תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

עודכן: 12.08.2021

 

(שעות לימוד: 167-165 ש"ס, מתוכן 86-82 ש"ס פיזיקה, שעות לשיקלול: 163-161 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

תוכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה בשני התחומים. התוכנית כוללת את הדרישות העיקריות של שני החוגים, ועל כן היא דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר. תואר בוגר בתוכנית זו עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר מוסמך בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות, בתנאי שיבחר ללמוד בשנה השלישית ללימודי התואר בוגר את הקורס 'מעבדה בפיזיקה ג'' ואחד מן הקורסים "מבוא לאסטרופיזיקה" ו-"מבוא לחלקיקים וגרעין".

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 [1]

3

1

 

 

0321.1100

אלגברה לינארית לפיזיקאים [1]

3

1

 

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 א' לפיזיקאים [1][2]

4

3

 

 

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 
 

סה"כ שעות לימוד: 31

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

4

 

3

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

 

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה [1]

3

1

 

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 ‏ 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 29

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב'1

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

 

מתמטיקה בדידה,

מבוא מורחב למדעי המחשב,

הסתברות וסטטיסיקה,

תוכנה במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 24

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

 

הסתברות וסטטיסטיקה,

מכניקה אנליטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית  

3

2

 

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

הסתברות וסטטיסטיקה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

 

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

 

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מתמטיקה בדידה,

מבוא להסתברות או קורס דומה

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

 

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה

2

 

 

מבני נתונים,

תוכנה 1

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה [1]

2

2

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

אלגברה לינארית לפיזיקאים,

מבוא מורחב למדעי המחשב

0321.3101

קוונטים 2

4

2

 

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

 

פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

קוונטים 2 במקביל

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

 

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

 

תוכנה 1

 

סה"כ שעות לימוד: 22

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

 

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

0368.35xx

סדנה במדעי המחשב[7] + מעבדה

2

3

 

 

0321.xxxx

מעבדה בפיזיקה ג' [8]

8

 

6

 

 

סה"כ שעות לימוד: 17

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

קורסי בחירה שנה ג' - סמסטר א' או ב'

 

 כל תלמיד יבחר 4 קורסי בחירה בהיקף כולל של 15-12 ש"ס, כאשר לפחות שלשה מתוכם יהיו מבין קורסי הבחירה במדעי המחשב.

 

המשך לימודים לתואר מתקדם בפיזיקה מותנה בהשלמת אחד משני המבואות: מבוא לאסטרופיזיקה או מבוא לחלקיקים וגרעין.

 

לתלמידים המעונינים להמשיך ללמוד לתואר מתקדם במדעי המחשב מומלץ ללמוד את הקורסים 'לוגיקה למדעי המחשב'. ראה פירוט קורסי בחירה במדעי המחשב.

 

רשימת קורסי הבחירה בפיזיקה מתפרסמת בתכנית הלימודים החד חוגית בפיזיקה.

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3108

מבוא לאסטרופיזיקה

4

 

 

מכניקה אנליטית,

יחסות פרטית,

קוונטים 1

0321.3804

מבוא לחלקיקים וגרעין

4

 

 

קוונטים 1

0368.xxxx

קורס בחירה במדעי המחשב

3

 

 

ראה פירוט קורסי בחירה במדעי המחשב

 

סה"כ שעות לימוד: 15-12

 

 


 

[1]    הקורס מחושב בשקלול השעות במדעי המחשב.

[2]    חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

[4]    תלמידי התוכנית הדו חוגית עם מדעי המחשב ופיזיקה יכולים להמיר את הקורס '0365.2302 באחד מקורסי הליבה או בחירה ממדעי המחשב.

[6]    + 2 ש"ס תרגיל- רשות.

[7]    הסדנה תינתן בשפה האנגלית.

[8]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>