הנחיות ונהלים - ביה"ס למדעי המתמטיקה - תואר ראשון - תשפ"ד

עודכן: 13.07.2023

להנחיות ונהלים של ביה"ס למדעי המתמטיקה משנים קודמות >

 

 

השתתפות בקורסים

ככלל, הרישום לכל הקורסים של בית הספר וההשתתפות בהם מותנים במילוי דרישות הקדם שלהם. תלמידה או תלמיד אשר למדו ולא עברו קורס שהוא דרישת קדם לקורס מתקדם, יגישו בקשה לוועדת ההוראה כדי להשתתף בקורס המתקדם.

 

 

מועדי בחינות

 1. מועדי בחינות א' ו-ב' - בבית הספר מתקיימים שני מועדי בחינות (מועדי הבחינות יתפרסמו באתר האינטרנט). בקורסי סמסטר הקיץ לעיתים מועד ב' מאוחד עם המועד המיוחד או שיתקיים בסוף סמסטר א' של שנת הלימודים העוקבת.
   

 2. מועד מיוחד לבחינות - לתלמידים ולתלמידות אשר שירתו במילואים במועדי הבחינות הרגילים, לתלמידות שילדו במהלך שלושת השבועות שקדמו לבחינה ולבעלי ובעלות זכאות אחרת כמפורט בתקנון, יתקיים מועד מיוחד לאחר מועד ב'.

 

 

תנאי מעבר

 1. יש לעבור בהצלחה כל אחד מקורסי החובה. תלמיד או תלמידה אשר נכשלו בבחינת מועד א' בקורס חובה או לא ניגשו אליה, ייגשו למועד ב'. תלמידה או תלמיד אשר נכשלו גם בבחינת מועד ב' או לא ניגשו אליה, יחויבו לחזור על הקורס (רישום ובחינה) ולעבור את הבחינה בסמסטר שבו יילמד הקורס החוזר. חזרה על קורס אפשרית פעם אחת בלבד. לפיכך, לא ניתן להמשיך בלימודי התואר אם התלמיד או התלמידה נכשלו גם בשני מועדי הבחינה בקורס החוזר.

  במקרים מיוחדים ניתן לחזור על קורס חובה בפעם השלישית, באישור ועדת ההוראה בלבד.
   

 2. תלמידה או תלמיד שנכשלו באופן סופי (בשני המועדים) בקורס בחירה יוכלו לבחור בקורס בחירה אחר במקום הקורס שבו נכשלו. בכל שלב ניתן להמיר קורס בחירה שנלמד בקורס בחירה אחר.

  במקרים מיוחדים ניתן לחזור על קורס חובה בפעם השלישית, באישור ועדת ההוראה בלבד.

 

תלמידה או תלמיד לא יוכלו להשתתף בקורס אם נכשלו בשני המועדים של אחד המקצועות שהם דרישת קדם עבור אותו קורס.

 

ועדת ההוראה של בית הספר למדעי המתמטיקה רשאית להחליט על הפסקת לימודים אקדמית בכל אחד ממקרים אלו:

כישלון חוזר בקורס חובה;

ארבעה כישלונות בקורסי חובה שונים;

 

לא ניתן לחזור על יותר משלושה קורסי חובה אלא באישורה של ועדת ההוראה.

 

 

בחנים

בקורסים השונים יתקיימו לעיתים בחנים במהלך הסמסטר. מורות ומורים יוכלו להתחשב בציון הבחנים עד 15% מהציון הסופי בקורס.

 

 

הגשת תרגילים

בקורס אשר נקבעה בו על ידי המרצה חובת הגשה של תרגילי בית, ניתן למנוע מהתלמידה או מהתלמיד להשתתף בבחינה בסוף הקורס אם לא מולאה חובת ההגשה. מרצים ומרצות יוכלו להתחשב בציוני התרגילים עד 10% מהציון הסופי בקורס.

 

 

השתתפות בסמינר

תלמיד או תלמידה שישתתפו בסמינר יחויבו לנכוח בכל מפגשיו ולהרצות בו. היקף הלימודים בכל סמינר של מתמטיקה שימושית ושל מתמטיקה עיונית הוא 4 ש"ס. היקף הלימודים בכל סמינר של סטטיסטיקה וחקר ביצועים הוא 2 ש"ס.

 

 

סיום חובות הלימודים

 1. יש לסיים בהצלחה את כל הקורסים המופיעים בתוכנית הלימודים של שנה א' במשך תקופה שאינה עולה על שלושה סמסטרים אקדמיים. במקרים חריגים ניתן יהיה לחרוג מדרישה זו באישור של ועדת ההוראה. לימודים בסמסטר הקיץ הכלולים בתקופה זו או צמודים לה לא ייכללו במניין שלושת הסמסטרים.
   

 2. יש לסיים בהצלחה את כל קורסי התואר הראשון בבית הספר לא יאוחר משלוש שנים מאז תחילת הלימודים. ניתן להאריך את משך הלימודים לתואר בשנה נוספת באישור מיוחד של ועדת ההוראה.

 

 

סמסטר הקיץ

סמסטר הקיץ מתקיים לרוב בפקולטה במסגרת בית הספר למדעי המתמטיקה והוא שקול לסמסטר לימודים רגיל. הקורסים הם שווי ערך לקורסים הניתנים במסגרת שנת הלימודים. פתיחתם של קורסים במסגרת לימודים זו מותנית במספר מינימלי של נרשמים ונרשמות. שכר הלימוד בלימודי הקיץ יהיה גבוה מהרגיל (פרטים נוספים ראו באתר שכר לימוד).

 

 

רישום

מועמדות ומועמדים שהתקבלו לבית הספר למדעי המתמטיקה עד מועד פתיחת קורסי הקיץ, יוכלו להצטרף לקורס "מבוא לתורת הקבוצות" אשר יילמד בקיץ.

 

הליכי הרישום לממשיכים ולממשיכות, יתפרסמו במהלך סמסטר ב' באתר הפקולטה.

 

ההשתתפות בקורסים של עונת לימודי הקיץ מותנית ברישום מסודר לקורסים.

 

תוכנית הלימודים בעונת לימודי הקיץ כוללת חלק מקורסי שנה א' וחלק מהקורסים של שנים ב' ו-ג' בבית הספר למדעי המתמטיקה. רשימת הקורסים מתפרסמת במהלך סמסטר ב'. התוכנית מתאימה גם לתלמידי ולתלמידות המסלול המשולב מתמטיקה-פיזיקה ולכל תלמידות ותלמידי התוכנית הדו-חוגית עם מתמטיקה ו/או סטטיסטיקה וחקר ביצועים.

 

 

יתרונות עונת לימודי הקיץ

מאפשר לימודים חלקיים בשנה א' עם אפשרות להשלים פיגורים בלימודים בעונת לימודי הקיץ.

מאפשר להקל את העומס שבתקופת הלימודים לתואר.

תלמידים ותלמידות שלמדו בעונת לימודי הקיץ, יוכלו להמשיך את הלימודים בתחילת שנת הלימודים העוקבת בהתאם לתקנות תנאי המעבר.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>