו"א 2א'

0366.2132

 תורת החבורות[8]

3

1

 

אלגברה לינארית 2 א' במקביל

0366.2140

תורת המספרים

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א' במקביל

0366.2219

גיאומטריה דיפרנציאלית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

1

 

חדו"א  4,

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

0366.3021

 

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

3

1

 

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א', 

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל,

מד"ר 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 12

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 


[1]    ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

[2]  החל משנת תשפ"ב שם הקורס אלגברה ב1 שונה לתורת החבורות. מספר הקורס והיקף שעות ללא שינוי.

[3]   הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

[4]  מומלץ ללמוד קורס זה בשנה ב'

[5]    הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

[6]  ראה רשימת קורסי בחירה מוצעים לתלמידי סטטיסטיקה וחקר ביצועים.

[7]   חובה לקחת את הקורס פונקציות ממשיות.

[8]  החל משנת תשפ"ב שם הקורס אלגברה ב1 שונה לתורת החבורות. מספר הקורס והיקף שעות ללא שינוי.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>