תוכנית לימודים משולבת במתמטיקה ובפיזיקה

עודכן: 12.08.2021

 

(שעות לימוד: 173-165 ש"ס, שעות לשיקלול: 169-159 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

מתמטיקה ופיזיקה קשורות זו לזו בקשר הדוק. מצד אחד, פיזיקאים משתמשים במתמטיקה כשפת עבודה ונדרשים לידע מתמטי מקיף. מאידך, הגרעין של התפתחויות רבות במתמטיקה המודרנית נטוע במחקר בפיזיקה. המסלול המשולב מתמטיקה-פיזיקה מעמיק עוד יותר את השכלתו המתמטית של התלמיד, בד בבד עם לימודי הפיזיקה, נותן לתלמידים המעוניינים להעמיק בלימודי המתמטיקה רקע חזק בפיזיקה, ומסייע להם לפתח אינטואיציה פיזיקלית החיונית להבנת הקשרים העמוקים בין שני המדעים.תכנית זו דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר, מאחר שהיא ממלאת את הדרישות העיקריות של שני בתי הספר. תואר בוגר בתכנית זו עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד את האפשרות להמשיך לתואר מוסמך בכל אחד משני בתי הספר ללא צורך בהשלמות. 

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים משולבת במתמטיקה ובפיזיקה

 

שנה א'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1] [9] 

1

2

 

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

3

1

 

אלגברה ליניארית 1 א' במקביל

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 34-31

סה"כ שעות משוקללות: 33-30

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

4

 

3

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1 ,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 [3]

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית 1א'

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב [11]

4

2

 

 
 

סה"כ שעות לימוד: 39-33

סה"כ שעות משוקללות: 38-32

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית 1א',

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית 1 א',

אלגברה לינארית 2 א'

0365.2100

הסתברות למדעים

3

2

4

חדו"א 2א'

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א'

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 א'

0366.XXXX

קורס בחירה במתמטיקה (ראה פירוט קורסי בחירה בבית הספר למתמטיקה)

4-3

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 33-31

סה"כ שעות משוקללות: 32-31

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

 

גלים, אור ואופטיקה,

הסתברות למדעים,

מכניקה אנליטית

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2,

מעבדה בפיזיקה ב'1

0366.2105

אנליזה נומרית 1

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.xxxx

 קורס בחירה במתמטיקה [4]

4-3

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 22-21

סה"כ שעות משוקללות: 22-21

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

יחסות פרטית,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

גלים, אור ואופטיקה

0366.xxxx

 קורס בחירה במתמטיקה [5]

4-3

 

 

 

0321.3808

מעבדה בפיזיקה ג' [6]

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 29-30

סה"כ שעות משוקללות: 26-27

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3108

 

 

 

או

0321.3804

מבוא לאסטרופיזיקה [7]

 

 

 

או

מבוא לחלקיקים וגרעין

3

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

1

 

יחסות פרטית,

מכניקה אנליטית,

קוונטים 1

 

 

קוונטים 1

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.xxx

4 קורסי בחירה נוספים במתמטיקה במהלך שנה ג'[8]

16-12

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 16-12

סה"כ שעות משוקללות: 16-12

 

 

קורסי בחירה במתמטיקה

 

תלמידי התכנית יכולים לבחור כל קורס מבין קורסי הבחירה במתמטיקה ומבין קורסי התואר שני הניתנים בבית הספר למתמטיקה (רשימת הקורסים מפורטת בידיעון בית הספר למדעי המתמטיקה). מומלץ להתייעץ עם יועץ המסלול במתמטיקה לגבי בחירת הקורסים. סטודנטים של המסלול המשולב מתמטיקה-פיזיקה עם ממוצע 90 ומעלה פטורים מדרישות הקדם של קורסי השנה השנייה והשלישית במתמטיקה. כדי לקחת קורס ללא דרישות הקדם שלו, יש לקבל את אישור המרצה בקורס.

 

למעוניינים להמשיך לתואר שני במתמטיקה עיונית רצוי לקחת את הקורסים: פונקציות ממשיות, ואחד מבין שני הקורסים: "אלגברה ב' 1" או  "תורת המספרים" . מומלץ להתייעץ עם היועץ לתואר שני בתחילת שנה ג' .

 

למעוניינים להמשיך לתואר שני במתמטיקה שימושית, מומלץ לקחת כקורס בחירה את חדו״א 4. בוגרי הקורסים פונקציות ממשיות ומבוא למרחבי הילברט יכולים לבקש פטור מקורס החובה של התוכנית לתואר שני ״מבוא לאנליזה מודרנית״. סטודנטים המתעניינים במסלול זה מוזמנים להתייעץ עם היועץ לתואר שני בתחילת שנה ג’

 

 


 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה.  ניתן ללמוד קורס זה גם בשנה ב', אם מערכת השעות מאפשרת זאת. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   ניתן ללמוד קורס זה בשנה א' סמסטר ב' או בשנה ב' בסמסטר א', אם מערכת השעות מאפשרת זאת.

[3]    התלמידים ישתתפו בהרצאות ובתרגילים במחצית הראשונה של הסמסטר בלבד.

[4]   ראה פירוט קורסי בחירה בבית הספר למתמטיקה.

   [5] רשימת הקורסים מפורטת בהמשך.

[6]   ניתן ללמוד באחד משני הסמסטרים. המעבדה  תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס  מתוך סה"כ שעות המעבדה.

[7]   תלמידים מצטיינים יכולים לקחת את הקורס בשנה ב' סמסטר ב' באישור ועדת הוראה.

[8]   ראה פירוט בקורסי בחירה בבית הספר למתמטיקה. תלמיד שיבחר ללמוד בשנה א' את הקורס "מבוא מורחב למדעי המחשב" (ולא את "מחשבים לפיזיקאים") יוכל לבחור 3 קורסי בחירה בלבד במתמטיקה (ולא 4), דהיינו סה"כ 6 קורסי בחירה במתמטיקה במסלול לימודים זה) במקום 7 קורסי בחירה במתמטיקה למי שלומד "מחשבים לפיזיקאים".

[9]   יש לבחור בין קורס זה לבין "מבוא כללי למדעי המחשב" הניתן בסמסטר ב'.

[11]   יש לבחור בין קורס זה לבין "מחשבים לפיזיקאים" הניתן בסמסטר א'. 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>