זכאות לתואר

עודכן: 04.09.2016

"טופס טיולים"

תלמיד אשר השלים את חובותיו האקדמיים באוניברסיטה ימלא טופס ממוחשב הנמצא באתר האינטרנט. את הטופס יידרש התלמיד למלא בתום השלמת חובותיו לתואר וקבלת כל הציונים, אך לא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת הציון האחרון.

 

הציון הסופי לתואר

הציון הסופי מחושב על סמך הציונים המשוקללים של קורסים של שלוש שנות הלימוד לתואר, בהתאם לאופן חישוב הממוצע המשוקלל השנתי.

שקלול הציונים ייעשה רק לקורסים שנלמדו באוניברסיטת תל-אביב. אם רוב הקורסים נלמדו במוסד אקדמי אחר, תהיה ועדת ההוראה רשאית להוסיף הערה כי הציון הסופי לתואר אינו משקף את הישגי התלמיד בקורסים שנלמדו מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב.

תלמיד שלמד יותר קורסי בחירה מהנדרש, יובא בחשבון הציון המשוקלל של הקורסים בהם השיג ציונים גבוהים, אלא אם כן ביקש התלמיד אחרת.

הציון הסופי לתואר ניתן במספרים שבין 100-60. הציון ניתן במספרים שלמים ולכן יעוגל כלפי המספר הקרוב ביותר.

 

"בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות/הצטיינות יתרה

הזכאות לקבל תואר בוגר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה אינה הליך טכני בלבד, אלא טעונה אישור של ועדת ההוראה הפקולטטית, הרשאית לקבוע פרמטרים נוספים על אלה המפורטים מטה (כגון מספר כישלונות במבחנים, משך הלימודים ועוד):

תנאי מינימלי לבדיקת זכאותו של תלמיד, לקבל תעודת בוגר בהצטיינות הוא ציון סופי לתואר 90 ומעלה, ובהצטיינות יתרה - 95 ומעלה, ובלבד שהיקף תכנית הלימודים שלמד עומד בדרישות האוניברסיטה.

 

זכאות זו תחול על התלמידים הבאים:

  1. תלמיד במסלול החד-חוגי שעומד בקריטריונים הנ"ל.

  2. תלמיד שלמד בתכנית דו-חוגית והציון הסופי לתואר, בכל חוג בנפרד, עומד בקריטריונים הנ"ל.

  3. תלמיד שלמד בתכנית דו-חוגית, והציון הסופי לתואר בחוג אחד בלבד עומד בקריטריונים הנ"ל, תוך ציון החוג בו סיים בהצטיינות / בהצטיינות יתרה.

  4. תלמיד שסיים חוג לימודים אחד באוניברסיטת תל-אביב לאחר שקיבל "פטור" מחלק מהקורסים, על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר, ולימודיו באוניברסיטת תל-אביב היו בהיקף של לפחות מחצית ממכסת הלימודים הרגילה לתואר. זאת בתנאי שממוצע הציונים שלו בשני המוסדות, יעמוד בקריטריונים להצטיינות של אוניברסיטת תל-אביב. בכל מקרה, טעונה זכאות זו אישור של ועדת ההוראה אשר תדון בכל מקרה לגופו.

 

הענקת תארים

טקס חלוקת התארים נערך מדי שנה בחודשים מאי-יוני.  זכאים לקבל את התואר בטקס זה תלמידים אשר סיימו את לימודיהם ועמדו בכל החובות האקדמיות והמנהלתיות (שכר לימוד וספריה).

תלמיד המבקש להשתתף בטקס הענקת תארים, אשר יתקיים במהלך חודשים מאי-יוני 2017, מתבקש לאשר את טופס הטיולים הממוחשב לא יאוחר מ-20.3.2017. בקשת זכאות לתואר (טופס טיולים) תעשה באמצעות אתר "מידע אישי לתלמיד" – "בקשה לסיום לימודים".

לאחר תאריך זה נסגרת רשימת מקבלי התארים לשנה זו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>