הנחיות ונהלים - החוג ללימודי הסביבה - עברית - תשפ"ג

עודכן: 11.07.2023

להנחיות ונהלים של החוג ללימודי הסביבה משנים קודמות >

 

 

דרישות ונהלים החוג ללימודי הסביבה

להלן מספר נושאים מתוך התקנון המלא. התקנות החלות על התלמידים הן אלה המופיעות בתקנון המלא, וכן בעדכונים שיתפרסמו במהלך השנה. שינויים ותוספות יהיו תקפים מיד עם פרסומם, אלא אם כן צוין אחרת. חובה על התלמידים לקרוא את התקנון המלא טרם תחילת הלימודים.

 

שפת ההוראה

בתארים מתקדמים בפקולטה )תואר שני ותואר שלישי(, לומדים סטודנטים וסטודנטיות ישראלים ובינלאומיים יחד באותם קורסים, ולכן שפת ההוראה בקורסים אלה היא השפה האנגלית. שפת ההוראה בקורסים שבהם כל המשתתפים דוברי עברית, יכולה להיות השפה העברית.

בקורסים שיתקיימו באנגלית, כל חומרי הקורס )כולל בחינה( ייכתבו באנגלית, אולם התלמידים יורשו להגיש את העבודות/המבחנים בעברית בכפוף לאישור המרצה.

ההוראה בתוכנית הבינלאומית תתקיים באנגלית בלבד.

 

הכרה בלימודים קודמים

בהתאם לתקנון האוניברסיטה, אם התלמיד החל את לימודיו לתואר השני באוניברסיטה אחרת, החוג ללימודי הסביבה יוכל להכיר בלימודים אלה - כולם או חלקם )בציון 80 לפחות ובכפוף נוהל התיישנות הלימודים( כחלק ממכסת השעות הדרושה לתואר, ובתנאי שהתלמיד ילמד לפחות שני-שלישים ממכסת השעות במסגרת החוג. במניין זה לא יוכרו קורסי סמינריון, פרויקט, סמינר מחלקתי, בחינת גמר וכדומה.

 

כרטיס סטודנט

לאחר שהתלמיד יסדיר את תשלום שכר הלימוד, יישלח כרטיס סטודנט לכתובתו המוזנת במערכת. באתר דקאנט הסטודנטים ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה ובנושאים נוספים.

 

פתיחת חשבון מייל

האוניברסיטה מקצה לתלמידיה שם משתמש )קוד מחשב( וסיסמה ראשונית, שבאמצעותם ניתן להזדהות בכניסה לשירותי המחשוב המקוונים. פרטים נוספים על אתחול חשבון המייל אפשר לקבל באתר אגף המחשוב.

 

שכר לימוד

עם קבלתו ללימודים, סטודנט רשאי לבחור שלא לשלם חלק מ"התשלומים הנלווים" (סעיף רווחה). במקרה כזה יש לפנות למדור שכ"ל בטלפון 03-6405550 או בדואר אלקטרוני לכתובת: im@tau.ac.il.

 

עבודות סיום קורס

מועד הגשת עבודות סיום קורס:

סמסטר א': 23.2.23 עד השעה 12:00

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: 3.8.23 עד השעה 12:00

 

עבודות סמינריוניות

מועד הגשת עבודות סמינריוניות:

סמסטר א': 16.4.23 עד השעה 12:00

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: 8.10.23 עד השעה 12:00

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>