לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" במסלול הרגיל בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

עודכן: 28.08.2018

מידע נוסף:

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מועמדים יכולים להתקבל ללימודי הדוקטורט באחת משתי התכניות:

המסלול הרגיל

המסלול הישיר

 

 

תנאי קבלה למסלול הרגיל ללימודי דוקטורט

הקבלה למסלול הרגיל ללימודי דוקטורט בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה תתאפשר לתלמידים העומדים בכל התנאים הבאים:

 1. בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" בפיזיקה (.M.Sc) בציון משוקלל 80 לפחות.

 2. ציון 85 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני.

 3. הסכמת חבר סגל לשמש כמנחה באישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

 

מועמדים בעלי תעודות מחו"ל יופנו להערכת מסמכים באגף רישום ומנהל תלמידים, ובהתאם להחלטת הוועדה היחידתית יזומנו לראיון אישי. כמו כן, תלמידים שלמדו בחו"ל חייבים לעמוד בתנאי הקבלה שנקבעו ע"י הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה.

בעלי תעודת מוסמך אוניברסיטה החורגים מהתנאים לעיל יוכלו לפנות לוועדה היחידתית על מנת להתקבל ללימודי דוקטורט כמועמדים לדוקטורט, לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים. הדרישות לגביהם ייקבעו באופן פרטני ע"י הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

במקרים של הישגים לימודיים או מחקרים מיוחדים תוכל הוועדה לשקול חריגה מהציונים הנקובים בסעיף 1 ו-2 ולהביא את החלטתה לאישורה של הוועדה האוניברסיטאית.

 

מהלך הלימודים במסלול הרגיל לדוקטורט

 1. תוך שנה וחצי מתאריך קבלתו כתלמיד מחקר שלב א', על התלמיד להגיש הצעת מחקר המאושרת ע"י המנחה.

 2. על התלמיד להיבחן על הצעת המחקר בבחינה ייעודית. הוועדה הבוחנת תכלול את המנחה ושלושה  אנשי סגל המוסמכים להנחות תלמידי מחקר. בבחינת הצעת המחקר ייבדקו ידיעותיו הכלליות של התלמיד בפיזיקה וייבחנו ההיקף וההיתכנות של תכנית המחקר.

 3. ועדת הבוחנים תעביר את המלצתה  להחלטת הוועדה היחידתית.

 4. לאחר אישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית, יתקבל התלמיד כתלמיד מחקר שלב ב'.

 5. שנה וחצי לאחר המעבר לשלב ב' על התלמיד להגיש דו"ח התקדמות שיועבר לוועדה היחידתית. במידה והתלמיד פרסם בתקופה זו מאמר כמחבר ראשון, ייחשב המאמר כדו"ח התקדמות.

 

חובות התלמיד במהלך הלימודים לדוקטורט: מכסת קורסים והנחיה

 • התלמיד ילמד קורסים מתקדמים הניתנים בביה"ס בהיקף כולל של 7 שעות סמסטריאליות לפחות. מתוך 7 שעות סמסטריאליות אלה, התלמיד חייב להשתתף בסמינר מחקרי ולהרצות במהלכו בנושא מחקרו.

 • על התלמיד להשלים את מכסת הקורסים הנדרשת עד שנה לאחר אישור הצעת המחקר, למעט הסמינר המחקרי.

 • התלמיד כפוף לסדרי ההנחיה שייקבעו ע"י המנחה.

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>