מהלך הלימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בכימיה

עודכן: 28.08.2018

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

נהלי הלימודים ועבודות המחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בבית הספר לכימיה כפופים ל"תקנון תלמידי מחקר" של אוניברסיטת תל-אביב, ולתקנון היחידתי של ביה"ס לכימיה.

מועמד יתקבל ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" לאחד משני המסלולים - המסלול הרגיל או המסלול הישיר.

 

 

מהלך הלימודים והמחקר

תכנית לימודים 

תלמיד במסלול הרגיל ישלים מיכסה של 18 שעות סמסטריאליות. מכסת הקורסים המתקדמים 10 ש"ס ומכסת הסמינרים 8 ש"ס.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט ישלים מיכסה של 42 ש"ס. מכסת הקורסים המתקדמים 32 ש"ס ומכסת הסמינרים 10 ש"ס. מכסה זו כוללת לימודים במסגרת המוסמך לפני המעבר למסלול הישיר.

 

דו"ח התקדמות

על התלמיד להגיש דו"ח על התקדמותו בעבודה המחקרית כשנה וחצי לאחר אישור הצעת המחקר. האחריות להגשת דו"ח ההתקדמות בזמן היא על התלמיד. תלמיד שלא הגיש את הדו"ח בזמן, ולא פנה לוועדת תלמידי מחקר לבקשת אורכה - יופסק לו תשלום המלגה.

 

משך הלימודים

על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך 5 שנים מהמועד שבו התקבל כמועמד. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר. חריגה מפרקי זמן אלה טעונה אישור מיוחד.

הוחלף נושא המחקר או הרכב ההנחיה, יוארך משך עבודת המחקר לפרק זמן נוסף, באישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

 

הוראות בטיחות כלליות לכל תלמידי בית הספר

בשל העיסוק בחומרים מסוכנים וכדי לשמור על בריאותכם, חובה על כל תלמיד, המתחיל או המחדש את לימודיו, בכל אחד מהתארים, לחתום על טופס הצהרה בדבר חובת הרכבת משקפי מגן ולבישת חלוק במעבדות ההוראה והמחקר לכימיה באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן חובה להקפיד ולציית להוראות הבטיחות הייחודיות במעבדות אלו. הצהרה זאת תקפה כל עוד נמשכים לימודי התלמיד.

יופסקו לימודיו של תלמיד בכל אחד מהתארים ובכל התחומים, אשר לא יחתום על הצהרה זו, או של תלמיד שלא ינהג עפ"י כללי הבטיחות המפורטים בהצהרה.

להלן תמצית הוראות הבטיחות של ביה"ס לכימיה.

כמו כן, כל תלמידי התואר השני והשלישי בפקולטה למדעים מדויקים חייבים בקורסי בטיחות.

 

 

עבודת הדוקטור ושיפוטה

עם סיום הלימודים יגיש התלמיד את החיבור באישור המנחה לוועדה היחידתית. הוועדה תמנה ועדת שופטים אשר תחווה דעה על העבודה ותעביר המלצותיה לוועדה היחידתית ולאישור סופי של הוועדה האוניברסיטאית.

 

הענקת תואר

תלמיד זכאי לשאת את התואר "דוקטור לפילוסופיה" עם תום הליכי השיפוט ואישור סנאט האוניברסיטה. התואר יוענק בטקס כלל-אוניברסיטאי המתקיים אחת לשנה.

 

מלגות קיום ושכר הוראה

תלמיד המעוניין בקבלת מלגה יפנה את הבקשה מייד לאחר קבלתו אל מזכירות בית הספר לכימיה.

מלגת קיום, במידה ותאושר, תוענק למשך 4 שנות לימוד לכל היותר לתלמיד שסיים תואר שני ו-5 שנים במסלול הישיר. המלגה תינתן מדי חודש.

התשלומים צמודים למדד יוקר המחיה.

סכומי המלגות (נכון לחודש מאי 2016):

רמה ג' (תלמיד שלב א')  -    4,424 ש"ח לחודש;

רמה ד' (תלמיד שלב ב')  -     5,081 ש"ח לחודש.

בנוסף למלגות קיום, תוענקנה מלגות על פי קריטריונים של מצב כלכלי, הצטיינות בלימודים  וכדומה.

שכר תמורת הדרכה ותרגול, על פי צרכי בית הספר, ישולם מדי חודש.

 

שכר לימוד

תלמיד המקבל מלגת קיום, זכאי לפרס לימודים למימון שכר הלימוד. עם זאת, חייב המועמד להסדיר את התשלומים הנלווים לשכר הלימוד במועד.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>