מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" בביה"ס למדעי המחשב

עודכן: 21.08.2018

להלן תכניות הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" הקיימות בבית הספר למדעי המחשב:

 1. תכנית חד-חוגית במדעי המחשב 

 2. תכניות דו-חוגיות בפקולטה למדעים מדויקים:

  1. מדעי המחשב ומתמטיקה 

  2. מדעי המחשב וסטטיסטיקה וחקר ביצועים 

  3. מדעי המחשב ופיזיקה  

  4. מדעי המחשב וכימיה 

  5. מדעי המחשב ומדעי כדור הארץ

 3. תכנית לימודים משולבת לתואר "בוגר אוניברסיטה" בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב

 4. תכנית משולבת במדעי המחשב-מדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה

 5. תכנית דו-חוגית במדעי המחשב ובפסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

 6. תכניות דו-חוגיות עם חוג נוסף מפקולטה אחרת

 

קורסי בחירה במדעי המחשב - יש לבחור קורסי בחירה בהתאם לנדרש בתכנית.

 

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה ומקורסי בחירה שייבחרו ע"י התלמיד. ניתן לכלול קורס בתכנית הלימודים רק אם התלמיד עמד בדרישות הקדם. עמידה בדרישות הקדם פירושה לימוד ומעבר הבחינות בקורסים הנדרשים, בציון 60 ומעלה.

 

שעות סמסטריאליות

לצורך חישוב השעות נחשבת כל שעת הרצאה או שעת תרגיל בחוג למדעי המחשב כשעה סמסטריאלית. חישוב השעות בקורסים מתכניות הלימודים בחוגים אחרים יהיה לפי תקנות אותם חוגים (אנגלית וקורס 'הכנה בפיזיקה' אינם נמנים במניין השעות).

 

בחנים

בקורסים השונים יתקיימו לעיתים בחנים במהלך הסמסטר. מורה רשאי לשקלל  את ציון הבחנים בהיקף של עד 15% מהציון הסופי בקורס.

 

הגשת תרגילים

תלמיד נדרש להגיש כסדרם לפחות 70% מהתרגילים. המורה רשאי למנוע מתלמיד אשר לא ימלא אחר דרישה זו מלהשתתף בבחינות המעבר. המורה רשאי להתחשב בציוני התרגילים עד 10% מהציון הסופי בקורס.

 

שעות תרגיל

בקורסי השנה הראשונה, ובחלק מקורסי שנים ב' ו-ג', תתקיימנה שעות תרגיל. ההשתתפות בשעות התרגיל היא חובה. בקורסים רבי משתתפים יחולקו המשתתפים למספר קבוצות תרגיל.

 

השתתפות בסמינר

תלמיד המשתתף בסמינר חייב להיות נוכח לפחות ב- 70% מפגישות הסמינר ולהרצות בו.

 

הרכבת תכנית לימודים וייעוץ לתלמידים

הקורסים אותם מומלץ ללמוד בשנה א' ללימודים בכל אחת מתכניות הלימודים השונות, מפורטים בידיעון.

הרישום לקורסים יתבצע בשיטת ה"מכרז". פרטים יפורסמו לפני תחילת הרישום לקורסים. לרשות התלמידים בשנים ב'-ג' עומד יועץ אשר ידריך אותם בהרכבת תכניות לימודים. שם היועץ, מס' חדרו ושעות הקבלה שלו יפורסמו לפני תחילת שנת הלימודים.

 

תנאי התקדמות בשנה א' בחוג למדעי המחשב

תלמיד יוכל להירשם וללמוד את הקורס 'מבוא מורחב למדעי המחשב' על אף כישלון בקורס 'מתמטיקה בדידה' בתנאי שלא נכשל (ציונו בבחינה האחרונה - 60 לפחות) בכל שאר הקורסים אליהם נרשם בסמסטרים הקודמים לרישומו ל'מבוא מורחב למדעי המחשב'.

 

תנאי הקבלה לשנה ב' בחוג למדעי המחשב

תלמידים שהתקבלו לאחת מתכניות הלימודים במדעי המחשב, יתקבלו ללימודי שנה ב' בתכניות לימודים אלה, לאחר שסיימו בהצלחה את כל לימודי שנה א' בבית הספר למדעי המחשב ועמדו בתנאים הבאים:

 1. תלמידים שסיימו את כל לימודי שנה א' בממוצע משוקלל של 70 ומעלה, ותיקנו ציון אחד לכל היותר, יתקבלו ללימודי שנה ב'.

 2. תלמידים אשר סיימו את לימודי שנה א' בחוג למדעי המחשב בציון ממוצע 70 ומעלה וקיבלו פטורים בחלק מהקורסים על סמך לימודים קודמים, קבלתם לחוג עשויה להדחות עד לעמידתם בתנאי קבלה נוספים, בהתאם להחלטת ועדת ההוראה.

 3. תלמידים אשר תיקנו יותר מציון אחד, עשויים להידרש לסף קבלה גבוה מממוצע משוקלל של 70, בהתאם להודעות שתתפרסמנה במהלך שנה"ל.

 4. אם יישארו מקומות פנויים תשקול ועדת הקבלה של החוג למדעי המחשב קבלת מועמדים שהישגיהם בקורסי שנה א' נופלים במקצת מן האמור לעיל או שציוניהם בקורסי שנה ב' גבוהים במיוחד. ועדת ההוראה תקבל את המועמדים על פי הישגיהם ומהלך לימודיהם ובהתחשב במספר המקומות הפנויים.

 5. תלמיד יוכל להתקדם בקורסי מדעי המחשב (משנה ב') גם אם לא עבר בהצלחה במועד הראשון את הקורס 'מבוא מורחב למדעי המחשב', ובלבד שעבר בהצלחה את כל שאר קורסי שנה א' והממוצע שלו בהם הנו 70 לפחות. כדי להתקדם הלאה, על התלמיד לעבור במועד ב' את הקורס ולהשיג ממוצע בכלל קורסי שנה א', המתאים לקריטריונים הנהוגים במעבר לשנה ב' המפורטים לעיל.

 6. ועדת הקבלה של ביה"ס למדעי המחשב תשקול קבלת מסיימי שנה א' בבית הספר למדעי המתמטיקה, רק אם סיימו את לימודי שנה א' בהישגים גבוהים במיוחד והשלימו בהצלחה את קורסי המבוא של מדעי המחשב: "מתמטיקה בדידה" ו"מבוא למדעי המחשב".​

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>