תקנון ביה"ס למדעי המתמטיקה - תואר ראשון - תשפ"ג

עודכן: 24.05.2023

לתקנונים משנים קודמות >

 

 

השתתפות בקורסים

ככלל, הרישום וההשתתפות בכל הקורסים של בית הספר מותנים במילוי דרישות הקדם שלהם. תלמיד אשר למד ולא עבר קורס המהווה דרישת קדם לקורס מתקדם, חייב להגיש בקשה לוועדת ההוראה על מנת להשתתף בקורס המתקדם.

 

מועדי בחינות

  • מועדי בחינות א' ו-ב' - בבית הספר מתקיימים שני מועדי בחינות (מועדי הבחינות יתפרסמו באתר האינטרנט). בקורסי עונת לימודי הקיץ לעיתים מועד ב' מאוחד עם המועד המיוחד או יתקיים בסוף סמסטר א', בשנת הלימודים העוקבת.

  • מועד מיוחד לבחינות - לתלמידים אשר שירתו במילואים במועדי הבחינות הרגילים, לתלמידות שילדו במהלך שלשת השבועות שקדמו לבחינה ולזכאים נוספים כמפורט בתקנון, יתקיים מועד מיוחד לאחר מועד ב'.

 

תנאי מעבר

  • תלמיד אשר לא עבר (נכשל או לא ניגש לבחינה) בבחינת מועד א' בקורס חובה, ייגש למועד ב'. אם התלמיד לא עבר (נכשל או לא ניגש לבחינה) גם בבחינת מועד ב', התלמיד יהיה חייב בחזרה על הקורס (רישום ובחינה), אשר תתבצע בסמסטר בו יילמד הקורס שנית. חזרה על קורס כאמור אפשרית פעם אחת בלבד. תלמיד חייב להצליח בכל אחד מקורסי החובה ולכן התלמיד לא יוכל להמשיך בלימודיו בתואר אם נכשל גם בשני מועדי הבחינה בקורס החוזר.

  • תלמיד שנכשל באופן סופי (נכשל בשני המועדים) בקורס בחירה יוכל לבחור בקורס בחירה אחר במקום הקורס שבו נכשל. התלמיד יוכל בכל שלב להמיר קורס בחירה אותו למד, בקורס בחירה אחר.

תלמיד לא יוכל להשתתף בקורס אם נכשל בשני מועדים באחד המקצועות המהווים דרישת קדם עבור אותו קורס.

ועדת ההוראה של בית הספר למדעי המתמטיקה רשאית להחליט על הפסקת לימודים אקדמית בכל אחד מהמקרים הבאים:

תלמיד שנכשל פעמיים בקורס חובה.

תלמיד שנכשל ארבע פעמים בקורסי חובה שונים.

תלמיד לא יורשה לחזור על יותר משלושה קורסי חובה אלא באישור ועדת הוראה.

 

בחנים

בקורסים השונים יתקיימו לעיתים בחנים במהלך הסמסטר. מורה רשאי להתחשב בציון הבחנים עד 15% מהציון הסופי בקורס.

 

הגשת תרגילים

בקורס אשר נקבעה בו על ידי המרצה חובת הגשת תרגילי בית,  המרצה רשאי למנוע מתלמיד אשר לא ימלא אחר דרישה זו מלהשתתף בבחינה בסוף הקורס. המרצה רשאי להתחשב בציוני התרגילים עד 10% מהציון הסופי בקורס.

 

השתתפות בסמינר

תלמיד המשתתף בסמינר חייב להיות נוכח בכל מפגשי הסמינר ולהרצות בו. היקף הלימודים בכל סמינר של מתמטיקה שמושית ומתמטיקה עיונית הנו 4 ש"ס. היקף הלימודים בכל סמינר של סטטיסטיקה וחקר ביצועים הנו 2 ש"ס.

 

סיום חובות הלימודים

  • על תלמיד בית הספר לסיים בהצלחה את כל הקורסים המופיעים בתוכנית הלימודים של שנה א' במשך תקופה שאינה עולה על שלושה סמסטרים אקדמיים. במקרים חריגים יוכל התלמיד לחרוג מדרישה זו באישור ועדת ההוראה. לימודים בעונת לימודי הקיץ הכלולים בתקופה זו או צמודים לה לא יכללו במניין שלושת הסמסטרים.

  • על תלמיד בית הספר לסיים בהצלחה את כל קורסי התואר הראשון בבית הספר לא יאוחר משלוש שנים מאז התחיל בלימודיו. תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור מיוחד של ועדת ההוראה.

 

עונת לימודי הקיץ

עונת לימודי הקיץ מתקיימת לרוב בפקולטה במסגרת בית הספר למדעי המתמטיקה והיא שקולה לסמסטר לימודים רגיל. הקורסים הם שווי ערך לקורסים הניתנים במסגרת שנת הלימודים. פתיחתם של קורסים במסגרת לימודים זו מותנית במספר מינימלי של נרשמים. שכר הלימוד בלימודי הקיץ יהיה גבוה יותר (פרטים נוספים ראו באתר שכר לימוד).

 

רישום

 מועמדים שהתקבלו לבית הספר למדעי המתמטיקה עד מועד פתיחת קורסי הקיץ, יוכלו להצטרף לקורס 'מבוא לתורת הקבוצות' אשר יינתן בקיץ.

  הליכי הרישום לתלמידים ממשיכים, יתפרסמו במהלך סמסטר ב' באתר הפקולטה.

ההשתתפות בקורסים של עונת לימודי הקיץ, מותנית ברישום מסודר לקורסים.

תוכנית הלימודים בעונת לימודי הקיץ כוללת חלק מקורסי שנה א' וחלק מהקורסים של שנים ב' ו- ג' בבית הספר למדעי המתמטיקה. פירוט רשימת הקורסים מתפרסם במהלך סמסטר ב'. התוכנית מתאימה גם לתלמידי המסלול המשולב מתמטיקה-פיזיקה; לכל תלמידי התוכנית הדו-חוגית עם מתמטיקה ו/או סטטיסטיקה וחקר ביצועים.

 

יתרונות עונת לימודי הקיץ

מאפשר לימודים חלקיים בשנה א'  כאשר יש אפשרות להשלמת פיגורים בלימודים בעונת לימודי הקיץ.

מאפשר להקל על העומס שבתקופת הלימודים לתואר.

תלמידים שלמדו בעונת לימודי הקיץ, יוכלו להמשיך את לימודיהם בתחילת שנת הלימודים העוקבת, בהתאם לתקנות תנאי המעבר.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>