תוכנית לימודים במתמטיקה ובשתי חטיבות מורחבות מבין: כלכלה, פסיכולוגיה, פילוסופיה

עודכן: 28.07.2021

 

(136 ש"ס)

 

תאור התוכנית ומטרותיה

תכונית הלימודים המוצעת מיועדת לתת לתלמידים בעלי סקרנות אינטלקטואלית, המעוניינים להרחיב את יריעת הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" לקראת לימודים גבוהים, מסגרת לימודים ייחודית ויוקרתית. התכנית תאפשר להם לרכוש במהלך הלימודים בסיס מוצק ורחב הן במתמטיקה והן בשני תחומים נוספים במדעי החברה והרוח. כוונת התכנית היא לחזק מגמות מחקריות מתחומים של מדעי החברה והרוח בהם יש לרקע המתמטי חשיבות מכרעת.

 

מבנה תוכנית הלימודים *

מסגרת הלימודים היא התוכנית הדו-חוגית (הקיימת) במתמטיקה עם חוג נוסף מפקולטה אחרת, כאשר במקום לימודים בחוג הנוסף, ילמד התלמיד שתי חטיבות מורחבות מתוך החוגים: כלכלה, פסיכולוגיה, פילוסופיה.

 

תוכנית הלימודים כוללת 136 ש"ס, מהן:

  1. במתמטיקה - 72 ש"ס.

  2. בשתי החטיבות - 32 ש"ס בכל חטיבה.

 

 

* הטיפול בתלמידים הוא במזכירות תלמידי בית הספר למדעי המתמטיקה. הרישום לקורסים בלימודי החטיבות יתבצע בחוגים הרלבנטיים.

 

 

 

תוכנית לימודים במתמטיקה ובשתי חטיבות מורחבות מבין: כלכלה, פסיכולוגיה, פילוסופיה

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

מתמטיקה

 

שנה א'

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [1]

2

1

 

 

0366.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

 

סה"כ שעות לימוד: 39

סה"כ שעות משוקללות: 39

 

 

שנים ב' – ג'

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2010

מבוא להסתברות

3

2

 

חדו"א 2א' במקביל,

אלגברה לינארית 2א' במקביל, מבוא לתורת הקבוצות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 [2]

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2105

אנליזה נומרית

3

1

 

אלגברה לינארית 2 א',

חדו"א 2א',

מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

 

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

 1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.xxxx

סמינר

4

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

 

שני קורסים מ"שביעיית הבחירה" [3]  או קורס אחד מ"שביעיית הבחירה" וגם

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

8

 

 

 

 

 

כלכלה [4]

 

שנים א'- ב'

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

1011.2102

מאקרו כלכלה א'

5

1011.2103

מיקרו-כלכלה 1

5

1011.2104

מיקרו כלכלה 3

5

1011.2105

מאקרו כלכלה ב'

3

1011.2109

מיקרו-כלכלה 2

5

 

סה"כ היקף בש"ס: 23

 

 

שנים ג'

 

קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

1011.xxxx

קורסי בחירה - שנה ג'

ראה פירוט קורסי בחירה בכלכלה 1

9

 

סה"כ היקף בש"ס: 9

 

 

פילוסופיה [5]

 

שנה א'

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0618.1032

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

0618.1068

מיומנות יסוד: קריאה מודרכת  דקארט

2

0618.1012

מבוא ללוגיקה + תרגיל

4

 

סה"כ היקף בש"ס: 8

 

 

שנה א' ו/או שנה ב'

 

קורסי חובה

 

יש לבחור שלושה מבואות תחומיים מתוך הקורסים הבאים:

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0618.1041

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

0618.1015

מבוא לפילוסופיה של השפה

2

0618.1037

מבוא לתורת ההכרה והמטאפיזיקה

2

0618.7458

שיעור המשך בלוגיקה (תנאי קדם: מבוא ללוגיקה)

4

 

סה"כ היקף בש"ס: 6/8

 

 

שנה ב'

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

 

שיעורי המשך במדע / שפה / מטאפיזיקה ותורת ההכרה

2

 

שיעור יסוד / שיעורי קריאה / מבוא תחומי/פילוסופיה במאה ה-19

8/10

 

סה"כ היקף בש"ס: 10/12

*למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע הניתן בסמסטר ב'.

 

 

שנה ג'

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

 

סמינריון בתחום רלוונטי למסלול (הגשת עבודת רפראט)**

4

 

שני שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / מבוא תחומי

4

 

סה"כ היקף בש"ס : 8

 

**אם הסמינריון בהיקף 2 ש"ס, על התלמידים ללמוד שיעור בחירה נוסף בתחום.

 

סה"כ בחטיבה 32 ש"ס

 

 

פסיכולוגיה [6]

 

שנה א'

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

1071.1102

מבוא לפסיכולוגיה

2

1071.1121

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

2

1071.1122

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

2

1071.1123

מבוא לתורות האישיות

2

 

סה"כ היקף בש"ס: 8

 

 

שנה ב'

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

1071.2904

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

1071.2909

תפיסה ופסיכופיזיקה

2

1071.2911

למידה- התניה קלאסית ואופרנטית: תופעות בסיסיות וניתוח תיאורטי

2

1071.3109

מבוא לפסיכופתולוגיה

2

 

קורס בחירה

4

 

סה"כ היקף בש"ס: 12

 

 

שנה ג'

 

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

1071.2815

פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי

2

1071.2816

פסיכולוגיה חברתית: מהבינאישי לקבוצתי

2

1071.2907

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

2

 

קורס בחירה

2

1071.3111

מבחנים והערכה

2

1071.3663

מקורות היסטוריים ופילוסופים של מדעי הפסיכולוגיה

2

 

סה"כ היקף בש"ס: 12

 

 

סה"כ: 32 שעות בחטיבה

 

 


 

[1]   ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

[2]    הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

[3]   "שביעיית הבחירה" כוללת את הקורסים: 'תורת החבורות'. כל אחד מהקורסים הוא בהיקף 4 ש"ס (ראה תוכנית לימודים חד-חוגית במתמטיקה - שנים ב'-ג').

[4]    הרישום לקורסי החטיבה בכלכלה יתקיים במסגרת הרישום לכלכלה.

[5]    הרישום לקורסי החטיבה בפילוסופיה יתקיים במסגרת הרישום דרך הבידינג.

[6]    הרישום לקורסי החטיבה בפסיכולוגיה יתקיים במסגרת הרישום לפסיכולוגיה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>