תקנון הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" בביה"ס למדעי המחשב

עודכן: 04.09.2016

השתתפות בקורסים

ככלל, הרישום וההשתתפות בכל קורס בבית הספר מותנים במילוי דרישות הקדם שלו. עם זאת-

 1. תלמיד יוכל ללמוד קורס מהחוג למדעי המחשב רק אם התקבל לתכנית לימודים במדעי המחשב או אם קיבל אישור לכך מוועדת ההוראה.

 2. תלמיד אשר למד ולא עבר קורס המהווה דרישת קדם לקורס מתקדם, יוכל להשתתף בקורס המתקדם על-תנאי, כפוף לאישור ועדת ההוראה. 

 


מועדי בחינות

 1. מועדי בחינות א' ו-ב': בבית הספר מתקיימים שני מועדי בחינות.

 2. מועד בחינות מיוחד - לתלמידים אשר שירתו במילואים, וליתר הזכאים עפ"י הנוהל, אשר לא הגיעו למועדי הבחינות שנקבעו, יתקיים מועד מיוחד, לאחר מועד ב'. רשאים להיבחן במועד זה גם תלמידים שנמנע מהם להיבחן במועד הרגיל מסיבות מוצדקות, וזאת באישור ועדת ההוראה.

 

סיום חובות הלימודים

תלמידי בית הספר נדרשים -

 1. לסיים בהצלחה את כל הקורסים המופיעים בתכנית הלימודים של שנה א' במשך תקופה שאינה עולה על שלושה סמסטרים אקדמיים. במקרים חריגים ניתן לחרוג מדרישה זו באישור ועדת ההוראה.
  לימודים בעונות לימודי הקיץ הכלולים בתקופה זו או צמודים לה, לא יכללו במניין שלושת הסמסטרים.

 2. לסיים בהצלחה את כל קורסי התואר "בוגר אוניברסיטה" בבית הספר לא יאוחר מחמש שנים מאז החלו לימודיהם.

 3. להשלים את מכסת השעות לתואר במלואה, כמפורט בכל אחת מתכניות הלימודים.

 

תנאי מעבר

 1. תלמיד אשר לא עבר בחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) במועד א' בקורס חובה, ייגש למועד ב'.
  תלמיד אשר לא עבר בחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) במועד ב', יחזור על הקורס (רישום ובחינה) פעם נוספת ואחרונה בסמסטר בו יילמד הקורס בשנית.

 2. תלמיד שציונו הסופי הוא "נכשל" בקורס בחירה, יוכל לבחור בקורס בחירה אחר במקום הקורס שבו נכשל. התלמיד יוכל בכל שלב להמיר קורס בחירה, אותו למד, בקורס בחירה אחר, אך הכשלונות בבחינות של הקורס המומר יופיעו ברשימת הלימודים ויימנו במניין הכשלונות.

 

תלמיד לא יוכל להשתתף בקורס אם נכשל בשני מועדים באחד המקצועות המהווים דרישת קדם עבור אותו קורס.


 

ועדת ההוראה של בית הספר למדעי המחשב רשאית להחליט על הפסקת לימודים אקדמית בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. תלמיד אשר לא עבר בחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בקורס סמסטריאלי אחד, שבו לא מתקיים מועד ב' בתום הסמסטר, יוכל להמשיך בלימודיו, אך יהיה חייב לעמוד בבחינה בקורס בו נכשל עד תום שנת הלימודים העוקבת.
  כשלון בקורס יגרור הפסקת לימודים.

 2. תלמיד אשר לא עבר בחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) ב- 2 קורסים סמסטריאליים, יהיה חייב לחזור על הקורסים בהם נכשל עד תום שנת הלימודים הבאה.
  כישלון באחד משני הקורסים יגרור הפסקת לימודים.

 3. תלמיד אשר לא עבר בחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) ב- 3 קורסים סמסטריאליים לא יוכל להתקדם בלימודיו. עם זאת, בשנת הלימודים הבאה, יוכל התלמיד לחזור (לימוד ובחינה) אך ורק  על קורסים בהם נכשל.
  כשלון באחד משלושת הקורסים יגרור הפסקת לימודים.

 4. תלמיד אשר לא עבר בחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) ב- 4 קורסים סמסטריאליים או יותר, יופסקו לימודיו.

 5. תלמיד אשר צבר במהלך לימודיו 10 כישלונות, גם אם תוקנו, יופסקו לימודיו.

 

הערה:

תלמיד הלומד לימודים חלקיים, מספר הכישלונות לצורך הפסקת לימודים, יהיה יחסי לכלל לימודיו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>